Tìm tài liệu

Bao cao thuc tap tai Vu cong nghiep - Bo ke hoach va dau tu

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư

Upload bởi: anhdungbvna

Mã tài liệu: 44835

Số trang: 15

Định dạng: docx

Dung lượng file: 87 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Kể từ khi Ủy Ban Kế hoạch Nhà nước được thành lập thì chỉ có một số người làm việc về lĩnh vực công nghiệp, cho nên chỉ có pòng công nghiệp và giao thông vận tải. Khoảng năm 1958, vụ Công nghiệp mới được tách ra thành lập riêng. Do sự phát triển của nền kinh tế thị trường và yêu cầu của công tác kế hoạch hóa, khoảng năm 1963, vụ Công nghiệp đã tách thành hai vụ: vụ Công nghiệp nặng (tham mưu, theo dõi, điều hành kế hoạch các ngành: điện, than, hóa chất, vật liệu xây dựng, khoáng sản, cơ khí,...), vụ Công nghiệp nhẹ (tham mưu và điều hành kế hoạch các ngành: công nghiệp dệt - may, da giầy, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp gỗ giấy diêm và công nghiệp địa phương). Năm 1975, toàn bộ công nghiệp cơ khí và luyện kim trong công nghiệp nặng được tách ra thành vụ cơ khí và luyện kim.

Nội dung gồm 2 phần:

Phần I: giới thiệu về bộ kế hoạch và đầu tư

phần II: giới thiệu về vụ công nghiệp

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Lời nói đầu

  “Thực tập tốt nghiệp là một cơ hội tốt giúp cho sinh viên vận dụng kiến thức lý luận đã học ở nhà trường vào thực tiễn nhằm phân tích, lý giải và giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Qua đó giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức đã được trang bị, làm quen với công tác quản lý kinh tế “

  Với mục đích đó và được sự đồng ý của khoa kinh tế phát triển - trường đại học kinh tế quốc dân, em đã được phân công về vụ công nghiệp - bé Kế hoạch và đầu tư thực hiện công tác thực tập.

  Quá trình thực tập đã giúp em hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ, vai trò cũng như hoạt động thực tế, phương hướng hoạt của cơ quan nơi em thực tập. Đây là một bản báo cáo chung nêu lên những vấn đề cơ bản của bộ Kế hoạch và đầu tư cũng như của vụ công nghiệp đồng thời trên cơ sở đó hình thành lên mét sè hướng nghiên cứu chính làm nền tảng cho viêc lựu chọn và thực hiện chuyên đề thực tập sau này. Bản báo cáo được chia làm hai phần chính:

        I - Giới thiệu về bộ kế hoạch và đầu tư

        II - Giới thiệu về vụ công nghiệp

   

  Sinh viên

  Lê Văn Hồng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Phần I

  15

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư ...

Upload: ttvnol

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1072
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà.

Upload: vinhquyvo

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 1792
Lượt tải: 17

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3166
Lượt tải: 18

Báo cáo tổng hợp Công ty cổ phần may X19 ...

Upload: daewoo_777

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2212
Lượt tải: 18

Bài tập: Quá trình hình thành đường lối đổi ...

Upload: songthanck

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 611
Lượt tải: 16

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ...

Upload: bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 948
Lượt tải: 16

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 779
Lượt tải: 16

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp thép ...

Upload: ong_vua00

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 5367
Lượt tải: 18

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 1005
Lượt tải: 17

Định hướng đề tài nghiên cứu cho giai đoạn ...

Upload: phamlam1

📎 Số trang: 26
👁 Lượt xem: 525
Lượt tải: 17

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại ...

Upload: vinh841984

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 876
Lượt tải: 17

Đề án kinh tế và quản lý ng nghiệp

Upload: thuanbq

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 840
Lượt tải: 16

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 786
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế ...

Upload: anhdungbvna

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 806
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư Kể từ khi Ủy Ban Kế hoạch Nhà nước được thành lập thì chỉ có một số người làm việc về lĩnh vực công nghiệp, cho nên chỉ có pòng công nghiệp và giao thông vận tải. Khoảng năm 1958, vụ Công nghiệp mới được tách ra thành lập riêng. Do sự phát triển docx Đăng bởi
5 stars - 44835 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: anhdungbvna - 11/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế hoạch và đầu tư