Tìm tài liệu

Trinh bay qua trinh chi dao chien luoc cach mang cua Dang trong thoi ky 1930 - 1945. y nghia cua su dieu chinh do

Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1945. ý nghĩa của sự điều chỉnh đó

Upload bởi: navifund

Mã tài liệu: 28574

Số trang: 12

Định dạng: docx

Dung lượng file: 48 Kb

Chuyên mục: Triết học

Info

Trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đất nước ta bị thực dân Pháp xâm lược . Dưới ách thống trị của thực dân Pháp đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ .Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu minh chứng cho truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc ta trong suốt hơn 4000 ngàn năm dựng nước và giữ nước .Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong lịch xã hội Việt Nam chấm dứt thời kỳ phong kiến mở ra một trang sử mới đấu tranh đầy gian khổ nhưng rất đỗi vinh quang.

Trong những bước đi đầu tiên của Đảng thời kỳ 1930-1945 Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành chính quyền với sự chỉ đạo chiến lược kịp thời và đúng đắn.

Nội dung bài viết:

I. Đảng Trong phong trào cách mạng 1930 - 1931

II.Đảng lãnh đạo cuộc đâú tranh khôi phục phong trào Cách mạng, khôi phục Đảng (1932-1935)

III - Đảng lãnh cuộc vận động dân chủ , chống phản động thuộc địa và tay sai chống phát xít và chiến tranh , đòi tự do cơm áo hoà bình(1936-1939)

IV- Cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc(1939-1945.Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 thắng lợi

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và chủ ...

Upload: traitimhong0531

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 678
Lượt tải: 18

Trình bày hoàn cảnh lịch sử nội dung đơường ...

Upload: dungdung9493

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 17

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật ...

Upload: tdlctlf

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 877
Lượt tải: 24

Sự nhận thức và vận dụng qui luật quan hệ ...

Upload: ngotuongvy

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 301
Lượt tải: 16

Sự nhận thức và vận dụng qui luật quan hệ ...

Upload: lethuylanhuong

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 519
Lượt tải: 16

Sự nhận thức và vận dụng qui luật quan hệ ...

Upload: nmduc3110

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 148
Lượt tải: 16

Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà ...

Upload: dtck0101

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 510
Lượt tải: 16

Lý luận của lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà ...

Upload: ngocanh_nguyen99

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 474
Lượt tải: 16

Lý luận của Lê nin về chủ nghĩa tư bản nhà ...

Upload: yeuchungkhoan

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 487
Lượt tải: 16

Lý luận của Lê-nin về chủ nghĩa tư bản nhà ...

Upload: netgode

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 16

Lý luận của Lênin về chủ nghĩa tư bản nhà ...

Upload: damminhkhoa1983

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 717
Lượt tải: 16

Vận dụng phép biện chứng duy vật để giải ...

Upload: dogoduchien

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 302
Lượt tải: 16

Tầm quan trong của giáo dục đạo đức và nhân ...

Upload: nguoikimlien01

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 451
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách ...

Upload: navifund

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 636
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Triết học
Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1945. ý nghĩa của sự điều chỉnh đó Trong bối cảnh lịch sử cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX đất nước ta bị thực dân Pháp xâm lược . Dưới ách thống trị của thực dân Pháp đời sống nhân dân ta vô cùng cực khổ .Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu minh chứng cho truyền thống đấu docx Đăng bởi
5 stars - 28574 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: navifund - 11/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Trình bày quá trình chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng trong thời kỳ 1930 - 1945. ý nghĩa của sự điều chỉnh đó