Tìm tài liệu

Van de nang cao hieu luc hieu qua cua quan ly hanh chinh nha nuoc o Viet Nam

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Upload bởi: longnguyen_hud

Mã tài liệu: 213435

Số trang: 16

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 200 Kb

Chuyên mục: Hành chính học

Info

Đề tài: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Nội dung.

I. Cơ sở lý luận.

1. Quản lý hành chính nhà nước là gì?

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước có nghĩa là thế nào?

II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

1.Các giải pháp nhà nước đã thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.

2.Những thành tựu đã đạt được trong công cuộc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

3. Những tồn tại, hạn chế của vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận chung.

Mục lục

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản ...

Upload: iam_t0m

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 7620
Lượt tải: 22

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành ...

Upload: dadadas

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 43218
Lượt tải: 183

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt ...

Upload: 6789gialai

📎 Số trang: 2
👁 Lượt xem: 899
Lượt tải: 23

Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính ...

Upload: dreaming2x

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 380
Lượt tải: 17

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và ...

Upload: socola12_12

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 728
Lượt tải: 18

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của ...

Upload: xswingtrader

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 803
Lượt tải: 19

Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về ...

Upload: congtunhangheoware

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: Dungcatlinh

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 600
Lượt tải: 17

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: hoanghdb

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: zerokt43

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 597
Lượt tải: 17

Nâng cao năng lực của cơ quan hành chính Nhà ...

Upload: duonghaiwww

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Nâng cao năng lực của Cơ quan hành chính nhà ...

Upload: dinhcuongvuong

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 444
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản ...

Upload: longnguyen_hud

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 873
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Hành chính học
Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam Đề tài: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam MỤC LỤC Lời mở đầu Nội dung. I. Cơ sở lý luận. 1. Quản lý hành chính nhà nước là gì? 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước có nghĩa là pdf Đăng bởi
5 stars - 213435 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: longnguyen_hud - 07/08/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/08/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam