Tìm tài liệu

Co phan hoa doanh nghiep nha nuoc tren dia ban Ha Noi”

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”

Upload bởi: daiduong_tran

Mã tài liệu: 84968

Số trang: 50

Định dạng: docx

Dung lượng file: 174 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đã cho thấy rõ rằng: bên cạnh hình thức sở hữu Nhà nước, các hình thức sở hữu khác ( Tư nhân hay hỗn hợp) nếu được tạo điều kiện thuận lợi cũng phát huy vai trò tích cực trong đời sống kinh tế. Sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu còn cho phép thực hiện triệt để những nguyên tắc kinh tế, nâng cao quyền tự chủ tài chính và khả năng quản lý sản xuất kinh doanh, nâng cao tinh thần trách nhiệm cũng như đầu óc sáng tạo của người lao động và các nhà quản lý doanh nghiệp.

Việc nhận thức vấn đề đó đã tạo nền tảng cho việc thực hiện tốt hơn tiến trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước trong những năm tiếp theo.

Trước thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước đã thể hiện tính kém hiệu quả, do tình trạng “cha chung không ai khóc”. Yêu cầu đặt ra là phải chuyển đổi sở hữu, trong đó cổ phần hoá là cách làm hữu hiệu nhất. Chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện qua hơn chục năm. Tiến trình đó đã được nhân rộng, đặc biệt trong mấy năm gần đây. Nhiều doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hoá đã kinh doanh có hiệu quả.

Tuy nhiên tiến trình này diễn ra còn chậm. Có nhiều nguyên nhân về tình trạng này, cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Để đạt mục tiêu cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước đề ra từ nay cho đến năm 2005 là sẽ chuyển đổi sắp xếp 45% số doanh nghiệp hiện nay của Hà Nội, do đó đòi hỏi các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu cần phải tìm được những giải pháp thích hợp hơn.

Để góp phần nhỏ bé sức lực của mình trong việc giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra đó chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài khoá luận tốt nghiệp cử nhân của mình là: “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”.

Nội dung khoá luận được kết cấu thành 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Chương 2: Thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  Mục lục

   

  MỞ ĐẦU

  3

  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ Lí LUẬN VỀ CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

  5

  1.1. Sù cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

  5

  1.1.1. Doanh nghiệp nhà nước và vai trò của doanh nghiệp nhà nước

  5

  1.1.2. Sù cần thiết phải cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

  7

  1.2. Nội dung và qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

  11

  1.2.1. Nội dung cơ bản của chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  11

  1.2.2. Qui trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

  13

  1.3. Kinh nghiệm của Trung Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

  14

  1.3.1. Kinh nghiệm Trung Quốc

  14

  1.3.2.  Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh

  18

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

  21

  2.1. Sơ lược quá trình cổ phần hoá ở Việt Nam.

  21

  2.1.1. Giai đoạn thí điểm (1992-5/1996)

  21

  2.1.2. Giai đoạn mở rộng (5/1996-6/1998)

  23

  2.1.3. Giai đoạn chủ động (7/1998-nay)

  26

  2.2. Thực trạng cổ phần hoá tại các doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội.

  28

  2.2.1. Khái quát tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội giai đoạn 1996 - 2003

  28

  2.2.2. Đánh giá thực trạng cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội

  29

   

                - 50 -

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”
 • Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 24
Lượt tải: 2

Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 250
👁 Lượt xem: 3062
Lượt tải: 26

Doanh nghiệp công ích trên địa bàn Hà Nội

Upload: fidze_phi

📎 Số trang: 126
👁 Lượt xem: 711
Lượt tải: 18

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước

Upload: thuyntn77

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 16

Hoàn thiện nội dung quản lý Nhà nước về ...

Upload: dothanhxd

📎 Số trang: 136
👁 Lượt xem: 315
Lượt tải: 4

Giải pháp cho doanh nghiệp đầu tư vào dự án ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 339
Lượt tải: 5

Hoàn thiện quản lý nhà nước về thuế sử dụng ...

Upload: nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 141
👁 Lượt xem: 310
Lượt tải: 13

Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam

Upload: linhplc

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 1042
Lượt tải: 18

Cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước

Upload: dmc178

📎 Số trang: 22
👁 Lượt xem: 491
Lượt tải: 16

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 1

Upload: wwwphamtuan

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 442
Lượt tải: 16

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Upload: ht2680

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 10

Nâng cao chất lượng đào tạo nhà QT trong các ...

Upload: dautudaihan

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 12

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa ...

Upload: daiduong_tran

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 582
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội” Trong tiến trình chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, sự đa dạng các loại hình sở hữu đã trở thành đòi hỏi tất yếu và ngày càng phổ biến trong toàn xã hội. Những thành tựu đổi mới đã cho thấy rõ rằng: bên cạnh docx Đăng bởi
5 stars - 84968 reviews
Thông tin tài liệu 50 trang Đăng bởi: daiduong_tran - 08/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”