Tìm tài liệu

Giai phap nang cao hieu qua ung dung cong nghe thong tin trong cong tac quan ly hanh chinh tai UBND quan Thanh Xuan

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân

Upload bởi: haiquynhnguyen

Mã tài liệu: 48846

Số trang: 47

Định dạng: docx

Dung lượng file: 323 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong xu thế phát triển như vũ bão, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang trở thành công cụ không thể thiếu trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó đã tạo ra những thành tựu ưu việt ngoài sức tưởng tượng, thế kỷ 21 thực sự bước vào thời kỳ hậu công nghiệp với xã hội thông tin phát triển kèm theo nền kinh tế tri thức năng động, tính chất không gian, thời gian bị xoá bỏ, khái niệm thế giới bị thu hẹp lại. Song chúng ta lại cảm thấy như chìm trong khối thông tin khổng lồ đang hàng ngày, hàng giờ được sản sinh ra theo cấp số nhân, người ta gọi là hiện tượng bùng nổ thông tin. Đứng trước xu thế đó Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phát triển CNTT trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác quản lý và điều hành Nhà nước như: Chỉ thị số 58/CT- TW của Bộ Chính trị BCH TW khoá 8, Quyết định 112/2001/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước”, Chương trình 04 – Ctr/TU của Thành uỷ, Đề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước” của UBND Thành phố- nhằm tạo dựng môi trường trao đổi thông tin trong nội bộ các đơn vị chức năng của Thành phố, giữa các đơn vị chức năng với các cơ quan bên ngoài trên mạng máy tính. Thông qua môi trường này Hệ thống sẽ trợ giúp và quản lý các công việc thường ngày của các đơn vị, và để làm được điều đó thì CNTT là phương tiện hữu hiệu nhất để cải cách thủ tục hành chính, rà soát, tra cứu văn bản pháp quy phạm pháp luật, là phương tiện để cung cấp, cập nhật, xử lý thông tin từ Trung ương, Thành phố, Quận, Phường và ngược lại, tiến tới nhằm xây dựng một Chính phủ điện tử trong tương lai.

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. UBND quận Thanh Xuân đã có những bước phát triển nhằm từng bước đưa CNTT vào trong công tác quản lý hành chính, nhằm xây dựng một hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn quận.

Sớm nhận thức được vấn đề này và muốn đi sâu vào tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân” để thấy được bức tranh toàn cảnh về việc ứng dụng CNTT tại một cơ quan chính quyền của Việt Nam.

Chương I: Giới thiệu về UBND quận Thanh Xuân

Chương II: Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân

Chương III: Phương hướng, mục tiêu biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước tại UBND quận Thanh Xuân

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Báo cáo thực tập                                                                        Kae Xieng Tern

  Phần mở đầu

   

  I. lý do chọn đề tài

  Trong xu thế phát triển nh­ vò bão, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang trở thành công cụ không thể thiếu trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó đã tạo ra những thành tựu ưu việt ngoài sức tưởng tượng, thế kỷ 21 thực sự bước vào thời kỳ hậu công nghiệp với xã hội thông tin phát triển kèm theo nền kinh tế tri thức năng động, tính chất không gian, thời gian bị xoá bỏ, khái niệm thế giới bị thu hẹp lại. Song chúng ta lại cảm thấy nh­ chìm trong khối thông tin khổng lồ đang hàng ngày, hàng giờ được sản sinh ra theo cấp số nhân, người ta gọi là hiện tượng bùng nổ thông tin. Đứng trước xu thế đó Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai phát triển CNTT trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác quản lý và điều hành Nhà nước như: Chỉ thị sè 58/CT- TW của Bộ Chính trị BCH TW khoá 8, Quyết định 112/2001/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước”, Chương trình 04 – Ctr/ TU của Thành uỷ, Đề án “Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước” của UBND Thành phố- nhằm tạo dựng môi trường trao đổi thông tin trong nội bộ các đơn vị chức năng của Thành phố, giữa các đơn vị chức năng với các cơ quan bên ngoài trên mạng máy tính. Thông qua môi trường này Hệ thống sẽ trợ giúp và quản lý các công việc thường ngày của các đơn vị, và để làm được điều đó thì CNTT là phương tiện hữu hiệu nhất để cải cách thủ tục hành chính, rà soát, tra cứu văn bản pháp quy phạm pháp luật, là phương tiện để cung cấp, cập nhật, xử lý thông tin tõ Trung ương, Thành phố, Quận, Phường và ngược lại, tiến tới nhằm xây dựng mét Chính phủ điện tử trong tương lai.

  Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước. UBND quận Thanh Xuân đã có những bước phát triển nhằm từng bước đưa CNTT vào trong công tác quản lý hành chính, nhằm xây dựng mét hệ thống thông tin hoàn chỉnh phục vụ cho công tác quản lý trên địa bàn quận.

  Sớm nhận thức được vấn đề này và muốn đi sâu vào tìm hiểu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính nên tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dông cụng nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân để thấy được bức tranh toàn cảnh về việc ứng dụng CNTT tại một cơ quan chính quyền của Việt Nam.

  II. Mục đích nghiên cứu của đề tài

  - Đem đến cho người làm thông tin mét cái nhìn khái quát hơn, tổng quan hơn, đúng mực hơn về vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân
 • Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Giải pháp nâng cao hiệu quả tuyển dụng, ...

Upload: Herryford07

📎 Số trang: 46
👁 Lượt xem: 259
Lượt tải: 13

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tín ...

Upload: ngoluoc2010

📎 Số trang: 43
👁 Lượt xem: 270
Lượt tải: 8

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công ...

Upload: springalon0482

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 410
Lượt tải: 16

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 237
Lượt tải: 8

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín ...

Upload: cubee09

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 136
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp ...

Upload: mizhu_htt

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 628
Lượt tải: 18

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 246
👁 Lượt xem: 2736
Lượt tải: 20

Ứng dụng tin học trong công tác quản lý, ...

Upload: nhiphung7

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 753
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các ...

Upload: ximuoi500_vn

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 505
Lượt tải: 16

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ ...

Upload: paradise2984

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 271
Lượt tải: 11

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý văn bản ...

Upload: Tiendungbn019

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 232
Lượt tải: 6

Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý văn bản ...

Upload: hiepphuongmai

📎 Số trang: 107
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 10

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công ...

Upload: haiquynhnguyen

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 1507
Lượt tải: 19

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân Trong xu thế phát triển như vũ bão, ngày nay công nghệ thông tin (CNTT) đã và đang trở thành công cụ không thể thiếu trong tất cả các mặt của đời sống xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Nó đã tạo ra những thành tựu ưu việt ngoài sức docx Đăng bởi
5 stars - 48846 reviews
Thông tin tài liệu 47 trang Đăng bởi: haiquynhnguyen - 27/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 27/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính tại UBND quận Thanh Xuân