Tìm tài liệu

Tieu luan kinh te chinh tri gia tri thang du

Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư

Upload bởi: trinhxuangiap1984

Mã tài liệu: 213774

Số trang: 27

Định dạng: doc

Dung lượng file: 192 Kb

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Info

[FONT="]Mục lục

[FONT="]Trang

[FONT="]Phần mở đầu

[FONT="]2

[FONT="]Phần nội dung

[FONT="]3

[FONT="]Chương I: Mặt chất và mặt lượng của giá trị thặng dư . ý nghĩa thực tiễn rút ra

[FONT="]4

[FONT="]A. Mặt chất của giá trị thặng dư

[FONT="]4

[FONT="]I.Sự chuyển hoá tiền thành tư bản

[FONT="]4

[FONT="]II. Sản xuất giá trị thặng dư

[FONT="]7

[FONT="]B. Mặt lượng của giá trị thặng dư

[FONT="]11

[FONT="]I. Tỷ suất giá trị thặng dư

[FONT="]11

[FONT="]II. Khối lượng giá trị thặng dư

[FONT="]12

[FONT="]III. Sự thay đổi trong đại lượng giá trị thặng dư

[FONT="]13

[FONT="]IV. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

[FONT="]15

[FONT="]C. ý nghĩa thực tiễn rút ra của vấn đề nghiên cứu

[FONT="]18

[FONT="]Chương II. Thực trạng của việc nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]A. Quan điểm của Đảng về việc nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]B. Thực trạng nghiên cứu và vận dụng lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]I. Tình hình nghiên cứu lý luận giá trị thặng dư

[FONT="]21

[FONT="]II. Thực trạng sản xuất giá trị thặng dư

[FONT="]22

[FONT="]Chương III. Một số giải pháp để vận dụng lý luận giá trị thặng dư nhằm phát triển nền kinh tế thì trường định hướng XHCN

[FONT="]25

[FONT="]Phần kết luậ

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư
 • Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Lý luận kinh tế chính trị về giá trị thặng ...

Upload: HaiNguyenSon

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 4

Tiểu luận triết học về giá trị thặng dư

Upload: dungpk

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1306
Lượt tải: 18

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền ...

Upload: chungdv

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 15120
Lượt tải: 197

Lí luận về giá trị thặng dư

Upload: hungnd

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 1759
Lượt tải: 30

Lý luận giá trị thặng dư

Upload: hoangau_win

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Tiểu luận kinh tế chính trị 1

Upload: MrMalu

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 417
Lượt tải: 16

Tiểu luận kinh tế chính trị

Upload: ngoc_dixeraideur

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 771
Lượt tải: 18

Giá trị thặng dư

Upload: yeuchungkhoan

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 482
Lượt tải: 17

Lý luận về giá tri thặng dư phạm trù giá trị ...

Upload: nguyenvietkt

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 18

Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào ...

Upload: remember_sad2010

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 925
Lượt tải: 27

Lý luận giá trị thặng dư của Mac

Upload: be_ly

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 408
Lượt tải: 17

Phân tích lý luận giá trị thặng dư của Mác

Upload: trinhpham_20188

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư

Upload: trinhxuangiap1984

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 574
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư [FONT=&quot]Mục lục [FONT=&quot]Trang [FONT=&quot]Phần mở đầu [FONT=&quot]2 [FONT=&quot]Phần nội dung [FONT=&quot]3 [FONT=&quot]Chương I: Mặt chất và mặt lượng của giá trị thặng dư . ý nghĩa thực tiễn rút ra [FONT=&quot]4 [FONT=&quot]A. Mặt chất doc Đăng bởi
5 stars - 213774 reviews
Thông tin tài liệu 27 trang Đăng bởi: trinhxuangiap1984 - 27/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận kinh tế chính trị giá trị thặng dư