Tìm tài liệu

Phat trien KTTT dinh huong XHCN la tat yeu khach quan 1

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

Upload bởi: mattrangvang

Mã tài liệu: 129935

Số trang: 16

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Info

Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).

Nhưng không như các nước tư bản chủ nghĩa(TBCN), với nước ta việc phát triển KTTT có những đặc trưng riêng biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hướng XHCN.

KTTT tuy có nhiều ưu điểm, nhưng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.

Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhưng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như định hướng của nước ta.

nội dung tóm tắt:

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan.

Những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta.

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • A. ĐẶT VẤN ĐỀ

  Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).

  Nhưng không như các nước tư bản chủ nghĩa(TBCN), với nước ta việc phát triển KTTT có những đặc trưng riêng biệt: vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hướng XHCN.

  KTTT tuy có nhiều ưu điểm, nhưng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nã tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.

  Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhưng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như định hướng của nước ta.

  Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nước ta cũng như đường lối chính sách của Đảng qua mét sè nội dung sau:

  Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan.

  Những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta.

  Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

  B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

   

  I- LÝ LUẬN VỀ KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN.

  1. Khái niệm về KTTT.

  a. Quan niệm về KTTT.

  Kinh tế thị trường nói chung là những hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá, một hình thức mà ở đó hầu hết các quan hệ kinh tế trên diễn ra trên thị trường, chịu sù chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của nã.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: tlthaiha

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 320
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: nataliezat

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 319
Lượt tải: 16

Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

Upload: haildh

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 16

Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn ...

Upload: huongcva

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 17

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: maylangthang_198555

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 355
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát ...

Upload: linhhoangtvtk

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 323
Lượt tải: 16

Sự cần thiết khách quan của việc phát triển ...

Upload: minhkhanhtsc

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 128
Lượt tải: 7

3tiê u luâ n Sự cần thiết khách quan của ...

Upload: arsenal198456

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 16

3tiê u luâ n Sự cần thiết khách quan của ...

Upload: giangdong04

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 16

3tiê u luâ n Sự cần thiết khách quan của ...

Upload: haminh1011

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 215
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: hongminhvx

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm ...

Upload: tn_phuc

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu ...

Upload: mattrangvang

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1 Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN). Nhưng không như các nước tư bản chủ docx Đăng bởi
5 stars - 129935 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: mattrangvang - 27/05/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1