Tìm tài liệu

Phan tich tinh tat yeu khach quan dac diem cua kinh te thi truong dinh huong XHCN o Viet Nam va cac giai phap de phat trien no

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

Upload bởi: tlthaiha

Mã tài liệu: 222353

Số trang: 15

Định dạng: doc

Dung lượng file: 83 Kb

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Info

MỤC LỤC

Trang

A. Mở đầu 1

B. Nội dung 2

I. Nguyên nhân nước ta phải phát triển kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

1. Khẳng định việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường là tất yếu, khách quan. 2

2. Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 6

II. Các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 11

1. Đa dạng hoá - đổi mới các loại hình sở hữu. 11

2. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 13

3. Phát triển đồng bộ các loại thị trường. 14

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 16

5. Đổi mới – nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước. 16

6. Phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, phát triển tiềm lực KH – CN và xây dựng kết cấu hạ tầng. 20

7. Một số kinh nghiệm của các nước ASEAN 20

C. Kết luận 23

Tài liệu tham khảo 2

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: maylangthang_198555

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 355
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: nataliezat

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: dulichvietmyhanoi

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 129
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: nickaothu199

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 145
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: courage8383

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm ...

Upload: congluancl

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 610
Lượt tải: 17

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: daoh3t

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 95
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: dacninhbmt

📎
👁 Lượt xem: 123
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: caotocsieutocdocaotoc

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 283
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: ducmuoi2004

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 162
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: muabongsung

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 17

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: chauduy114

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 157
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: tlthaiha

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 320
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó MỤC LỤC Trang A. Mở đầu 1 B. Nội dung 2 I. Nguyên nhân nước ta phải phát triển kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2 1. Khẳng định việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị doc Đăng bởi
5 stars - 222353 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: tlthaiha - 26/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó