Tìm tài liệu

Thu tuc Hai quan dien tu tai Viet Nam

Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

Upload bởi: moneymoney1687

Mã tài liệu: 24234

Số trang: 97

Định dạng: docx

Dung lượng file: 527 Kb

Chuyên mục: Hải quan

Info

Khái niệm thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo đúng quy định đối với đối tượng làm thủ tục hải quan

Nội dung bài làm:

Chương I. Khái quát về thủ tục hải quan điện tử

Chương II. Thực tiễn tổ chức áp dụng thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

Chương III. Các giải pháp nhằm áp dụng thành công hải quan điện tử ở Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •                                                        

   

  Chương I

  Khái quát về thủ tục hải quan điện tử

  I. Thủ tục hải quan điện tử

  1. Khái niệm

  1.1. Thủ tục hải quan

  Theo qui định tại Điều 4 của Luật Hải quan được Quốc hội nước Cộng hũa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001, sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 5 năm 2005:

  Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo đúng quy định đối với đối tượng làm thủ tục hải quan.[21,22]

  Trong đó:

  - Người khải hải quan bao gồm chủ hàng húa, chủ phương tiện vận tải hoặc người được chủ hàng húa, chủ phương tiện vận tải ủy quyền.

  - Đối tượng chịu sự kiểm tra giám sát của hải quan là hàng húa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải, tiền tệ....

  Đối tượng làm thủ tục hải quan bao gồm [21,22,25]:

  +       Hàng kinh doanh xuất nhập khẩu

  +       Hàng tạm nhập tái xuất

  +       Hàng mua bán của các cư dân biên giới

  +       Quà biếu

  +       Hàng húa xuất khẩu theo đường bưu điện

  +       Hàng húa trên phương tiện vận tải

  +       Hàng húa xuất nhập khẩu bằng phương thức thương mại điện tử

  +       Hàng quá cảnh

  +       Hàng chuyển cửa khẩu

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam
 • Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thủ tục hải quan điện tử

Upload: bondong14

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 997
Lượt tải: 22

THựC TRạNG VIệC THựC HIệN THủ TụC HảI QUAN ...

Upload: mrche2010

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 573
Lượt tải: 23

Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện ...

Upload: anhphuong

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 579
Lượt tải: 21

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu ...

Upload: lil_Segon

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 259
Lượt tải: 10

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu ...

Upload: baby_ilv

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 617
Lượt tải: 19

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện ...

Upload: depdep

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 479
Lượt tải: 18

Thực trạng việc thực hiện thủ tục hải quan ...

Upload: anhhuy1911

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 200
Lượt tải: 10

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện ...

Upload: famquy

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 154
Lượt tải: 7

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan ...

Upload: chien_vcbhp

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 972
Lượt tải: 21

Thực trạng và giải pháp pháp triển Hải quan ...

Upload: littleheo2910

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 726
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan ...

Upload: vikkeix

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 4152
Lượt tải: 33

Quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối ...

Upload: harrypage8

📎 Số trang: 57
👁 Lượt xem: 1076
Lượt tải: 18

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

Upload: moneymoney1687

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 1072
Lượt tải: 20

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Hải quan
Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam Khái niệm thủ tục hải quan: Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo đúng quy định đối với đối tượng làm thủ tục hải quan Nội dung bài làm: Chương I. Khái quát về thủ tục hải quan điện tử docx Đăng bởi
5 stars - 24234 reviews
Thông tin tài liệu 97 trang Đăng bởi: moneymoney1687 - 07/12/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 07/12/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam