Tìm tài liệu

Ban ve 1 so noi dung quan ly nguon nhan luc trong cac Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai o Viet Nam

Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Upload bởi: viet_hai_0611

Mã tài liệu: 222796

Số trang: 20

Định dạng: doc

Dung lượng file: 102 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

26 trang

LỜI NÓI ĐẦU

Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động . sự phát triển kinh tế -xã hội phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao đông , nguồn vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật , trong đó nguồn lao động có ý nghĩa quan trọng và quyết định . Việc mở rộng nền kinh tế để phát triển đã làm cho nên kinh tế trở nên sôi động hơn và đã thu hút được các nhà ĐTNN vào Việt Nam để phát triển .

Do vậy mà từ khi các DN nước ngoài ra đời thì việc quản lý nguồn nhân lực là một điều mơí mẻ do họ chưa hiểu hết được về con người Việt Nam như phong tục tập quán , ngôn ngữ , do đó mà công tác quản lý NNL đối với các DN có vốnĐTNN đang là những vấn đề nóng hổi cần quan tâm giải quyết, để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và ngày càng thu hút được các nhà ĐTNN .Do những vấn đề nổi cộm trên mà em đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho mình và mạnh dạn đưa ra biện pháp của mình để có thể giải quyết những tồn tại trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực ở các DN có vốn ĐTNN và tạo thuận lợi cho sự phát triển.

Bài viết này hoàn thành được là nhờ có sự hướng dẫn tận tình của cô Vũ Hoàng Ngân .

Là sinh viên năm cuối ,nhưng kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót khi nghiên cứu viết bài , mong tiếp tục được sự chỉ bảo tận tình của thầy cô và các bạn . Cuối cùng em xin gửi tới cô - người đã rất nhiệt tình hướng dẫn em làm đề án này lời cám ơn chân thành nhất .

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

I. CÁC KHÁI NIỆM :

1. Khái niệm về lao động :

Lao động là hoạt động có mục đích của con người lao động là một hành động diễn ra giữa người và giới tự nhiên .Trong khi lao động ,con người vận dụng sức lực tiềm tàng trong thân thể mình, sử dụng công cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên , chiếm lấy những vật chất trog tự nhiên, biến đổi vật chất đó, làm cho chúng trở nên có ích cho đời sống của mình .

2. Khái niệm về quản lý

Quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đặt ra trong điều kiện biến động của môi trường .

Quản lý kinh tế là sự tác động liên tục có tổ chức , có hướng đích của chủ thể quản lý lên tập thể những người lao động trong hệ thống sử dụng một cách tốt nhất mọi tiềm năng và cơ hội ,nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ hiện hành .

3. Nguồn nhân lực : là nguồn lực về con người và được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau :

Nguồn nhân lực là nguồn cung cấp sức lao động cho xã hội ,bao gồm toàn bộ dân cư có cơ thể phát triển bình thường (không bị khiếm khuyết dị tật bẩm sinh ).Nguồn nhân lực là một yếu tố của sự phát triển kinh tế - xã hội ,là khả năng lao động của xã hội, bao gồm nhóm dân cư trong độ tuổi lao động có khả năng lao động. Nguồn nhân lực là tổng hợp những cá nhân, những con người cụ thể tham gia vào quá trình lao động, là tổng thể các yếu tố về thể chất và tinh thần được huy động và quá trình lao động.

4. Quản lý nguồn nhân lực

Là việc theo dõi ,hướng dẫn ,điều chỉnh ,kiểm tra sự trao đổi chất giữa con người với các yếu tố vật chất của tự nhiên trong quá trình tạo ra của cải vật chất , tinh thần để thoả mãn nhu cầu của con người ,nhằm duy trì bảo vệ ,sử dụng và phát triển tiềm năng vô tận của con người .

Là một chức năng ,nhiệm vụ quan trọng và đặt ra hàng đầu đối với mỗi doanh nghiệp . Để cho quá trình sản xuất được liên tục ,tăng năng suất lao động thì nguồn nhân lực phải đáp ứng đủ về số lượng và chất lượng nhưng để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực lại là một vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp .

Nội dung của quản lý nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp khá phong phú , do trình độ và quá trình thu thập các thông tin ,tài liệu chưa được đầy đủ và còn nhiều hạn chế cho nên em xin được trình bày một số nội dung chủ yếu của quá trình quản lý nguồn nhân lực ,

1) Tuyển dụng nhân lực .

2) đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .

3) Tạo động lực trong lao động

4) An toàn vệ sinh trong lao động.

5) Quan hệ lao động.

II. CÁC NỘI DỤNG VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

1. Tuyển dụng nhân lực .

a) Yêu cầu của tuyển dụng con người vào làm việc trong doanh nghiệp

Tuyển dụng những người có trình độ chuyên môn cần thiết, có thể làm việc đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất công tác tốt.

Tuyển được những người có kỷ luật ,trung thực, gắn bó với công việc, với doanh nghiệp (DN).

Tuyển được những người có sức khoẻ, làm việc lâu dài trong DN với nhiệm vụ được giao

b) Nội dung của tuyển dụng

Là quá trình xây dựng được các bước đi vào phương pháp tuyển chọn thích hợp cho từng công việc .

Tuyển dụng thường được tiến hành theo quy trình chặt chẽ bao gồm một số phương pháp và kỹ thuật khác nhau .Các phương pháp và bước đi thường được áp dụng là :

ã Căn cứ vào đơn xin việc, lý lịch, bằng cấp và giấy chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người xin việc :

ã Căn cứ vào hệ thống các câu hỏi và trả lời để tìm hiểu người xin việc ,các câu hỏi này do DN đề ra.

ã Căn cứ vào tiếp xúc, gặp gỡ giữa DN(phòng quản tị nhân lực), và người xin việc.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình kinh tế lao động ,Mai Quốc Chánh và Phạm Đức Thành (chủ biên)

2. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp ,GS. TS Ngô Đình Giao

3. Những bất hợp lý về tiền lương trong khu vực có vốn ĐTNN , Quang Chính

4. Thông tin thị trường lao động

5. Lao động và xã hội tháng 11/1998, số 6 và số 7 , số 10/1999 , số 10/1998

6. Con người và nguồn nhân lực con người trong phát triển,

Tạp chí phát triển kinh tế, số tháng 7/1998, tạp chí luật học số 4/1995.

Phát triển kinh tế tháng 3,4/1998

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam
 • Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Tổ chức kế toán trong doanh nghiệp có vốn ...

Upload: dothanhxd

📎 Số trang: 112
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 3

Quản lý của chính quyền tỉnh Hải Dương đối ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 124
👁 Lượt xem: 19
Lượt tải: 6

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 15
Lượt tải: 11

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 156
👁 Lượt xem: 26
Lượt tải: 6

Quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp có ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 16
Lượt tải: 7

Nghiên cứu thống kê hiệu quả sản xuất kinh ...

Upload: nguyenneduy

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 330
Lượt tải: 11

Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất ...

Upload: thienbinh6688

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 16

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: haduylam

📎 Số trang: 193
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 10

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 1622
Lượt tải: 23

Khái quát chung về nguồn vốn đầu tư trong ...

Upload: hoangmai_baohan

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 117
Lượt tải: 12

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ...

Upload: vinhnguyenhn

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 305
Lượt tải: 13

Vai trò của nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ...

Upload: viscd7

📎 Số trang: 38
👁 Lượt xem: 240
Lượt tải: 4

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực ...

Upload: viet_hai_0611

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 529
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam 26 trang LỜI NÓI ĐẦU Trong quá trình CNH-HĐH đất nước và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho doc Đăng bởi
5 stars - 222796 reviews
Thông tin tài liệu 20 trang Đăng bởi: viet_hai_0611 - 25/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bàn về 1 số nội dung quản lý nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam