Tìm tài liệu

Vai tro cua cha me trong viec huong nghiep cho con o cac gia dinh do thi hien nay

Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay

Upload bởi: loicu20102010

Mã tài liệu: 145892

Số trang: 53

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Xã hội học

Info

Công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vấn đề nhận thức xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội và đặc biệt là đối với nhân tố con người.

Cùng với sự phát triển của xã hội, đất nước ta đã đặt con người vào vị trí trung tâm và là yếu tố hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế, tri thức. Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục tri thức và hướng nghiệp cho con cái là yếu tố rất cần thiết đối với lớp trẻ khi bước vào xã hội. Đó cũng là nội dung được trình bày trong luận văn "Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc học và nghề nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay".

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài

Chương 2: Kết quả nghiên cứu, những kết luận và khuyến nghị

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay
 • Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc ...

Upload: thietbinguon

📎 Số trang: 52
👁 Lượt xem: 686
Lượt tải: 19

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc ...

Upload: taikhoa2009

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 552
Lượt tải: 16

Vai trò của cha mẹ trong việc định hướng bậc ...

Upload: huongminhphuong

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 630
Lượt tải: 16

Thái độ của cha mẹ đối với việc học của con ...

Upload: motsach1804

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 536
Lượt tải: 18

Vai trò của cha mẹ trong hình thành nhân ...

Upload: hungmpt

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 880
Lượt tải: 25

Vai trò của cha mẹ trong việc giáo dục về ...

Upload: datphamthi877918

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 1300
Lượt tải: 20

Vai trò của người phụ nữ trong gia đình đô ...

Upload: truongnguyen

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 825
Lượt tải: 17

nghiên cứu và tìm hiểu thực trạng của sự ...

Upload: phuthanh_stock

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 688
Lượt tải: 16

Thực trạng của sự phân công vai trò giữa ...

Upload: lotusbk85

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 741
Lượt tải: 17

Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch Sa Pa ...

Upload: nguyentienphongtuongan

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 513
Lượt tải: 16

Ảnh hưởng của sự phát triển du lịch sa pa ...

Upload: fahasaquan9

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 463
Lượt tải: 16

Vai trò của giáo dục gia đình trong việc ...

Upload: phamminhtuan9999

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 586
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp ...

Upload: loicu20102010

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 585
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Khoa học xã hội Xã hội học
Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay Công cuộc đổi mới toàn diện và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với vấn đề nhận thức xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội và đặc biệt là đối với nhân tố con docx Đăng bởi
5 stars - 145892 reviews
Thông tin tài liệu 53 trang Đăng bởi: loicu20102010 - 29/03/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vai trò của cha mẹ trong việc hướng nghiệp cho con ở các gia đình đô thị hiện nay