Tìm tài liệu

Thao luan tu tuong Ho Chi Minh

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload bởi: thuylhi

Mã tài liệu: 173199

Số trang: 30

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Info

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

  LỜI MỞ ĐẦU

   

   

  Tháp Mười đẹp nhất bông sen

  Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

   

   

   

  Bác Hồ, hai chữ thiêng liêng đó đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi con người Việt Nam. Người là một vị lãnh tụ vĩ đại, một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hoá thế giới. Cuộc đời của Ngươỡ là một tấm gương sáng về nhân cách cao cả, lòng yêu nước, đạo đức cách mạng... Vì thế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng cốt lõi cho Đảng và dân tộc Việt Nam.

  Hồ Chí Minh là vị lãnh đạo thiên tài của giai cấp công nhân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chiến sĩ xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc bị áp bức và nhân dân lao động toàn thế giới đã ra đi nhưng chúng ta như vẫn thấy người sống mãi với sự nghiệp cách mạng của chúng ta , với non sông, đất nước ta. Người đã được Đại hội đồng UNESCO công nhận là danh nhân thế giới với lời đánh giá rất cao: chủ tich Hồ Chí Minh là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hũa bình độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Những tư tưởng của Người là hiện thân của

  Nhóm 2: Lớp TTQTA_ K10

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thảo luận tư tưởng hồ chí minh về 3 đề tài ...

Upload: CongHuuQLD42

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 16

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh Trình bày ...

Upload: quocmanhl

📎 Số trang: 13
👁 Lượt xem: 602
Lượt tải: 16

Bài tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: chutom_vietnam

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1123
Lượt tải: 16

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh 1

Upload: mainguyen1982

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 966
Lượt tải: 16

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh 1

Upload: n201x

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tiểu luận tư tưởng Hồ Chí Minh 1

Upload: detechid

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: giapphanthiet

📎 Số trang: 132
👁 Lượt xem: 766
Lượt tải: 17

Tư tưởng hồ chí minh

Upload: Chau29

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 17

Bài thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh Làm rõ ...

Upload: thuypt_vip

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 311
Lượt tải: 16

Tiểu luận Tư tưởng Hồ chí minh Tư tưởng nhân ...

Upload: nguyenghabs

📎
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 23

Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: tuanceo1

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 532
Lượt tải: 20

Hệ thống tư tưởng hồ chí minh

Upload: vanhavn86

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 668
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh

Upload: thuylhi

📎 Số trang: 30
👁 Lượt xem: 829
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh docx Đăng bởi
5 stars - 173199 reviews
Thông tin tài liệu 30 trang Đăng bởi: thuylhi - 03/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 03/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thảo luận tư tưởng Hồ Chí Minh