Tìm tài liệu

Cong tac quan tri doanh nghiep tai Cong ty Van tai, Xay dung va che bien luong thuc Vinh Ha

Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Upload bởi: smiletran_vq

Mã tài liệu: 68620

Số trang: 101

Định dạng: docx

Dung lượng file: 622 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là một trong số 35 công ty thành viên của Tổng công ty lương thực miền Bắc. Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên là 200 người, với tổng số lượng vốn công ty đang sử dụng là 15.37 tỷ đồng. Nếu xét về tổng lượng vốn và quy mô nhân công trong công ty thì quy mô hoạt động của công ty là ở mức trung bình so với các thành viên khác trong Tổng công ty lương thực Miền Bắc.

Tiền thân của công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là xí nghiệp vận tải V73, được thành lập từ ngày 30/10/1973 theo quết định số 353-LT-TCCB/QĐ. Từ đó đến nay công ty đã trải qua các giai đoạn phát triển như sau:

Giai đoạn từ 1973- 1986 : Công ty hoạt động theo các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước đưa xuống, với nhiệm vụ chủ yếu là vận chuyển lương thực cho các tỉnh miền núi và giải quyết các nhu cầu về lương thực đột xuất tại Hà Nội.

Giai đoạn 1986 -1988: Công ty tiếp tục hoạt động trên lĩnh vực vận chuyển lương thực, bước đầu làm quen với việc tự hoạt động kinh doanh và khai thác địa bàn hoạt động trên toàn quốc. Đây là giai đoạn có nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động của Công ty từ chỗ được Nhà nước bao cấp toàn bộ sang hoạt động theo cơ chế tự hạch toán kinh doanh .

Giai đoạn từ 1988- 1990: Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận tải hàng hoá đông thời tiến hành kinh doanh các mặt hàng lương thực trên thị trường, chủ yếu là kinh doanh mặt hàng gạo các loại.

Năm 1991 xí nghiệp quyết định mở thêm xưởng sản xuất vật liệu xây dựng. Trong thời kỳ đầu xưởng làm ăn hiệu quả, giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động. Nhưng sau đó hàng nước ngoài tràn vào, hàng xí nghiệp không cạnh tranh được do kỹ thuật lạc hậu.

Đến ngày 8/01/1993 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã ra quyết định số 44NN/TCCB- quyết định thành lập Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Đến năm 1995 Công ty mở thêm xưởng sản xuất bia, xưởng này hoạt đông rất hiệu quả

Năm 1997 do việc sát nhập với Công ty vật tư bao bì đã làm dư thừa lực lượng lao động và cùng với việc xem xét nhu cầu thị trường Công ty đã quyết định mở xưởng sản xuất sữa đậu nành và xưởng chế biến gạo chất lượng cao.

Giai đoạn từ 1997 đến nay : Việc mở rông quy mô hoạt động này giúp Công ty khai thác thêm được thị trường và giúp Công ty giải quyết được số nhân công dôi dư trong quá trình sắp xếp lại cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh trên ba chủng loại chính là Bia hơi, Sữa đậu nành và Gạo các loại. Việc tập trung vào kinh doanh ba mặt hàng chính đó của Công ty là phù hợp với trình độ trang thiết bị phục vụ cho sản xuất và khả năng về vốn hiện có của Công ty.

Kết cấu đề tài này gồm:

Phần I: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần II: Công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty

Phần III: Cơ cấu sản xuất của Công ty

Phần IV: Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty

Phần V: Hoạch định chiến lược và kế hoạch phát triển Công ty

Phần VI: Công tác quản trị nhân lực trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần VII: Công tác quản trị kỹ thuật trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần VIII: Công tác quản trị tài chính trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần IX: Công tác quản trị vật tư kỹ thuật trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần X: Quản trị sản xuất và tác nghiệp trong Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần XI: Quản trị Marketing của Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần XII: Kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •   BÁO CÁO TỔNG HỢP                                                         TRẦN VĂN TRƯỜNG                                                                       trÇn v¨n tr­êng

  Lời mở đầu

   

           Xã hội càng phát triển thì hoạt động sản xuất, kinh doanh càng giữ vai trò quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. Công tác nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh vì thế mà ngày càng được quan tâm trong các doanh nghiệp sản xuất. Thông qua phân tích các hoạt động kinh doanh một cách toàn diện sẽ giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ và sâu sắc các hoạt động kinh tế của mình, tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu trong công tác quản lý của Công ty. Mặt khác qua phân tích kinh doanh sẽ giúp cho các Công ty tìm ra các biện pháp tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý Công ty nhằm huy động mọi khả năng tiềm tàng về tiền vốn, lao động, đất đai... của Công ty vào quá trình sản xuất kinh doanh.

           Được sự hướng dẫn của cô Tô Thị Phượng và sự giúp đỡ của Ban giám đốc và các phòng ban trong Công ty VT, XD và chế biến lương thực Vĩnh Hà em đã cố gắng hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Qua Báo cáo này, em đã có được cái nhìn tổng quan về các mặt của quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. Điều này giúp em có định hướng đúng đắn trong việc lựa chọn “Chuyên đề thực tập tốt nghiệp” của mình. Song, do thời gian thực tập còn hạn chế nên em chưa thể đi sâu vào phân tích từng vấn đề cụ thể của Công ty. Đồng thời, không thể tránh khỏi những sai sót trong bài báo cáo của mình, em rất mong nhận được sự đóng góp của Thầy Cô.

                                                              Hà Nội 03/ 2003                                                        Hµ Néi 03/2003                                                                                                                                                                                   Sinh viên

                                                        

                                                                                                  Trần Văn Trường

   

          QTKD9 - HN                                                                     KHOA KINH TẾ PHÁP CHẾ

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà
 • Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Công tác quản trị nhân lực trong công ty vận ...

Upload: riverhuong_a7

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 486
Lượt tải: 16

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo ...

Upload: linheibvn

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 606
Lượt tải: 16

Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh ...

Upload: nhuan_vovan

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 337
Lượt tải: 3

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu lao động của ...

Upload: dangkhoaddt

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 245
Lượt tải: 6

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 237
Lượt tải: 6

Một số đánh giá về công tác quản trị doanh ...

Upload: quanfpd

📎 Số trang: 125
👁 Lượt xem: 612
Lượt tải: 17

Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại ...

Upload: p_quangthuc

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 265
Lượt tải: 2

Thực trạng về công tác quản trị nhân lực tại ...

Upload: ldidm

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 21
Lượt tải: 12

Tình hình tổ chức thực hiện công tác kế toán ...

Upload: qtkdlop03

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 521
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác xây dựng và quản lý quỹ ...

Upload: hoang_vinh_83

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 741
Lượt tải: 17

Thực trạng và giải pháp công tác quản lý ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 424
Lượt tải: 15

Vai trò và tác dụng của công tác quản trị ...

Upload: anhdungho

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 698
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty ...

Upload: smiletran_vq

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 1085
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà Công ty Vận tải, Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà là một trong số 35 công ty thành viên của Tổng công ty lương thực miền Bắc. Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên là 200 người, với tổng số lượng vốn công ty đang sử dụng là 15.37 tỷ đồng. docx Đăng bởi
5 stars - 68620 reviews
Thông tin tài liệu 101 trang Đăng bởi: smiletran_vq - 28/12/2020 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/12/2020 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác quản trị doanh nghiệp tại Công ty Vận tải, Xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà