Tìm tài liệu

Ung dung nhung thanh tuu khoa hoc - cong nghe hien dai d• thuc day luc luong san xuat o nhung nuoc tu ban chu nghia phat trien

Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển

Upload bởi: xuongrongtrang8888

Mã tài liệu: 53042

Số trang: 15

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế chính trị

Info

Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao động tại nghiệp cũng được cải thiện và hình thành tầng lớp trung lưu trong xã hội.

Trước thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá tảng” trong các học thuyết kinh tế của Mác.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Nội dung

Chương 3: Kết luận

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI GIỚI THIỆU

    

   

    Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao động tại nghiệp cũng được cải thiện và hình thành tầng lớp trung lưu trong xã hội.

     Trước thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá tảng” trong các học thuyết kinh tế của Mác.

     Những người phản bác học thuyết giá trị thặng dư tấn công vào “hòn đá tảng” này bằng nhiều luận điểm khác nhau. Phê phán những luận điểm đó, chúng ta tập trung vào việc nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư để giải thích quan niệm trên.

   

  I. MÁY MÓC VÀ LAO ĐỘNG

   

  1) Máy móc đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa:

     Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không thể được xác lập một cách hoàn chỉnh và phát triển vững chắc. Do đó trong quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản đã tạo cho nã mét cơ sở kỹ thuật tương ứng là máy móc, đưa chủ nghĩa tư bản tõ giai đoạn công trường thủ công lên giai đoạn công nghiệp cơ khí. Máy móc xuất hiện vào thế kỷ 17 và ngày càng được hoàn thiện. ở thời kỳ cách mạng công nghiệp, thông thường các máy móc đều gồm ba

  15

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những nét mới trong sự phát triển của chủ ...

Upload: timbanyeu_9999

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 17883
Lượt tải: 56

Những nét mới trong sự phát triển của chủ ...

Upload: chip_iu_mua_dong

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 869
Lượt tải: 26

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui ...

Upload: nguyenhieuit

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui ...

Upload: lgv_thinh

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy ...

Upload: huyvina2008

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui ...

Upload: chunghahuy

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy ...

Upload: nghenguyennb

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Chủ nghĩa xã hội khoa học những giá trị và ...

Upload: tamnt0581

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 16

Phát triển lực lượng sản xuất là nhiệm vụ ...

Upload: hong_nhung0096

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1212
Lượt tải: 24

Thực trạng và những giải pháp để phát triển ...

Upload: letuan1208

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 385
Lượt tải: 17

Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ...

Upload: nthuakexd3

📎
👁 Lượt xem: 294
Lượt tải: 16

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ ...

Upload: ngtrongcanh

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 451
Lượt tải: 18

Bản chất và những biểu hiện chủ yếu của chủ ...

Upload: huyenntt

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 815
Lượt tải: 23

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Ứng dụng những thành tựu khoa học - công ...

Upload: xuongrongtrang8888

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 350
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao docx Đăng bởi
5 stars - 53042 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: xuongrongtrang8888 - 10/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển