Tìm tài liệu

Thuc trang ban pha gia hang hoa o Viet Nam

Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

Upload bởi: Lelehung0

Mã tài liệu: 43502

Số trang: 49

Định dạng: docx

Dung lượng file: 140 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Việc nước ta tham gia vào ASEAN, APEC và xin gia nhập WTO sẽ dẫn đến việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, hiện tượng bán phá giá hàng hoá nước ngoài chắc chắn ngày càng tăng trên thị trường nứơc ta. Các hãng nước ngoài tìm đủ mọi phương sách để chiếm đoạt thị phần, dồn ép các ngành sản xuất Việt Nam vào một góc thị phần nhỏ hẹp.

Từ thực trạng đã phân tích ta thấy bán phá gía hàng nhập khẩu nước ngoài đã gây ra những hậu quả lớn đối với ngành sản xuất nội địa. Hầu hết những ngành công nghiệp đã từng có thế mạnh như: xe đạp, quạt điện, cơ khí, điện tử dân dụng, vải, may mặc, rượu, bia,.. nay đều bị suy yếu nghiêm trọng do không cạnh tranh nổi với các hàng ngoại bán phá giá.

Đứng trước thực tế bán phá giá đã xảy ra và nguy cơ hàng thừa ế từ nước ngoài sẽ tràn vào ngày càng nhiều hơn sau khi ta thực hiện việc cắt giảm tiến tới xoá bỏ hàng rào thuế quan. Điều này đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp và xây dựng các chính sách để bảo vệ nền công nghiệp sản xuất nội địa bảo vệ thị trường cho hàng hoá của nước ta, chống lại việc buôn bán không trung thực của các công ty nước ngoài.

Nội dung gồm 3 phần:

Chương 1 : Tổng quan về bán phá giá hàng hoá

Chương 2: Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

Chương 3: Một số kiến nghị giải quyết tình trạng bán phá giá ở Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

   

  Chương 1 : Tổng quan về bán phá giá hàng hoá

   

   

  1.1. Một số khái niệm

  1.1.1. Giá trị thông thường

  1.1.1.1.        Khái niệm

   

  Giá trị thông thường là giá bán có lãi của sản phẩm tương tự được bán với số lượng thích đáng trên thị trường nội địa tới người tiêu dùng độc lập.

   

  1.1.1.2. Điều kiện để xác định giá trị thông thường của hàng hoá

  ·        Sản phẩm tương tự

  ·        Số lượng thích đáng

  ·        Có lãi

  ·        Các khách hàng độc lập.

  Sản phẩm tương tự là các sản phẩm giống nhau, hoặc nếu nó không giống nhau hoàn toàn thì nó phải gần như giống nhau.

  Số lượng thích đáng là số lượng Ýt nhất phải bằng 5% khối lượng xuất khẩu được bán trong tiến trình buôn bán thông thường ở trong nước xuất khẩu.

  Tiến trình buôn bán thông thường cần đáp ứng hai điều kiện: bán có lãi và khách hàng độc lập.

  Ví dụ: nhà xuất khẩu xuất khẩu 60 chiếc xe máy giá 2000 USD/chiếc, bán nội địa 10 chiếc với giá 2100USD/chiếc. Trong trường hợp này do khối lượng bán nội địa nhỏ hơn 5% nên không sử dụng được giá bán nội địa 2100USD/chiếc.

  Có lãi là giá bán trung bình cao hơn chi phí đơn vị sản phẩm.

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam
 • Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp thép ...

Upload: ong_vua00

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 5290
Lượt tải: 18

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3058
Lượt tải: 18

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 961
Lượt tải: 17

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - ...

Upload: mr_vietdung88

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 740
Lượt tải: 16

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào ...

Upload: bacnvhrc

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 754
Lượt tải: 16

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ năm 1986 đến ...

Upload: mrshan8888

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 691
Lượt tải: 18

Thực Trạng và giải pháp Của Chương Trình Nội ...

Upload: nhockon_b4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 16

Một số giải pháp chủ yếu để đưa văn hoá vào ...

Upload: laphamhoanganh

📎 Số trang: 29
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 16

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại ...

Upload: vinh841984

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 835
Lượt tải: 17

Nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh ...

Upload: nguyenthachanh911

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 858
Lượt tải: 18

Chính sách khuyến khích hoạt động xuất khẩu ...

Upload: ngocthanhthuy2001

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 819
Lượt tải: 16

Vai trò hoạt động của tổ chức phi chính phủ ...

Upload: thitheokho

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7224
Lượt tải: 71

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

Upload: Lelehung0

📎 Số trang: 49
👁 Lượt xem: 1762
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam Việc nước ta tham gia vào ASEAN, APEC và xin gia nhập WTO sẽ dẫn đến việc xoá bỏ hàng rào thuế quan, hiện tượng bán phá giá hàng hoá nước ngoài chắc chắn ngày càng tăng trên thị trường nứơc ta. Các hãng nước ngoài tìm đủ mọi phương sách để chiếm docx Đăng bởi
5 stars - 43502 reviews
Thông tin tài liệu 49 trang Đăng bởi: Lelehung0 - 14/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 14/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam