Tìm tài liệu

Nghe thu cong truyen thong cham khac da o xa Ninh Van, huyen Hoa Lu, tinh Ninh Binh tu nam 1986 den nay

Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay

Upload bởi: lnmtuan

Mã tài liệu: 88594

Số trang: 28

Định dạng: docx

Dung lượng file: 183 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

Nghề thủ công Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời, gắn liền với sản xuất nông nghiệp lúa nước. Nó góp phần tạo nên bản sắc kinh tế, văn hoá riêng trong cộng đồng làng xã Việt Nam. Chạm khắc đá cũng là một trong số rất nhiều nghề thủ công truyền thống Việt Nam như thế, đã và đang còn tiếp tục phát triển ở xã Ninh Vân , Hoa Lư, Ninh Bình.

Nghề chạm khắc đá ở Ninh Vân là hoạt động kinh tế mang ý nghĩa lịch sử văn hoá, đã và đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho kinh tế địa phương trong thời kỳ đổi mới, tìm hiểu về nghề này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sắc, toàn diện hơn về lịch sử của nghề truyền thống của Hoa Lư cũng như nghề thủ công ở nhiều nơi khác trong cả nước.

Là một làng nghề thủ công truyền thống nhưng cho đến nay nghề chạm khắc đá ở Ninh Vân vẫn chưa thực sự được sự quan tâm tìm hiểu một cách khoa học. Nghiên cứu nghề thủ công chạm khắc đá một cách hệ thống, hoàn chỉnh từ quá trình hình thành đến các hoạt động tổ chức sản xuất , tiêu thụ là việc làm thiết thực. Nhằm đánh giá những giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội của nghề trong lịch sử của huyện, tỉnh, đất nước. Đồng thời có thể thấy từ các sản phẩm thủ công những giá trị nghệ thuật độc đáo, nét tài hoa khéo léo của thợ thủ công, nghệ nhân.

Nghiên cứu vấn đề này còn là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tâp môn lịch sử ở nhà truờng ở các cấp học, giáo dục tư tưởng, tình cảm, truyền thống cho thế thệ trẻ ở địa phương.

Kết cấu đề tài

Chương 1 Vài nét về xã Ninh Vân và nghề thủ công chạm khắc đá trước 1986

Chương 2 Nghề chạm khắc đá ở Ninh Vân từ

Chương 3 Tác động của nghề chạm khắc đá truyền thống

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bài tiểu luận                                                          Đỗ Thị Thiện - K54B Lịch sử

   

  PHẦN MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài :

              Nghề thủ công Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời, gắn liền với sản xuất nông nghiệp lúa nước. Nú gúp phần tạo nên bản sắc kinh tế, văn hoá riêng trong cộng đồng làng xã Việt Nam. Chạm khắc đá cũng là một trong số rất nhiều nghề thủ công truyền thống Việt Nam như thế, đã và đang còn tiếp tục phát triển ở xã Ninh Vân , Hoa Lư, Ninh Bình.

                   Nghề chạm khắc đá ở Ninh Vân là hoạt động kinh tế mang ý nghĩa lịch sử văn hoá, đã và đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho kinh tế địa phương trong thời kỳ đổi mới, tỡm hiểu về nghề này chúng ta sẽ tìm hiểu sâu sắc, toàn diện hơn về lịch sử của nghề truyền thống của Hoa Lư cũng như nghề thủ công ở nhiều nơi khác trong cả nước.

               Là một làng nghề thủ công truyền thống nhưng cho đến nay nghề chạm khắc đá ở Ninh Vân vẫn chưa thực sự được sự quan tâm tìm hiểu một cách khoa học. Nghiên cứu nghề thủ công chạm khắc đá một cách hệ thống, hoàn chỉnh từ quá trình hình thành đến các hoạt động tổ chức sản xuất , tiêu thụ là việc làm thiết thực. Nhằm đánh giá những giá trị kinh tế, văn hoá, xã hội của nghề trong lịch sử của huyện, tỉnh, đất nước. Đồng thời có thể thấy từ các sản phẩm thủ công những giá trị nghệ thuật độc đáo, nét tài hoa khéo léo của thợ thủ công, nghệ nhân.

               Nghiên cứu vấn đề này còn là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ cho giảng dạy, học tõp môn lịch sử ở nhà truờng ở các cấp học, giáo dục tư tưởng, tình cảm, truyền thống cho thế thệ trẻ ở địa phương.

              Nghiên cứu nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá là việc làm có ý nghĩa khoa học và thực tiễn vì vậy em đã chọn đề tài “ Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay”.

  PHẦN NỘI DUNG

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay
 • Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã ...

Upload: chien8888

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 476
Lượt tải: 17

Xây dựng nông thôn mới xã vạn bình huyện vạn ...

Upload: trangnguyenaircaterer

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 457
Lượt tải: 17

Nét độc đáo trong nghệ thuật chạm khắc ở nhà ...

Upload: vugiahung1385

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 629
Lượt tải: 16

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ô nhiễm ...

Upload: honganhmeocon

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 672
Lượt tải: 18

Sự phục hồi phát triển đạo Tin Lành ở địa ...

Upload: congchuatrongrung2002

📎 Số trang: 133
👁 Lượt xem: 545
Lượt tải: 16

Sự phục hồi phát triển đạo Tin Lành ở địa ...

Upload: thuvienso2004

📎 Số trang: 133
👁 Lượt xem: 480
Lượt tải: 16

Bước đầu tìm hiểu nghề thủ công truyền thống ...

Upload: thonlai

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 651
Lượt tải: 16

Bước đầu tìm hiểu nghề thủ công truyền thống ...

Upload: thaieibvn

📎 Số trang: 99
👁 Lượt xem: 1137
Lượt tải: 21

Tìm hiểu thực trạng nghèo đói của người dân ...

Upload: lamthanhthien

📎 Số trang: 48
👁 Lượt xem: 680
Lượt tải: 16

Việc làm cho nông dân khi thu hồi đất trong ...

Upload: nguyencanhduy

📎 Số trang: 133
👁 Lượt xem: 830
Lượt tải: 16

Những biến đổi về phong tục tập quán của dân ...

Upload: TyRex

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 386
Lượt tải: 16

Trang phục truyền thống của người Mông ở ...

Upload: trieuchitrungg

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 609
Lượt tải: 19

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã ...

Upload: lnmtuan

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 827
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay Nghề thủ công Việt Nam vốn có truyền thống từ lâu đời, gắn liền với sản xuất nông nghiệp lúa nước. Nó góp phần tạo nên bản sắc kinh tế, văn hoá riêng trong cộng đồng làng xã Việt Nam. Chạm khắc đá cũng là một trong số rất nhiều nghề thủ công truyền docx Đăng bởi
5 stars - 88594 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: lnmtuan - 08/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nghề thủ công truyền thống chạm khắc đá ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình từ năm 1986 đến nay