Tìm tài liệu

Giai pha´p nha`m ha?n che´ ru?i ro trong thanh toa´n ti´n du?ng chu´ng tu` ta?i SGD1 NH Da`u tu va` Pha´t trie?n Vie?t Nam

Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Upload bởi: nupazazi

Mã tài liệu: 49787

Số trang: 78

Định dạng: docx

Dung lượng file: 1,135 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy ngoại thương là một hoạt động kinh tế lâu đời, và thực sự phát triển trong thời đại tư bản chủ nghĩa, trở thành động lực phát triển quan trọng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, khi toàn cầu hóa diễn ra ngày càng nhanh chóng, thì không một quốc gia nào có thể tồn tại và phát triển mà lại không trao đổi hàng hóa ra bên ngoài. Từ nhu cầu thanh toán hay chi trả tiền giữa các đối tượng ở các quốc gia khác nhau mà hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng ngày càng phát triển, đặc biệt là phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ.

Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang đang được phát triển lên nền kinh tế thị trường định hướng Xã hộ chủ nghĩa, thì càng phải quan tâm phát triển hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là khi nước ta có được những thế mạnh nhất định và địa lý, tài nguyên…mà không phải quốc gia nào cũng có được. Do vậy mà hoạt động thanh toán quốc tế không ngừng đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. Tuy phương thức thanh toán tín dụng chứng từ có nhiều ưu điểm và được sử dụng rộng rãi, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng nhưng các bên tham gia vẫn thường gặp những rủi ro không đáng có khi sử dụng phương thức này.

Trong tình hình phát triển mạnh mẽ của các nền kinh tế non trẻ, trong đó có Việt Nam thì các Ngân hàng đóng một vai trò rất quan trọng. Hệ thống Ngân hàng cung cấp cốn cho các hoạt động đầu từ phát triển kinh tế, ngược lại sự phát triển đó cũng giúp cho hệ thống Ngân hàng ngày càng lớn mạnh.

Mặt khác, sau hơn một năm Việt Nam gia nhập WTO hệ thống Ngân hàng cũng dần hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ hơn để đáp ứng được nhu cầu của các doang nghiệp cũng như đứng vững trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các Ngân hàng nước ngoài. Sự phát triển đó ghi nhận sự trỗi dậy mạnh mẽ của các Ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng cũng không thể phủ nhận được những thay đổi về chất của các Ngân hàng thương mại nhà nước. Các ngân hàng thương mại nhà nước đã nhận thức được sự quan trọng của khách hàng, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của khối thương mại cổ phần và bắt đầu chú trọng tới chất lượng dịch vụ hơn, không còn chịu sự chi phối quá lớn của nhà nước. Một trong những Ngân hàng nhà nước đã đạt được những thành công đáng ghi nhận trong thời gian gần đây là Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam. Sau một thời gian thực tập ở SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt nam, tôi nhận thấy những ưu điểm mà ngân hàng có được khi sử dụng phương thức thanh toán tín dụng chứng từ nhưng không thể phủ nhận những rủi ro mà ngân hàng có thể gặp phải khi sử dụng chúng.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ...

Upload: mac_vanvien

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 289
Lượt tải: 8

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng ...

Upload: nickynguyen1988

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 233
Lượt tải: 6

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng ...

Upload: truongvanmanhha

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 10

Một số giải pháp quản lý nhằm nâng ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 24
Lượt tải: 5

Tăng cường quản lý hoạt động bán buôn ...

Upload: vinhnguyenhn

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 261
Lượt tải: 11

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 17
Lượt tải: 5

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 230
Lượt tải: 12

Đầu tư phát triển nguồn nhân lực trong ...

Upload: haduylam

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 10

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 236
Lượt tải: 4

Phân tích ảnh hưởng của tự do hóa ...

Upload: nguyentuyetnhung_kdqt_k45

📎 Số trang: 25
👁 Lượt xem: 913
Lượt tải: 17

Các giải pháp phát triển khoa học công ...

Upload: letsharenow

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 576
Lượt tải: 16

Mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 252
Lượt tải: 9

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong ...

Upload: nupazazi

📎 Số trang: 78
👁 Lượt xem: 713
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy ngoại thương là một hoạt động kinh tế lâu đời, và thực sự phát triển trong thời đại tư bản chủ nghĩa, trở thành động lực phát triển quan trọng của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Ngày nay, khi docx Đăng bởi
5 stars - 49787 reviews
Thông tin tài liệu 78 trang Đăng bởi: nupazazi - 11/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 11/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SGD1 NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam