Tìm tài liệu

De tai so 1 Phan tich va chung minh luan diem sau day Su phan doi cua cai thong nhat va su nhan thuc cac bo phan doi lap cua no do la thuc chat cua phep bien chung

Info

A. Đặt vấn đề

“Bút kí triết học” của Lênin là tác phẩm được viết trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm phát triển hơn nữa phép biên chứng duy vật. Trong đó, Lênin có đưa ra luận điểm : “Sự phân đôi cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng”. Luận điểm trên của Lênin đã cho ta biết ý nghĩa về mặt phương pháp luận trong hệ thống triết học của Mác- Lênin: đó là phép biện chứng với sự nhận thức về sự vật.

B. Giải quyết vấn đề

I.Giải thích khái niệm

1. Phép biên chứng là gì?

Phép biện chứng ra đời ngay từ khi triết học ra đời. Ph.Ănghen đã định nghĩa: “phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến của vận động và sự phát triển của tự nhiên, xã hội loài người và của tư duy”. Có 3 hình thức cơ bản của phép biện chứng: Phép biện chứng chất phác, biện chứng siêu hình, biện chứng duy vật.

Các sự vật hiện tượng, quá trình của thế giới có quan hệ qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau hay tồn tại biệt lập, tách rời?

Những người theo quan điểm siêu hình cho rằng: các sự vật hiện tượng tồn tại biệt lập, tách rời nhau, cái này tồn tại bên cạnh cái kia, không có sự phụ thuộc, quy định lẫn nhau

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng
 • Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật ...

Upload: bantim05

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 35
Lượt tải: 16

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật ...

Upload: duongmanhtoan

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 35
Lượt tải: 16

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật ...

Upload: anhlam_emsuongnhe

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 11

Phân tích vị trí và nội dung của quy luật ...

Upload: mirai_luan

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 435
Lượt tải: 16

Quy luật thống nhất và mâu thuẫn giữa các ...

Upload: thehuybtc

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1344
Lượt tải: 19

Quy luật thống nhất và mâu thuẫn giữa các ...

Upload: yen_nhi2111

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 18

Phân tích vai trò phương pháp luận của phép ...

Upload: linhth

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 590
Lượt tải: 22

Vấn đề nhận thức luận qua sự phân tích đối ...

Upload: yenngothu

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 826
Lượt tải: 16

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt ...

Upload: nghiemba_duc

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt ...

Upload: khanhhalc

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 378
Lượt tải: 19

Vấn đề nhận thức luận qua sự phân tích đối ...

Upload: alui2222

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 657
Lượt tải: 16

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật ...

Upload: tdlctlf

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 877
Lượt tải: 24

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận ...

Upload: phuongnhi_hn

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 1028
Lượt tải: 28

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng A. Đặt vấn đề “Bút kí triết học” của Lênin là tác phẩm được viết trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm phát triển hơn nữa phép biên chứng duy vật. Trong đó, Lênin có đưa ra luận điểm : “Sự phân đôi cái thống nhất và sự nhận thức các bộ doc Đăng bởi
5 stars - 220097 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: phuongnhi_hn - 13/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề tài số 1 Phân tích và chứng minh luận điểm sau đây Sự phân đôi của cái thống nhất và sự nhận thức các bộ phận đối lập của nó đó là thực chất của phép biện chứng