Tìm tài liệu

Cong tac chong buon lau va gian lan thuong mai tren the gioi va o Viet Nam Thuc trang va trien vong

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng

Upload bởi: meoconmk2003

Mã tài liệu: 176291

Số trang: 89

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Hải quan

Info

Chương I. Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chương II. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam

Chương III. Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chương I. Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại

Phần còn lại để phục vụ cho công tác của các ngành chức năng nhằm tăng cường lực lượng và phương tiện, để lại cho địa phương bồi dưỡng sức dân, tạo thế trận nhân dân trong công tác chống buôn lậu

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Mục lục

   

  Trang

  Lời nói đầu                                                                                                                     1

  Chương I. Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại

  trên thế giới3                                                                                                                              3

  I. Khái niệm về buôn lậu và gian lận thương mại3                                                        3

  II. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới7                                          7

  III. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới15                            15

  Chương II. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam                            26

  I.    Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam

  trong thời gian qua26                                                                                                                26

  II. Tác hại của buôn lậu và gian lận thương mại29                                                        29

  III. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam                            38

  Chương III. Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại

  trong thời gian tới57                                                                                                                57

  I. Đánh giá chung tình hình57                                                                                                  57

  II. Hoạt động của lực lượng điều tra chống buôn lậu63                                                        63

  III. Những giải pháp trong thời gian tới74                                                                      74

  Kết luận                                                                                                                              82

  Tài liệu tham khảo                                                                                                                73

                                                                                                                                                                                                                   

   

   

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng
 • Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu ...

Upload: tuananh6789

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 660
Lượt tải: 18

Hải quan Hà Nội với công tác chống buôn lậu ...

Upload: phuongnga1603

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 16

Hải quan Hà Nội với công tác đấu tranh chống ...

Upload: coolboy2711

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 591
Lượt tải: 17

Hải quan Hà Nội với công tác đấu tranh chống ...

Upload: nguyenmy106

📎 Số trang: 45
👁 Lượt xem: 659
Lượt tải: 19

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan ...

Upload: chien_vcbhp

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 1043
Lượt tải: 21

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan ...

Upload: littleheo2910

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 781
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan ...

Upload: vikkeix

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 4395
Lượt tải: 33

Nhập khẩu hàng hóa của công ty cổ phần tập ...

Upload: lethuanlam

📎 Số trang: 61
👁 Lượt xem: 228
Lượt tải: 7

Đại lý tàu biển và phát triển hoạt động đại ...

Upload: htorancel

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 555
Lượt tải: 18

Thực trạng công tác ứng dụng công nghệ thông ...

Upload: technicalavai

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 759
Lượt tải: 16

Giải pháp thúc đẩy việc thông quan nhập khẩu ...

Upload: duongxua

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 18

Thực trạng công tác kiểm tra giám sát hải ...

Upload: nhamthachsoi

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 1314
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Công tác chống buôn lậu và gian lận thương ...

Upload: meoconmk2003

📎 Số trang: 89
👁 Lượt xem: 701
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Hải quan
Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng Chương I. Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại Chương II. Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Việt Nam Chương III. Giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại Chương I. Tình hình chống buôn lậu và gian lận thương mại Phần còn docx Đăng bởi
5 stars - 176291 reviews
Thông tin tài liệu 89 trang Đăng bởi: meoconmk2003 - 26/07/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/07/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại trên thế giới và ở Việt Nam Thực trạng và triển vọng