Tìm tài liệu

Giai quyet viec lam cho lao dong bi thu hoi dat Nong nghiep o huyen Thach That tinh Ha Tay

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây

Upload bởi: nghiadinh0101

Mã tài liệu: 212626

Số trang: 50

Định dạng: pdf

Dung lượng file: 468 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Sau hơn 20 năm đổi mới, với chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến đáng kể, đang hoà mình vào sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng trong nền kinh tế thế giới, là điểm dừng chân lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là điều kiện thuận lợi để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực dồi dào trong nước. Với tốc độ phát triển trung bình đạt trên 8% một năm, quá trình CNH-HĐH đất nước đang có những bước tiến đáng kể thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng từ kinh tế Nông nghiệp sang kinh tế Công nghiệp,thương mại, dịch vụ. Quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, chủ động hội nhập kinh tế thế giới đang đặt ra hàng loạt những vấn đề bức xúc cần được giải quyết trong đó có vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động. Đòi hỏi Đảng và Nhà nước cùng các cấp, các ngành quan tâm đưa ra những chủ trương, giải pháp thiết thực để giải quyết việc làm cho người lao động. Với một đất nước hơn 80 triệu dân như nước ta hiện nay nếu giải quyết tốt vấn đề việc làm là tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Với đặc thù là một nước Nông nghiệp thì việc phát triển kinh tế nông thôn đã và đang là vấn đề cần được quan tâm ở nước ta hiện nay.

Thạch Thất là huyện nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tây, là huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trung bình đạt 10% một năm. Trong những năm gần đây nhu cầu việc làm của người dân rất lớn do quá trình đô thị hoá nông thôn và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ. Hàng năm số người đến tuổi lao động cùng với số lao động Nông, lâm nghiệp trước đây phải chuyển sang làm nghề khác để giành đất xây dựng các dự án của Trung ương, của tỉnh và huyện như dự án xây dựng khu công nghệ cao Hoà Lạc, khu Đại học Quốc gia, khu công nghiệp của tỉnh và các cụm công nghiệp của huyện. Như vậy phần lớn diện tích đất nông nghiệp của nông dân sẽ bị thu hồi và trước mắt số lao động này sẽ bị mất việc làm đang cần tìm việc làm. Nhận thức rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của vấn đề việc làm, giải quyết việc làm cho số lao động có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi. Tôi đã mạnh dạn đề cập đến vấn đề này trong bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài “Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây”.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục tiêu nghiên cứu.

Nhằm đánh giá khách quan tình hình thu hồi diện tích đất nông nghiệp và số hộ nông dân có diện tích đất bị thu hồi, giải quyết việc làm cho họ. Từ đó đưa ra các chủ trương, giải pháp tạo việc làm có tính khả thi phấn đấu giảm đên mức thấp nhất số người không có việc làm, thiếu việc làm hoặc việc làm đạt hiệu quả thấp nhằm ổn đinh nâng cao đời sống cho họ.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Với mục tiêu mà đề tài đặt ra thì cấn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Chỉ rõ cơ sở lý luận chung của đề tài.

- Thực trạng công tác giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất.

+ Khái quát đặc điểm, tình hình hoạt động của phòng Nội vụ Lao động thương binh xã hội huyện Thạch Thất.

+ Tổng quan tình hình kinh tế xã hội huyện Thạch Thất

+ Thực trạng giải quyết việc làm ở huyện Thạch Thất.

+ Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất.

+ Những giải pháp, phương hướng giảỉ quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất.

3. Phạm vi nghiên cứu

Với thời gian thực tập từ ngày 10/3/2008 đến ngày 28/4/2008 và trong khuôn khổ của một báo cáo thực tập tốt nghiệp em chỉ mạnh dạn đề cập vấn đề này trong phạm vi 3 năm gần đây (2005-2007).

4. Mẫu khảo sát

Một số xã có diện tích đất Nông nghiệp bị thu hồi nhiều, và ngày càng gia tăng như Hạ Bằng, Đồng Trúc,Tân Xã, Thạch Hoà, Bình Yên.

5. Vấn đề nghiên cứu

Huyện Thạch Thất đã giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp như thế nào?

6. Giả thuyết nghiên cứu

Vấn đề việc làm và giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất có phải là vấn đề cấp thiết hiện nay hay không?

7. Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở những kiến thức đã học tại trường về lĩnh vực lao động & việc làm cùng với việc nghiên cứu, tìm hiểu sách báo, tạp chí qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong quá trình nghiên cứu đề tài tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau: phương pháp duy vật biện chứng & duy vật lịch sử đồng thời kết hợp sử dụng phương pháp thống kê, so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp để làm rõ các nội dung của đề tài

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây
 • Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi ...

Upload: Anhmuonnoirang_emlatatca

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 509
Lượt tải: 18

Chính sách giải quyết việc làm cho nông dân ...

Upload: dangkhangct

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 409
Lượt tải: 18

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp ...

Upload: nguyendulong

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 684
Lượt tải: 17

Thực trạng và một số biện pháp giải quyết ...

Upload: nguyenngocan78

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 657
Lượt tải: 17

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong ...

Upload: nguyencanhduy

📎 Số trang: 133
👁 Lượt xem: 830
Lượt tải: 16

Đánh giá kết quả hoạt động các trung tâm ...

Upload: thanhbye

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 491
Lượt tải: 16

1số kiến nghị về việc giải quyết nhà ở cho ...

Upload: hongcam_1188

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 17

Thực trạng công tác giải quyết việc làm ở ...

Upload: datt2

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 935
Lượt tải: 16

Thực trạng và kết quả đạt được trong công ...

Upload: vietnguyenquoc1986

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 16

Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các ...

Upload: vanduy_do

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 16

Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Upload: nguyenthebinhbtc

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 675
Lượt tải: 16

Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

Upload: girliuprince

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 554
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi ...

Upload: nghiadinh0101

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 433
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sau hơn 20 năm đổi mới, với chính sách phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN mà Đảng và Nhà nước đã vạch ra, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến đáng kể, đang hoà mình vào sự phát triển chung pdf Đăng bởi
5 stars - 212626 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: nghiadinh0101 - 08/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất Nông nghiệp ở huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây