Tìm tài liệu

Thuc trang kinh te xa hoi o Viet Nam, cac chuong trinh ve van de phat trien kinh te, chuong trinh xoa doi giam ngheo, cac chuong trinh va giai phap trong van de giai quyet viec lam cho nguoi dan o nong thon

Info

Việt Nam chúng ta đang trên con đường phát triển đã và đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, quá trình đó diễn ra hết sức mạnh mẽ và đang thu hút được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, từ đó nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự điều tiết, quản lý của nhà nước.

Quá trình phát triển kinh tế xã hội cùng với quá trình hội nhập và phát triển với khu vực và trên thế giới để tạo nên những bước phát triển mạnh mẽ với các mặt: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên rõ rệt, người dan có điều kiện cải thiện đời sống và tiếp cận với những thành tựu của khoa học công nghệ, do vậy đã có những chuyển tích cực trong bộ mặt kinh tế, xã hội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986) đã xác định phương hướng đổi mới phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội. Dưới tác động của nền kinh tế thị trường, nhiều hộ gia đình ở nông thôn đã biết chủ động tự hoạch toán trong làm ăn buôn bán, kinh doanh, phát triển ngành, nghề tăng thu nhập cải thiện đời sống góp phần làm tăng trưởng kinh tế - xã hội ở địa phương nói chung và gia đình ở nông thôn nói riêng.

Vậy trong quá trình hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp. Sản xuất kinh doanh làm tăng trưởng kinh tế gia đình, các hộ gia đình ở nông thôn đã gặp những yếu tố tác động chủ yếu nào? Vấn đề trên đã gợi cho tôi một hướng tiếp cận nghiên cứu trong đợt thực tập tại xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La, do khoa Xã hội học tổ chức vào tháng 5/2007 vừa qua. Đó là nghiên cứu về những yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ gia đình tại xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La hiện nay.

Trong phạm vi hạn hẹp của một báo cáo thực tập tôi chỉ xin phép đi sâu xác định và làm rõ những yếu tố tác động làm tăng trưởng kinh tế hộ gia đình và những vấn đề bất cập qua sự đánh giá của người dân về vấn đề đó.

Kết cấu chuyên đề:

Phần I: Những vấn đề chung

Phần II: Nghiên cứu thực nghiệm

Phần III: Những giải pháp và khuyến nghị

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI CẢM ƠN

   

  Để hoàn thành báo cáo này ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã được sù quan tâm giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong khoa Xã hội học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, bạn bè cùng lớp và chính quyền xã Tân Lập - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La.

  Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo Nguyễn Thị Vân Hạnh đã hướng dẫn giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn sinh viên cùng lớp K48 đã giúp đỡ tôi trong quá trình xử lý số liệu và hoàn thành báo cáo, xin cảm ơn UBND xã Tân Lập, huyện Mộc Châu đã tạo điều kiện thuận lợi để cuộc nghiên cứu của tôi được hàn thành sớm.

  Do thời gian có hạn, bài báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong nhận được sự đóng góp, giúp đỡ của các thầy cô và các bạn.

                                                                        Hà Nội, ngày    tháng 09 năm 2007

                                                                                                    Sinh viên

   

   

   

                                                                                      Lương Triệu Quyền

  Phần I: Những vấn đề chung

  1. Lý do chọn đề tài

  2. ý nghĩa khoa học

  3. Mục đích nghiên cứu

  4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  4.2. Khách thể nghiên cứu

  4.3. Phạm vi nghiên cứu

  5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn
 • Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và ...

Upload: bardjunkie

📎 Số trang: 201
👁 Lượt xem: 840
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chương trình ...

Upload: samsungbrvt

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 474
Lượt tải: 16

thực trạng đói nghèo và những giải pháp xóa ...

Upload: thanhvt83vn

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 2241
Lượt tải: 18

Thực trạng đói nghèo và những giải pháp xóa ...

Upload: bvdownload

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 818
Lượt tải: 16

Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong chính sách ...

Upload: chinhlv

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 472
Lượt tải: 18

Vấn đề xóa đói giảm nghèo trong chính sách ...

Upload: thumuamucin

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 697
Lượt tải: 17

Phúc lợi xã hội và vấn đề nghèo đói ở đồng ...

Upload: ngonamoro

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 811
Lượt tải: 16

Thực trạng và kết quả đạt được trong công ...

Upload: vietnguyenquoc1986

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 578
Lượt tải: 16

Chính sách giải quyết việc làm cho nông dân ...

Upload: dangkhangct

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 408
Lượt tải: 18

Một số giải pháp tăng cường xã hội hoá xoá ...

Upload: vinhloi_luu

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 651
Lượt tải: 16

Một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở các ...

Upload: thao01nt

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 520
Lượt tải: 16

Một số giải pháp xóa đói giảm nghèo ở các ...

Upload: trandinhthaotg

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 422
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các ...

Upload: vanduy_do

📎 Số trang: 17
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn Việt Nam chúng ta đang trên con đường phát triển đã và đang thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, quá trình đó diễn ra hết sức mạnh mẽ và đang thu hút được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, từ đó nền kinh tế tập docx Đăng bởi
5 stars - 29829 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: vanduy_do - 30/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng kinh tế xã hội ở Việt Nam, các chương trình về vấn đề phát triển kinh tế, chương trình xóa đói giảm nghèo, các chương trình và giải pháp trong vấn đề giải quyết việc làm cho người dân ở nông thôn