Tìm tài liệu

Trong quan ly su dung ngan sach Nha nuoc cac don vi hanh chinh su nghiep thuong xay ra cac sai pham va mot so bien phap phong ngua

Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa

Upload bởi: kinh_kong

Mã tài liệu: 243624

Số trang: 13

Định dạng: doc

Dung lượng file: 136 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Đề tài: Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm, và một số biện pháp phòng ngừa

Tiểu luận dài 18 trang:

Trang

MỤC LỤC

Phần I:

MỞ ĐẦU

1

Phần II:

NỘI DUNG

3

I.

Cơ sở lý luận

3

II.

Các sai phạm thường xuyên xảy ra ở các đơn vị hành chính sự nghiệp – nguyên nhân sai phạm

4

Phần III:

LIÊN HỆ THỰC TẾ TẠI CHI CỤC THÚ Y TỈNH QUẢNG NAM

11

Phần IV:

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỐNG THAM NHŨNG TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

13

Phần V:

KẾT LUẬN

1

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa
 • Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Kinh nghiệm tiến hành cuộc thanh tra đầu tư ...

Upload: vsecvn

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 3453
Lượt tải: 56

Các sai phạm thường gặp trong xây dựng cơ bản

Upload: nguyen626

📎
👁 Lượt xem: 2366
Lượt tải: 60

Phương pháp tiến hành cuộc thanh tra và một ...

Upload: vinhttb

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 1918
Lượt tải: 21

Đánh giá tính hợp lý của pháp luật về các ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 794
Lượt tải: 18

Sử dụng công nghệ thông tin để quản lý hành ...

Upload: thuonga14

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 17

Tiểu luận cuối khóa trung cấp lí luận chính ...

Upload: ngocanh8587

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 4058
Lượt tải: 27

Xử lý vi phạm hành chính của Bà Nguyễn Thị A ...

Upload: phuongthao1812

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 885
Lượt tải: 20

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên tắc ...

Upload: thienhadenhatduyngadocton

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 847
Lượt tải: 18

Địa vị pháp lý của các cơ quan quản lý với ...

Upload: duchoang07

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 558
Lượt tải: 16

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành ...

Upload: leevinh1977

📎 Số trang: 3
👁 Lượt xem: 637
Lượt tải: 17

Cơ sở lý luận về đối tượng và căn cứ thiết ...

Upload: vinhhien1062

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 784
Lượt tải: 18

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

Upload: trungdelphi

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 804
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các ...

Upload: kinh_kong

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 734
Lượt tải: 25

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa Đề tài: Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm, và một số biện pháp phòng ngừa Tiểu luận dài 18 trang: Trang MỤC LỤC Phần I: MỞ ĐẦU 1 Phần II: NỘI DUNG 3 I. Cơ sở lý luận 3 II. Các sai doc Đăng bởi
5 stars - 243624 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: kinh_kong - 08/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Trong quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính sự nghiệp thường xảy ra các sai phạm và một số biện pháp phòng ngừa