Tìm tài liệu

Cong nghiep hoa- Hien hoa nong nghiep nong thon o nuoc ta. Thuc trang va giai phap

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

Upload bởi: heyyoubye

Mã tài liệu: 73126

Số trang: 13

Định dạng: docx

Dung lượng file: 54 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.

Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Từ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự chọn đề tài “Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp” để nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:

I-/ Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn.

II-/ Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.

III-/ Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề án: Kinh tế chính trị

  Lời nói đầu

           Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại.

           Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống ở nông thôn với một cơ cấu kinh tế độc canh thuần nông, năng suất lao động thấp, nhu cầu việc làm rất bức bách. Đại hội lần IX Đảng Cộng sản Việt nam đã khẳng định tính đúng đắn đường lối CNH- HĐH nước ta, trong đó đặc biệt coi trọng phát triển công nghiệp nông thôn, từ đó làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực hiện CNH- HĐH nông nghiệp, nông thôn.   

           Tõ thực tiễn và trên cơ sở tham khảo các tài liệu, em đã quyết định tự chọn đề tài Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp để nghiên cứu.

                 Với đề tài này em mong góp phần vào những cố gắng chung đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá đất nước.

                Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài gồm 3 phần:

     I-/       Vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công

                    nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn.  

          II-/     Thực trạng công nghiệp nông thôn Việt nam.

        III-/    Phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công

                   nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.

   

   

   

  SV: Nguyễn Trọng Nghĩa

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp
 • Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông ...

Upload: to_lth

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 251
Lượt tải: 16

Thực trạng của công nghiệp hoá hiện đại hoá ...

Upload: dotri84

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và ...

Upload: lx_trungchinh

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 182
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: jenifer_aniston7801

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 446
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và ...

Upload: maithanh

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 270
Lượt tải: 16

Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá nông ...

Upload: muathularoi194

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 274
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: hoangdung_sc

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 322
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông ...

Upload: dunghoido

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 368
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá Hiện hoá nông nghiệp nông ...

Upload: ttrndy

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Thực trạng và các giải pháp để tiến hành ...

Upload: vfcdlyd

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 280
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp và ...

Upload: langtu_ht

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 264
Lượt tải: 16

Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp ...

Upload: ltkhai

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 241
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông ...

Upload: heyyoubye

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 469
Lượt tải: 18

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước docx Đăng bởi
5 stars - 73126 reviews
Thông tin tài liệu 13 trang Đăng bởi: heyyoubye - 16/01/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 16/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công nghiệp hoá- Hiện hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp