Tìm tài liệu

Day manh hoat dong hai quan trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te

Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Upload bởi: quynhs61

Mã tài liệu: 33289

Số trang: 82

Định dạng: docx

Dung lượng file: 716 Kb

Chuyên mục: Hải quan

Info

Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế vận động tất yếu của nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế của từng quốc gia nói riêng. Đó là sự vận dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế phục vụ yêu cầu chiến lược về kinh tế, chính trị và an ninh quốc gia. Ở nước ta, sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường (1986), mọi ngành nghề, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đều có sự chuyển đổi mạnh mẽ cho phù hợp với xu thế của thời đại. Ngành Hải quan cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Trong suốt quá trình phát triển của mình, đặc biệt là khi đất nước đổi mới bước vào thời kỳ hội nhập hoạt động hải quan đã có những thay đổi rõ rệt góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại phát triển. Đó là sự thay đổi toàn diện từ cơ cấu đến hoạt động, những thủ tục hành chính cũng như cơ chế quản lý... ngày càng phù hợp với tình hình mới hiện nay. Sau khi Pháp lệnh Hải quan ra đời ngày 20/02/1990, nhất là sau khi Luật Hải quan ra đời ngày 12/07/2001 là một bước hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan với mục tiêu thể chế hóa các quy định của Hiến pháp 1992 về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội vào lĩnh vực công tác hải quan, nội luật hóa các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ để điều chỉnh các quan hệ kinh tế xã hội liên quan đến hoạt động hải quan phù hợp với cơ chế quản lý kinh tế mới, thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho hội nhập quốc tế đồng thời bảo vệ lợi ích, chủ quyền và an ninh quốc gia, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang trên đà hội nhập, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta vừa đón nhận những cơ hội mới để phát triển đồng thời cũng gặp phải nhiều thách thức. Môi trường thương mại quốc tế cũng có những chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động mua bán, phương tiện vận tải, tốc độ giao dịch cũng như khối lượng hàng hóa, dịch vụ ngày càng tăng. Áp lực của các cam kết quốc tế trong việc giảm thiểu sự can thiệp từ chính phủ khiến hải quan các nước phải tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. Với vai trò là công cụ quản lý kinh tế của nhà nước, là lực lượng biên phòng trên mặt trận kinh tế ngành hải quan góp phần tích cực vào việc giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế; giữ kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đầu tư nước ngoài…

Kết cấu của khóa luận bao gồm 3 chương:

Chương 1. Một số vấn đề lý luận cơ bản về hải quan.

Chương 2. Thực trạng hoạt động hải quan Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương 3. Định hướng và giải pháp đẩy mạnh hoạt động hải quan Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  Hoạt động Hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  DANH MỤC T VIẾT TẮT TIẾNG ANH

  Từ viết tắt

  Nghĩa Tiếng Anh

  Nghĩa Tiếng Việt

  AFTA

  ASEAN Free Trade Area

  Khu vực mậu dịch t do ASEAN

  AHTN

   

  Danh mục biểu thuế chung củaASEAN

  APEC

  The Asia and Pacific Economic Cooperation

  Diễnđàn kinh tế Chõu Á – Thái Bình Dương

  ASEAN

  The Association of Southeast Asian Nations

  Hiệp hội các nưc Đông Nam Á

  ASEM

  AsiaEuropean Meeting

  Diễnđàn Hợp tác Á - Âu

  CEPT

  Common Effective Preferential Tariff

  Hiệpđịnh thuế quan ưu đói có hiệu lực chung

  CIS

  Customs Intelligent System

  Cơ s d liệu tình báo Hi quan

  EU

  European Union

  Liên minh Chõu Âu

  EC

  European Community

  Cộngđồng Chõu Âu

  GATT

  General Accord on Tariffs and Trade

  Hiệpđịnh chung v thuế quan và mậu dịch

  GDP

  Gross Domestic Product

  Tổng sn phm quc dõn

  HS

  Harmonised Commodity description coding System

  Công ưc Hài hòa mô t và mó hàng hóa

  IAP

   

  Chương trình hànhđộng quc gia

  ICD

  Inland Clearance Depot

  Địađim thông quan nộiđịa

  IMF

  International Monetary Fund

  Qu tin t quc tế

  JICA

   

  Cơ quan hợp tác quc tế Nhật Bản

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
 • Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Vai trò của Các điều ước quốc tế về hải quan ...

Upload: the_dhxd

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại ...

Upload: huyentrang2008hp

📎 Số trang: 60
👁 Lượt xem: 335
Lượt tải: 16

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng hải quan điện tử ...

Upload: nhatthanh

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 8

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tô tô ...

Upload: ductam_82

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 502
Lượt tải: 16

Áp dụng quản lý rủi ro trong quy trình thủ ...

Upload: socola2001

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 517
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro ...

Upload: qminh09

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 212
Lượt tải: 4

Giải pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất ...

Upload: quangbinhbang

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 194
Lượt tải: 13

Giải pháp thúc đẩy việc thông quan nhập khẩu ...

Upload: duongxua

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 570
Lượt tải: 18

Hoạt động kiểm tra sau thông quan của Hải ...

Upload: kitten1290@gmail.com

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 198
Lượt tải: 5

Thực trạng ứng dụng hải quan điện tử trong ...

Upload: sttantai

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 568
Lượt tải: 18

Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối ...

Upload: harrypage8

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 1103
Lượt tải: 18

Thủ tục Hải quan đối với hàng hóa Xuất nhập ...

Upload: Vuducthinh139

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 324
Lượt tải: 6

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình ...

Upload: quynhs61

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 857
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Hải quan
Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế vận động tất yếu của nền kinh tế thế giới nói chung cũng như nền kinh tế của từng quốc gia nói riêng. Đó là sự vận dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế phục vụ yêu cầu chiến lược về kinh tế, chính trị và an docx Đăng bởi
5 stars - 33289 reviews
Thông tin tài liệu 82 trang Đăng bởi: quynhs61 - 06/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đẩy mạnh hoạt động hải quan trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế