Tìm tài liệu

Phat huy nguon luc thanh nien trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa o Viet Nam hien nay

Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Upload bởi: anh_long178

Mã tài liệu: 87532

Số trang: 12

Định dạng: docx

Dung lượng file: 59 Kb

Chuyên mục: Xã hội học

Info

Ngày nay, nguồn nhân lực được đánh giá là nhân tố chủ đạo và có ý nghĩa quyết định trong hệ thống các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Mọi quốc gia dân tộc chỉ có thể đạt được sự phát triển nhanh và bền vững nếu biết hướng vào phát triển nguồn nhân lực, tạo ra một chất lượng cao của nguồn lực con người, chuyển đối tượng khai thác vào chính bản thân con người.

Với đường lối đổi mới, Đảng ta khẳng định rằng, con người là nguồn lực cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của xã hội. Đây là "nguồn lực của mọi nguồn lực", là "tài nguyên của mọi tài nguyên", là nhân tố bảo đảm quan trọng bậc nhất đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thế kỷ 21 đang tới gần.

Nói tới nguồn lực con người ở Việt Nam không thể không nói đến nguồn lực chủ yếu là nguồn lực thanh niên - một bộ phận quan trọng cấu thành nguồn lực con người trong mọi thời đại lịch sử. Với tư cách là lớp người trẻ tuổi chiếm hơn 50% lao động xã hội và gần 29% dân số, thanh niên Việt Nam giữ một vị trí quan trọng và có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay cũng như trong tương lai.

Thực tiễn cách mạng và tiến trình phát triển của xã hội nước ta đã chỉ ra rằng, thanh niên luôn luôn là lực lượng đi đầu, đóng vai trò xung kích và là động lực chủ yếu của các cuộc cách mạng. ở bất cứ thời kỳ nào, tuổi trẻ nước ta đều có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp phát triển đất nước, ngày càng làm rạng rỡ hơn truyền thống của dân tộc và truyền thống của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới.

Hơn lúc nào hết, nguồn lực thanh niên đang là vấn đề có tính thời sự, đang được sự quan tâm nghiên cứu không chỉ đối với các nhà khoa học mà còn đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước. Đây chính là vấn đề cốt lõi, là chỗ tinh tuý nhất của nội lực và phát huy nội lực ở nước ta.

Đó chính là những lý do thôi thúc tác giả chọn vấn đề phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay làm đề tài nghiên cứu và viết công trình luận án của mình, với hy vọng góp một tiếng nói vào những nỗ lực nghiên cứu chung có ý nghĩa lý luận và tính hữu ích thực tiễn đối với sự phát triển của đất nước hiện nay.

Kết cấu đề tài là:

Chương 1:Nguồn lực thanh niên với sự phát triển xã hội

Chương 2:Nguồn lực thanh niên ở nước ta

Chương 3:Phương hướng và những giải pháp chủ yếu để phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Kính thưa thầy Chủ tịch Hội đồng

  Kính thưa các thầy, cô trong Hội đồng

  Kính thưa các thầy thưa các đồng chí và các bạn.

   

  Đề tài luận án của em có nhan đề: " Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay".

  Sau mét thời gian học tập và nghiên cứu, được sự giúp đỡ tận tình của thầy hướng dẫn và của ccs thầy trong Viện CNXH khoa học, em đã hoàn thành luận án và được phép bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Nhà nước ngày hôm nay.

  Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc của em tới thầy hướng dẫn và các thầy, cô đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian em học tập, nghiên cứu và viết bản luận án này.

  Em còng xin chân thành cám ơn Viện CNXH KH và Vụ quản lý đào tạo sau Đại học của Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã hết lòng giúp đỡ em về những thủ tục cần thiết cho bảo vệ luận án.

  Toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án, em đã gởi tới các thầy, cô trong Hội đồng. Em rất mong nhận được ở các thầy, cô những chỉ dẫn và gợi ý để em tiếp tục nghiên cứu sau công trình luận án này.

  Trong buổi bảo vệ hôm nay, em xin trình bày tóm tắt một số điều dưới đây:

  Thứ nhất: Phần mở đầu, những vấn đề chung của luận án. phần này, cho phép em tập trung trình bày về tính cấp thiết của đề tài.

  Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu và kết cấu của luận án.

  Thứ hai: Nội dung chủ yếu của luận án.


   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay
 • Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thanh niên Sinh viên trong sự nghiệp công ...

Upload: socola2001

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 485
Lượt tải: 16

Thực trạng về nguồn lực con người trong công ...

Upload: nangmuadong

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 16

Vấn đề đổi mới lực lượng sản xuất và quan hệ ...

Upload: dinhluatsu

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 16

Tiểu luận Đội ngũ trí thức Việt Nam với sự ...

Upload: gianghlt

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 18

Một số vấn để về thực tiễn và lý luận trong ...

Upload: phamhuubang

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 821
Lượt tải: 16

Cơ sở lý luận triết học của đường lối công ...

Upload: nguyenvantrinh1981

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 16

Sự biến đổi gia đình nông thôn ven đô thành ...

Upload: ngotngao_hoasua

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 412
Lượt tải: 16

Mục tiêu và những thách thức của cuộc Công ...

Upload: doanquynhinfo

📎 Số trang: 7
👁 Lượt xem: 752
Lượt tải: 16

Tiểu luận Gia đình Việt Nam hiện đại trong ...

Upload: idanhba

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 454
Lượt tải: 17

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp ...

Upload: nguyendulong

📎 Số trang: 123
👁 Lượt xem: 654
Lượt tải: 17

Những thay đổi trong truyền thống văn hóa ...

Upload: tsunamis2010

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 513
Lượt tải: 17

Sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá của ...

Upload: ltc7481

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự ...

Upload: anh_long178

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 1239
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay Ngày nay, nguồn nhân lực được đánh giá là nhân tố chủ đạo và có ý nghĩa quyết định trong hệ thống các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Mọi quốc gia dân tộc chỉ có thể đạt được sự phát triển nhanh và bền vững nếu biết hướng vào phát triển docx Đăng bởi
5 stars - 87532 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: anh_long178 - 18/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 18/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát huy nguồn lực thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay