Tìm tài liệu

De an mon hoc mot so y kien hoan thien ve phuong phap tinh va hach toan thue gtgt trong cac doanh nghiep

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

Upload bởi: phanhuunguyen2010

Mã tài liệu: 46564

Số trang: 39

Định dạng: docx

Dung lượng file: 169 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Trong quá trình thực hiện về cách tính và hạch toán thuế GTGT có không ít những vấn đề nảy sinh, như hạch toán không trung thực, sử dụng chứng từ kế toán tuỳ tiện,...Các vấn đề này đã được Đảng, Chính phủ, các cơ quan nhà nước và toàn thể xã hội quan tâm, đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện chế độ kế toán trong các doanh nghiệp. Nhưng thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phải kể đến hệ thống chính sách nói chung và chế độ kế toán nói riêng còn nhiều sơ hở và chưa thống nhất. Điều đó đòi hỏi phải có hệ thống kế toán khoa học, tính pháp lí cao và được chấp hành nghiêm túc để tổ chức công tác kế toán tốt đảm bảo cho việc cung cấp thông tin chính xác, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, kiểm soát tính thuế đúng và đủ của doanh nghiệp .

Thực tế đặt ra cho chúng ta là phải nghiên cứu, đánh giá thực trạng thuế GTGT, phát hiện những bất cập của loại thuế này nói chung cũng như về vấn đề hạch toán thuế GTGT nói riêng để đề ra hướng hoàn thiện.

Phần I: lý luận chung về thuế gtgt và kế toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

phần II: thực trạng hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

Phần III: một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Vò Thị Mai Phương                                                                              Đề án môn học

                  lời nói đầu

          Tõ mét nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã không ngừng phát triển. Trong sù phát triển mạnh mẽ này các doanh nghiệp trong nền kinh tế không chỉ chịu tác động của các quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường mà còn chịu sự tác động, điều tiết quản lý của Nhà nước bằng luật pháp, kế hoạch và các công cụ, chính sách kinh tế tài chính tiền tệ. Trong các chính sách về kinh tế tài chính thì thuế là một công cụ đắc lực, quan trọng và có hiệu quả.

  Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây nếu như các sắc thuế thuế lợi tức, thuế hàng hoá, thuế thuế doanh thu tỏ ra tương đối phù hợp và góp phần không nhỏ vào thu ngân sách Nhà nước thì trong nền kinh tế thị trường những sắc thuế này đặc biệt là thuế doanh thu trở nên không còn phù hợp, mắc nhiều khuyết điểm. Bên cạnh đó, trong bối cảnh phát triển kinh tế trong thời kì mới, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang diễn ra sôi nổi tạo ra nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc cải cách thuế trên thế giới đòi hỏi các quốc gia đều phải có các chính sách mới thích hợp về cải cách nhằm phù hợp với xu thế chung. Do đó trong chương trình công tác cải cách thuế bước hai (1998-2000) bộ Tài chính đã đưa ra các loại thuế mới thay thế các sắc thuế không còn phù hợp và đưa thêm các loại thuế mới phát sinh mà Nhà nước cần phải thu.

              Mét trong những bước cải cách này đó là thuế doanh thu được thay thế bằng thuế Giá trị gia tăng (GTGT) mà Quốc hội đã thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1999.

                Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Trong quá trình thực hiện về cách tính và hạch toán thuế GTGT có không Ýt những vấn đề nảy sinh, như hạch toán không trung thực, sử dụng chứng từ kế toán tuỳ tiện, ...Các vấn đề này đã được Đảng, Chính phủ, các cơ quan nhà nước và toàn thể xã hội quan tâm, đã có nhiều văn bản chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện chế độ kế toán trong các doanh nghiệp. Nhưng thực tế có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, trong đó phải kể đến hệ thống chính sách nói chung và chế độ kế toán nói riêng còn nhiều sơ hở và chưa thống nhất. Điều đó đòi hỏi phải có hệ thống kế toán khoa học, tính pháp lí cao và được chấp hành nghiêm túc để tổ chức công tác kế toán tốt đảm bảo cho việc cung cấp thông tin chính xác, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, kiểm soát tính thuế đúng và đủ của doanh nghiệp .

  Kế toán - 43D                                                  39                                              Khoa kế toán

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp
 • Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đề án Một số giải pháp đối với các doanh ...

Upload: anhtu

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 728
Lượt tải: 16

Đề án môn học Kế toán tài chính: Hoàn thiện ...

Upload: lequangtqlbk

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 2321
Lượt tải: 20

Đề án môn học tài chính doanh nghiệp

Upload: kiepdoden155h

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 1997
Lượt tải: 17

Một số giải pháp huy động vốn để thúc đẩy sự ...

Upload: nttam03

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 744
Lượt tải: 17

Đề án môn học kế toán về tài sản cố định

Upload: inpressdai

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 5632
Lượt tải: 37

Đề án môn học Kinh tế và quản lý ng nghiệp

Upload: maxx_secret

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 577
Lượt tải: 16

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

Upload: thieunv

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 5846
Lượt tải: 28

Đề án môn học thống kê

Upload: safeboyhero

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 16

Đề án môn học chuyên ngành kế toán tổng hợp- ...

Upload: ngocanh412

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 4907
Lượt tải: 24

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ...

Upload: bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 895
Lượt tải: 16

Đề án môn học Kinh Tế Thương Mại.

Upload: girllovely225

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 929
Lượt tải: 17

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 740
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về ...

Upload: phanhuunguyen2010

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 879
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp Đối với các doanh nghiệp, trong công tác hạch toán kế toán nói riêng, việc áp dụng Luật thuế mới đã dẫn đến những thay đổi đáng kể trong hầu hết các phần hành của công tác kế toán. Trong quá trình thực hiện về cách tính và hạch toán thuế GTGT có docx Đăng bởi
5 stars - 46564 reviews
Thông tin tài liệu 39 trang Đăng bởi: phanhuunguyen2010 - 10/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và hạch toán thuế gtgt trong các doanh nghiệp