Tìm tài liệu

Huong dan giai dap cau hoi thao luan Lop nhan thuc dang

Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

Upload bởi: thanghq

Mã tài liệu: 232690

Số trang: 12

Định dạng: doc

Dung lượng file: 109 Kb

Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Info

Câu hỏi thảo luận Lớp Cảm tình đảng

1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?.

2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng về Chủ nghĩa xã hội và phương hướng xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta? Từ vị trí công tác của mình đồng chí phải làm gì để xây dựng, phát triển đóng góp vào thành công xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta?

3/ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó được quy định ra sao ?

4/ Trình bày nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ?

5/ C ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào?.

GỢI Ý TRẢ LỜI (theo giáo viê hướng dẫn)

Câu 1: Có 2 nội dung. Truyền thống quý báu (có 6). Các bạn hãy liệt kê ra, phân tích và nói luôn truyền thống đó được giữ gìn và phát huy ra sao.

Câu 2: Nêu 6 đặc trưng cương lĩnh 1991; nêu nội dung bổ sung sửa đổi về đặc trung CNXH của Đại hội X; Nêu 8 đặc trung của CNXH được ĐH 10 bổ sung và đạ hội XI

Phương hướng: cương lĩnh 1991 nêu 7 phương hướng; từ 7 phương hướng sắp xếp bổ sung thành 8 quá trình; Tại đại hội XI điều chỉnh sắp xếp và bổ sung cho phù hợp trong điều kiện mới.

Câu 3: Trình bày 6 nội dung

Câu 4: 1. Khái niệm đạo đức 2. Quan điểm HCM về vị trí đạo đức trong đời sống con người 3. Quan điểm HCM về những phẩm chất đạo đức của con người VN 4. Quan điểm HCM về nguyên tắc XD XH mới

Câu 5: 1. Nhập đề 2. Nhận thức về điều kiện vào đảng 3. Phấn đấu trở thành đảng viên 4. Xây dựng động cơ vào đảng 5. Kết luận

Chú ý: Câu 1(sẽ không thi vì đây là trình độ trung cấp chính trị). Ngày cuối cùng chỉ gút lại thi câu 4, 5.

Tuy nhiên, nhiều năm liền chỉ thi câu 5

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng
 • Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

56 câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM

Upload: nkdung118

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 1602
Lượt tải: 21

Câu hỏi và đáp án cuộc thi Huyền thoại đường ...

Upload: nguyendu1572003

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 910
Lượt tải: 17

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: thuylhi

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 975
Lượt tải: 18

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta ...

Upload: TUAN1611

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 13

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta ...

Upload: trinhtrungnguyen

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 23
Lượt tải: 8

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta ...

Upload: dongka201

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta ...

Upload: thesinh_ise

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 11

Phân tích luận điểm của Hồ Chí Minh Đảng ta ...

Upload: vuithe

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 18
Lượt tải: 3

Phân tích luận điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh ...

Upload: chichsu_h

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 507
Lượt tải: 16

Hướng dẫn học power point 1 cách dễ dàng

Upload: namcao57

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 795
Lượt tải: 19

Bài Thảo Luận tư tưởng Ngon 33 Trang

Upload: hagiapmta

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 671
Lượt tải: 16

Bài Thảo Luận tư tưởng Ngon 33 Trang

Upload: caomaingoc

📎
👁 Lượt xem: 704
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp ...

Upload: thanghq

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 38461
Lượt tải: 79

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng Câu hỏi thảo luận Lớp Cảm tình đảng 1/ Đồng chí hãy phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam? Những truyền thống đó đang được Đảng ta giữ gìn và phát huy ra sao ?. 2/ Nêu và phân tích vấn đề đã được bổ sung và phát triển tại doc Đăng bởi
5 stars - 232690 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: thanghq - 13/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 13/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hướng dẫn giải đáp câu hỏi thảo luận Lớp nhận thức đảng