Tìm tài liệu

Hoa`n thie?n Chua?n mu?c,Che´ do? ke´ toa´n hie?n ha`nh ve` Ba?ng Can Do´i Ke´ Toa´n.

Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.

Upload bởi: Huabaothi84

Mã tài liệu: 46751

Số trang: 37

Định dạng: docx

Dung lượng file: 394 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế,Báo cáo tài chính ngày càng khẳng định được tầm quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với cơ quan chủ quản và đối tượng quan tâm .Bảng Cân Đối Kế Toán là tài liệu phản ánh một cách tổng quát năng lực tài chính,tình hình phân bổ và sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng như triển vọng kinh tế tài chính trong tương lai.Bất kì nhà quản lý nào trong bất kì doanh nghiệp nào hoạt động trong mọi lĩnh vực muốn thực hiện tốt công việc của mình đều cần phải dựa vào Bảng Cân Đối Kế Toán.Cơ quan chủ quản hay nhà đầu tư muốn ra những quyết định có hiệu quả cũng buộc phải sử dụng Bảng Cân Đối Kế Toán...Tuy nhiên trong Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán vẫn còn có những tồn tại cần phải hoàn thiện đó là việc phân loại tài sản ngắn hạn và dài hạn,trình bày các chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán… Nhận thức được tầm quan trọng của Chuẩn mực,Chế độ kế toán về Bảng Cân Đối Kế Toán,em đã mạnh dạn chọn đề tài”Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán”.Đề tài của em ngoài mở đầu và kết luận được chia làm ba phần như sau:

Phần 1:Cơ sở lý luận chung về Bảng Cân Đối Kế Toán.

Phần 2:Thực trạng Chuẩn mực,Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.

Phần 3:Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •                       TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH Tấ́ QUễ́C DÂN

                                              KHOA Kấ́ TOÁN

   

   

   

   

   

   

  Đấ̀ ÁN MễN HỌC

  CHUYấN NGÀNH Kấ́ TOÁN Tễ̉NG HỢP.

  Đờ̀ tài:

  HOÀN THIỆN CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ BẢNG CÂN Đễ́I Kấ́ TOÁN

   

   

   

  Họ và tờn                                          : Nguyờ̃n Thị Hương Quỳnh

  Lớp                                                        : Kờ́ Toán 48 B. Khoa Kờ́ toán. Hợ̀ Chính quy.

  Giáo viờn hướng dừ̃n              :PGS. TS Nguyờ̃n Văn Công.

   

   

                                      

   

    

   

  Hà Nụ̣i,Thỏng 11/2009

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.
 • Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Đề án môn học thống kê

Upload: safeboyhero

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 670
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán ...

Upload: Huabaothi84

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 673
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán. Cùng với sự phát triển của xã hội và nền kinh tế,Báo cáo tài chính ngày càng khẳng định được tầm quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp cũng như đối với cơ quan chủ quản và đối tượng quan tâm .Bảng Cân docx Đăng bởi
5 stars - 46751 reviews
Thông tin tài liệu 37 trang Đăng bởi: Huabaothi84 - 15/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 15/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về Bảng Cân Đối Kế Toán.