Tìm tài liệu

Quan diem toan dien voi viec xay dung phat trien nen KTTT dinh huong XHCN

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

Upload bởi: linhhoangtvtk

Mã tài liệu: 264775

Số trang: 15

Định dạng: zip

Dung lượng file: 80 Kb

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Info

A/ Đặt vấn đề

Trải qua một thời gian dài sau khi dành độc lập và xây dựng đất nước, Nhà nước ta đã rút ra được, định hướng ra được một hướng đi, một “ con đường” đúng đắn cho mình, đó là quá trình phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường với sự quản lý của Nhà nước, đinh hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là một lựa chọn sáng suốt của Đảng, của Nhà nước ta.

Có thể nói kinh tế thị trường với sự phát triển của nó đã đưa đến thành công bước đầu cho công cuộc xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ: “ Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao, kiềm chế và đẩy lùi được lạm phát, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiệu quả, phá được thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại và từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cũng còn không ít những khó khăn yếu kém cần khắc phục: nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhưng năng suất chất lượng và hiệu quả còn thấp, vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế xã hội còn yếu, cơ cấu đầu tư bất hợp lý, các yếu tố thị trường chưa được tạo lập đồng bộ…

Do đo việc nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện quan điểm biện pháp để nền kinh tế phát triển một cách toàn diện theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một việc làm thiết thực và rất cần thiết đối với vận mệnh đất nước.

Vì thế đề tài: “ Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là vô cùng cần thiết. Đây là một đề tài mang giá trị thực tiễn và có giá trị khoa học cao, góp phần làm sáng tỏ vai trò của lí luận nhận thức của triết học Mác – Lênin trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Trên cơ sở nghiên cứu những học thuyết về việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, cùng sự tìm tòi tham khảo tài liệu, sách báo và sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn, em đã chọn đề tài này.

Với những hiểu biết và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, nên bài tiểu luận không tránh khỏi những thiếu xót về nội dung cũng như hình thức, em rất mong nhận được những góp ý bổ sung của thầy để bài tiểu luận hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát ...

Upload: thuy121280

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 286
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và ...

Upload: skjgdhgf

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 272
Lượt tải: 16

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây ...

Upload: nguyenhanh_hht

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 311
Lượt tải: 16

Xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

Upload: phuonghva

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 290
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và ...

Upload: tuananhvohieu

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 316
Lượt tải: 16

Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT ...

Upload: hoanggiangco

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 390
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền ...

Upload: danh_mat_giac_mo2003

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 334
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền ...

Upload: khoedep_24h

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 327
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền ...

Upload: modzx4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 17

Quan điểm toàn diện với việc phát triển nền ...

Upload: mtb_ibuy

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 272
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền ...

Upload: ttv09

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 16

Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền ...

Upload: dinh_love_vananh

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 289
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát ...

Upload: linhhoangtvtk

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 323
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN A/ Đặt vấn đề Trải qua một thời gian dài sau khi dành độc lập và xây dựng đất nước, Nhà nước ta đã rút ra được, định hướng ra được một hướng đi, một “ con đường” đúng đắn cho mình, đó là quá trình phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường zip Đăng bởi
5 stars - 264775 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: linhhoangtvtk - 02/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 02/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN