Tìm tài liệu

San xuat hang hoa tieu luan triet hoc

Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

Upload bởi: trung6679

Mã tài liệu: 55821

Số trang: 6

Định dạng: docx

Dung lượng file: 69 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ngày càng mạnh Tuy nhiên nó cũng bộc lộ những hạn chế , nhất là trong chế độ xã hội TBCN , một chế độ xã hội ở đó chỉ có lợi nhuận được chú trọng hàng đầu dẫn đến sự phân hoá xã hội sâu sắc và quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ.

Nhận biết trước tình hình đó, trong quá trình nghiên cứu về hình thái kinh tế xã hội Mac và Anghen đã đưa ra dự đoán: CNTB sớm muộn cũng bị thay thế bởi một chế độ xã hội cao hơn , chế độ xã hội trong đó con người hoàn toàn tự do, văn minh và bình đẳng, có nền kinh tế phát triển bền vững, xã hôị công bằng. Đó là chủ nghĩa cộng xản mà giai đoạn thấp của nó là CNXH - thời kì chuyên chính của giai cấp vô sản.

Nước ta sau khi giành được độc lập ở miền bắc , Đảng đã xác định đưa đất nước lên tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Khi miền bắc hoàn toàn được giải phóng thì cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH. Đại hội Đảng VI (1986) là một bước ngoặt lịch sử của nền kinh tế vói đường lối mới của Đảng để phát triển đất nước.

Qua 1 số suy nghĩ và giải pháp nghiên cứu sản xuất hàng hoá, đang diễn ra ở nước ta hiện nay sẽ phần nào giúp ta hiểu rõ hơn về thực trạng của nước ta trong thời kì quá độ này.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Sản xuất hàng hoátiểu luân triết học                            tiÓu lu©n triÕt häc

  SẢN XUẤT HÀNG HÓA

  -----------------

  Lời mở đầu

   

  Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sù lạc hậu của lực lượng sản xuất, nên sản xuất xã hội mang tính tù cung tù cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong mét giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu mới, con người dần thoát khỏi nền kinh tế tự nhiên và chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá. Nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển ngày càng mạnh Tuy nhiên nã còng bộc lộ những hạn chế , nhất là trong chế độ xã hội TBCN , mét chế độ xã hội ở đó chỉ có lợi nhuận được chú trọng hàng đầu dẫn đến sự phân hoá xã hội sâu sắc và quyền bình đẳng trong xã hội bị xem nhẹ.

  Nhận biết trước tình hình đó, trong quá trình nghiên cứu về hình thái kinh tế xã hội Mac và Anghen đã đưa ra dự đoán: CNTB sớm muộn cũng bị thay thế bởi một chế độ xã hội cao hơn , chế độ xã hội trong đó con người hoàn toàn tự do, văn minh và bình đẳng, có nền kinh tế phát triển bền vững, xã hôị công bằng. Đó là chủ nghĩa cộng xản mà giai đoạn thấp của nó là CNXH - thời kì chuyên chính của giai cấp vô sản.

    Nước ta sau khi giành được độc lập ở miền bắc , Đảng đã xác định đưa đất nước lên tiến lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN. Khi miền bắc hoàn toàn được giải phóng thì cả nước bước vào thời kì quá độ lên CNXH.    Đại hội Đảng VI (1986) là một bước ngoặt lịch sử của nền kinh tế vói đường lối mới của Đảng để phát triển đất nước.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Vò Trung Kiên                            Lớp: 809- MSV: 04cv019

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học
 • Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tiểu luận Triết Học

Upload: datphacat

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 509
Lượt tải: 17

Tiểu luận triết học

Upload: dinhphuongthuha

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 1860
Lượt tải: 18

Tiểu luận Triết Học

Upload: nhatkyck2020

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học

Upload: manlysg2010

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 244
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học

Upload: trungbob911

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 331
Lượt tải: 17

Tiểu luân triết học Hình thái kinh tế-xã hội

Upload: hangnganhvtc

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 371
Lượt tải: 18

Tiểu luận triết học 1

Upload: greenisland

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 1125
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học 1

Upload: nguyentuyetnhung_kdqt_k45

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học 1

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học 1

Upload: thanhnguyenbmcc

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học 1

Upload: quynguyen

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận triết học 1

Upload: hotihung

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học

Upload: trung6679

📎 Số trang: 6
👁 Lượt xem: 1971
Lượt tải: 29

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học Trong thời kì đầu của xã hội loài người do sự lạc hậu của lực lượng sản xuất,nên sản xuất xã hội mang tính tự cung tự cấp khiến nhu cầu của con người bị bó hẹp trong một giới hạn nhất định. Khi lực lượng sản xuất phát triển và có nhiều thành tựu docx Đăng bởi
5 stars - 55821 reviews
Thông tin tài liệu 6 trang Đăng bởi: trung6679 - 20/02/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/02/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sản xuất hàng hoá tiểu luân triết học