Tìm tài liệu

Bai tap: Qua trinh hinh thanh duong loi doi moi cua Dang la thanh qua thoi co va su thach thuc su nghiep doi moi.

Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.

Upload bởi: songthanck

Mã tài liệu: 48340

Số trang: 15

Định dạng: docx

Dung lượng file: 53 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Lập giàn ý:

3 yếu tố để hình thành nên ĐCSVN là:

1,Đường lối cách mạng của Lênin

2,Giai cấp công nhân

3,Phong trào chủ nghĩa yêu nước.

Bởi vậy mà Giai cấp công nhân và các phong trào yêu nước trên đất nước Việt Nam được ví như là một mảnh đất mầu mỡ. Và con đường cách mạng của Mác-Lênin lại được xem như một hạt mầm. Nguyễn ái Quốc là người đã mang hạt mầm đó reo nên mảnh đất mầu mỡ. Và thành quả của chủ nghĩa cộng sản.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Đề tài: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.

  Lập giàn ý:

                   3 yếu tố để hình thành nên ĐCSVN là:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bởi vậy mà Giai cấp công nhân và các phong trào yêu nước trên đất nước Việt Nam được ví như là một mảnh đất mầu mỡ. Và con đường cách mạng của Mác - Lênin lại được xem nh­ mét hạt mầm. Nguyễn ái Quốc là người đã mang hạt mầm đó reo nên mảnh đất mầu mỡ. Và thành quả của chủ nghĩa cộng sản.

                                    BàI làm.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.
 • Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới ...

Upload: lenghiath

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 848
Lượt tải: 16

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 786
Lượt tải: 18

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào ...

Upload: bacnvhrc

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 784
Lượt tải: 16

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn ...

Upload: lethanhtung219

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1858
Lượt tải: 19

Thực Trạng và giải pháp Của Chương Trình Nội ...

Upload: nhockon_b4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 772
Lượt tải: 16

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3166
Lượt tải: 18

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 779
Lượt tải: 16

Đề án Một số giải pháp đối với các doanh ...

Upload: anhtu

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 756
Lượt tải: 16

Phân tích những đặc điểm chung về thị ...

Upload: angie_uii

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 616
Lượt tải: 17

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế ...

Upload: anhdungbvna

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 806
Lượt tải: 16

Khảo sát thái độ của sinh viên đại học kinh ...

Upload: hatho00191

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2328
Lượt tải: 36

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ...

Upload: bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 948
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi ...

Upload: songthanck

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 612
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới. Lập giàn ý: 3 yếu tố để hình thành nên ĐCSVN là: 1,Đường lối cách mạng của Lênin 2,Giai cấp công nhân 3,Phong trào chủ nghĩa yêu nước. Bởi vậy mà Giai cấp công nhân và các phong trào yêu nước trên đất nước Việt Nam được ví như là một mảnh đất mầu docx Đăng bởi
5 stars - 48340 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: songthanck - 29/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi mới của Đảng là thành quả thời cơ và sự thách thức sự nghiệp đổi mới.