Tìm tài liệu

Giai phap nang cao chat luong tham dinh tai chinh du an dong tai tro trong hoat dong cho vay tai ngan hang Cong thuong Viet Nam

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam

Upload bởi: chiongvang

Mã tài liệu: 49685

Số trang: 116

Định dạng: docx

Dung lượng file: 454 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Cho vay theo dự án là hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng thương mại. Thời gian qua hình thức cho vay này đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với các dự án có số lượng vốn vay lớn, thời gian vay dài. Để đảm bảo hoạt động an toàn, phân tán rủi ro nhưng vẫn cho vay được đối với các dự án loại này, các ngân hàng thương mại thường lựa chọn hình thức đồng tài trợ cho dự án.

Các dự án đồng tài trợ được dựa trên cơ sở nghiệp vụ tín dụng hiện đại giúp cho các ngân hàng có thể dàn trải rủi ro, không tập trung vốn quá lớn vào một dự án cùng với nhiều tính năng ưu việt như khả năng đáp ứng vốn lớn, thời gian dài đồng thời tạo được mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các ngân hàng thương mại với nhau.

Việt Nam đang trong quá trình CNH – HĐH với nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi số vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài. Để tài trợ cho các dự án này thì biện pháp hiệu quả nhất và an toàn nhất là nhiều ngân hàng thương mại thực hiện đồng tài trợ cho một dự án. Thời gian qua biện pháp này đà chứng minh được tính hiệu quả, góp phần mang lại những tín hiệu tốt cho nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên đồng tài trợ cho một dự án không hoàn toàn giống các hình thức cấp tín dụng truyền thống bởi độ phức tạp cũng như yêu cầu cao hơn đối với các bên tham gia. Vì thế việc lập cũng như thẩm định một dự án đồng tài trợ có yêu cầu chất lượng đặc biệt cao và thực sự nghiêm túc.

Luận văn gồm ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận về chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại.

Chương II: Chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ tại ngân hàng Công thương Việt Nam.

Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ tại ngân hàng Công thương Việt Nam.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Mở đầu

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

  Cho vay theo dự án là hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng thương mại. Thời gian qua hình thức cho vay này đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng tiềm Èn nhiều rủi ro, nhất là đối với các dự án có số lượng vốn vay lớn, thời gian vay dài. Để đảm bảo hoạt động an toàn, phân tán rủi ro nhưng vẫn cho vay được đối với các dự án loại này, các ngân hàng thương mại thường lựa chọn hình thức đồng tài trợ cho dự án.

  Các dự án đồng tài trợ được dựa trên cơ sở nghiệp vụ tín dụng hiện đại giúp cho các ngân hàng có thể dàn trải rủi ro, không tập trung vốn quá lớn vào mét dự án cùng với nhiều tính năng ưu việt như khả năng đáp ứng vốn lớn, thời gian dài đồng thời tạo được mối quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các ngân hàng thương mại với nhau.

  Việt Nam đang trong quá trình CNH – HĐH với nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đòi hỏi số vốn đầu tư lớn, thời gian đầu tư dài. Để tài trợ cho các dự án này thì biện pháp hiệu quả nhất và an toàn nhất là nhiều ngân hàng thương mại thực hiện đồng tài trợ cho mét dự án. Thời gian qua biện pháp này đã chứng minh được tính hiệu quả, góp phần mang lại những tín hiệu tốt cho nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên đồng tài trợ cho mét dự án không hoàn toàn giống các hình thức cấp tín dụng truyền thống bởi độ phức tạp cũng như yêu cầu cao hơn đối với các bên tham gia. Vì thế việc lập còng nh­ thẩm định mét dự án đồng tài trợ có yêu cầu chất lượng đặc biệt cao và thực sự nghiêm túc.

  Tại các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng Công Thương Việt Nam nói riêng, lý thuyết và thực tiễn công tác thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ còn khá mới mẻ do đó tồn tại những yếu kém là điều khó tránh khỏi. Do vậy việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính các dự án đồng tài trợ là yêu cầu bức xúc hiện nay. Xuất phát tõ ý nghĩa đó, đề tài: “ Giải pháp nâng cao

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam
 • Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: nucuoitrongbaotuyet_1993

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 328
Lượt tải: 2

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: a_duckts

📎 Số trang: 117
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 11

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 14

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: thanhhoang379

📎 Số trang: 102
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 11

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: lethanhtamsdl

📎 Số trang: 87
👁 Lượt xem: 296
Lượt tải: 13

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: luntieuthu

📎 Số trang: 248
👁 Lượt xem: 2755
Lượt tải: 20

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: theanhstm

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 282
Lượt tải: 8

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự ...

Upload: ddkvu_mofi

📎 Số trang: 90
👁 Lượt xem: 344
Lượt tải: 3

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính ...

Upload: theanhstm

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 11

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính ...

Upload: theanhstm

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 4

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài ...

Upload: dtck6688

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 193
Lượt tải: 8

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài ...

Upload: duochaugiang

📎 Số trang: 96
👁 Lượt xem: 464
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài ...

Upload: chiongvang

📎 Số trang: 116
👁 Lượt xem: 598
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam Cho vay theo dự án là hình thức cho vay chủ yếu của ngân hàng thương mại. Thời gian qua hình thức cho vay này đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với các dự án có số lượng vốn vay lớn, thời gian vay docx Đăng bởi
5 stars - 49685 reviews
Thông tin tài liệu 116 trang Đăng bởi: chiongvang - 08/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 08/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đồng tài trợ trong hoạt động cho vay tại ngân hàng Công thương Việt Nam