Tìm tài liệu

Thuc trang cong tac quan ly von co dinh tai cong ty Son Tong Hop Ha Noi

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Upload bởi: vinh841984

Mã tài liệu: 48302

Số trang: 35

Định dạng: docx

Dung lượng file: 226 Kb

Chuyên mục: Đề án môn học kinh tế

Info

Từ sau những năm 1990 đặc biệt từ năm 1993 đến nay những năm đầu của thế kỷ 21 với chính sách mở cửa của nhà nước, lạm phát bị đẩy lùi, nước ta bước vào giai đoạn phát triển tốt mức tăng trưởng bình quân từ 7,5-9,5.

Đi lên với việc đổi mới cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời nhà nước và chính phủ tạo cho các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

Với những chính sách khuyến khích và mở cửa của nền kinh tế hàng hoá, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH ra đời cung cấp nhiều loại sản phẩm cho xã hội. Chính vì vậy tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế. Để vững bước và tồn tại bắt buộc các doanh nghiệp phải tự mình quản lý và vạch ra kế hoạch cho sản xuất kinh doanh, tự trang trải vốn đặc biệt là vốn cố định sao cho có hiệu quả.

Ta có thể thấy rằng một doanh nghiệp để hoạt động được cần phải có vốn,nhất là vốn cố định . Vốn cố định có thể do nhà nước cấp, do góp vốn liên doanh, do đóng góp cổ phần...Để sử dụng hiệu quả về vốn cố định vào sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm được tình hình của thị trường, của doanh nghiệp và có trình độ quản lý.

Kết cấu báo cáo gồm ba phần:

Phần I : Những vấn đề chung của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội.

Phần II : Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Phần III: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo quảnlý                                                                 nguyễn thị hoa A  - cđ10                                          

                                                 LỜI NÓI ĐẦU

                    Tõ sau những năm 1990 đặc biệt từ năm 1993 đến nay những năm đầu của thế kỷ 21 với chính sách mở cửa của nhà nước, lạm phát bị đẩy lùi, nước ta bước vào giai đoạn phát triển tốt mức tăng trưởng bình quân tõ 7,5-9,5.

  Đi lên với việc đổi mới cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đồng thời nhà nước và chính phủ tạo cho các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh.

                      Với những chính sách khuyến khích và mở cửa của nền kinh tế hàng hoá, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, liên doanh, công ty cổ phần, công ty TNHH ra đời cung cấp nhiều loại sản phẩm cho xã hội. Chính vì vậy tạo ra sù cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế. Để vững bước và tồn tại bắt buộc các doanh nghiệp phải tự mình quản lý và vạch ra kế hoạch cho sản xuất kinh doanh, tù trang trải vốn đặc biệt là vốn cố định sao cho có hiệu quả.

                        Ta có thể thấy rằng mét doanh nghiệp để hoạt động được cần phải có vốn, nhất là vốn cố định . Vốn cố định có thể do nhà nước cấp, do góp vốn liên doanh, do đóng góp cổ phần. . . Để sử dụng hiệu quả về vốn cố định vào sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm được tình hình của thị trường, của doanh nghiệp và có trình độ quản lý.

                      Xuất phát tõ vai trò và tầm quan trọng của vốn cố định đối với các doanh nghiệp, đồng thời qua thời gian thực tập tìm hiểu thực tế tại công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội cùng với sự giúp đỡ của các thầy cô và các cô chó anh chị trong công ty, em xin được đi sâu vào tìm hiểu nghiên cứu đề tài về quản lý vốn cố định và mét sè biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp tại công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội.

                      Đây là một vấn đề phức tạp giải quyết nó không đơn giản, mà trình độ hiểu biết về thực tế không nhiều cho nên khi nghiên cứu đề tài được giới hạn ở phạm vi lý luận, nội dung phân tích tình hình quản lý vốn cố định trong doanh nghiệp kết hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của công ty Sơn Tổng hợp Hà Nội nhằm phân tích việc sử dụng cà đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty.

   

   

                           

                               Kết cấu báo cáo gồm ba phần:

   

                                                  Phần I : Những vấn đề chung của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội.

                                                   Phần II : Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội  

                                                  Phần III: Mét sè ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

   

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội
 • Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Báo cáo tổng hợp Công ty cổ phần may X19 ...

Upload: daewoo_777

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 2145
Lượt tải: 18

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ...

Upload: bananazhunter

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 895
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà.

Upload: vinhquyvo

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 1711
Lượt tải: 17

Báo cáo thực tập tại Công ty Cổ phần đầu tư ...

Upload: ttvnol

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1049
Lượt tải: 16

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có ...

Upload: tigondemen

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 961
Lượt tải: 17

Thực trạng phát triển ngành công nghiệp thép ...

Upload: ong_vua00

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 5290
Lượt tải: 18

Trên cơ sở của lý thuyết về nền kinh tế hỗn ...

Upload: lethanhtung219

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1794
Lượt tải: 19

Thực Trạng và giải pháp Của Chương Trình Nội ...

Upload: nhockon_b4

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 730
Lượt tải: 16

Báo cáo thực tập tại Vụ công nghiệp - Bộ kế ...

Upload: anhdungbvna

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 776
Lượt tải: 16

Đề án môn học kế toán về tài sản cố định

Upload: inpressdai

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 5632
Lượt tải: 37

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ...

Upload: duymanh1980

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 3058
Lượt tải: 18

Đề án môn học chuyên ngành kế toán tổng hợp- ...

Upload: ngocanh412

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 4907
Lượt tải: 24

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại ...

Upload: vinh841984

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 835
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Đề án môn học kinh tế
Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội Từ sau những năm 1990 đặc biệt từ năm 1993 đến nay những năm đầu của thế kỷ 21 với chính sách mở cửa của nhà nước, lạm phát bị đẩy lùi, nước ta bước vào giai đoạn phát triển tốt mức tăng trưởng bình quân từ 7,5-9,5. Đi lên với việc đổi mới cơ chế docx Đăng bởi
5 stars - 48302 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: vinh841984 - 26/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội