Tìm tài liệu

 

Kinh tế tư nhân ở Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2010

📎 Số trang: | Số trang: 95
👁 Xem: 691
Tải: 18

Đăng bởi: mrshan8888

Mô tả hoạt động kế toán của một công ty có thực ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 961
Tải: 17

Đăng bởi: tigondemen

Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo hải hà.

📎 Số trang: | Số trang: 64
👁 Xem: 1711
Tải: 17

Đăng bởi: vinhquyvo

Cơ hội và thách thức đối với chủ DNVN mới thành lập

📎 Số trang: | Số trang: 63
👁 Xem: 803
Tải: 16

Đăng bởi: lenghiath

Vấn đề Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước - thực trạng và giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 57
👁 Xem: 740
Tải: 16

Đăng bởi: mr_vietdung88

Thực trạng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam

📎 Số trang: | Số trang: 55
👁 Xem: 3058
Tải: 18

Đăng bởi: duymanh1980

Thực trạng bán phá giá hàng hoá ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Xem: 1761
Tải: 17

Đăng bởi: Lelehung0

Đề án môn học Quản trị Kinh doanh

📎 Số trang: | Số trang: 47
👁 Xem: 5846
Tải: 28

Đăng bởi: thieunv

Lý luận giá cả của Mác và sự vận dụng vào Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Xem: 754
Tải: 16

Đăng bởi: bacnvhrc

Đề án môn học Kinh Tế Thương Mại.

📎 Số trang: | Số trang: 41
👁 Xem: 929
Tải: 17

Đăng bởi: girllovely225

Đề án môn học một số ý kiến hoàn thiện về phương pháp tính và ...

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Xem: 879
Tải: 19

Đăng bởi: phanhuunguyen2010

Đề án môn Kinh tế và Quản lý Công nghiệp - ĐH Nông nghiệp Hà Nội

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Xem: 895
Tải: 16

Đăng bởi: bananazhunter

Hoàn thiện Chuẩn mực,Chế độ kế toán hiện hành về ...

📎 Số trang: | Số trang: 37
👁 Xem: 673
Tải: 17

Đăng bởi: Huabaothi84

Thực trạng công tác quản lý vốn cố định tại công ty Sơn Tổng Hợp ...

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Xem: 835
Tải: 17

Đăng bởi: vinh841984

Đề án kiểm toán tài chính

📎 Số trang: | Số trang: 35
👁 Xem: 813
Tải: 17

Đăng bởi: quangloivpd

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Vai tro hoat dong cua to chuc phi chinh phu (trong nuoc va quoc te) tai Viet Nam

Vai trò hoạt động của tổ chức phi chính phủ ...

Đăng bởi: thitheokho

📎 Số trang: 4
👁 Lượt xem: 7224
Lượt tải: 71

De an mon hoc ke toan ve tai san co dinh

Đề án môn học kế toán về tài sản cố định

Đăng bởi: inpressdai

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 5632
Lượt tải: 37

Khao sat thai do cua sinh vien dai hoc kinh te quoc dan doi voi hoat dong hien mau nhan dao

Khảo sát thái độ của sinh viên đại học kinh ...

Đăng bởi: hatho00191

📎 Số trang: 8
👁 Lượt xem: 2233
Lượt tải: 36