Tìm tài liệu

 

Hoạt động quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 637
Tải: 16

Đăng bởi: Cuongf10

Hoạt động quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 430
Tải: 16

Đăng bởi: phamtoan

Vai trò của Các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 441
Tải: 16

Đăng bởi: the_dhxd

THựC TRạNG VIệC THựC HIệN THủ TụC HảI QUAN ĐIệN Tử TạI CHI CụC ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 592
Tải: 23

Đăng bởi: mrche2010

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục Hải quan điện ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 173
Tải: 7

Đăng bởi: famquy

Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 613
Tải: 21

Đăng bởi: anhphuong

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục Hải quan điện ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 496
Tải: 18

Đăng bởi: depdep

Thực trạng việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 218
Tải: 10

Đăng bởi: anhhuy1911

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tô tô tại công ty tnhh ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Xem: 494
Tải: 16

Đăng bởi: ductam_82

Cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 594
Tải: 16

Đăng bởi: winwin2080

Thực trạng ứng dụng hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 556
Tải: 18

Đăng bởi: sttantai

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng hải quan điện tử trong thông quan ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 175
Tải: 8

Đăng bởi: nhatthanh

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 274
Tải: 10

Đăng bởi: lil_Segon

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 649
Tải: 19

Đăng bởi: baby_ilv

Đại lý tàu biển và phát triển hoạt động đại lý tàu biển ở cảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 66
👁 Xem: 533
Tải: 18

Đăng bởi: htorancel

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Thuc trang va giai phap phat trien Hai quan dien tu tai Viet Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan ...

Đăng bởi: vikkeix

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 4298
Lượt tải: 33

Kiem tra sau thong quan ve xuat xu hang hoa tai Cuc Kiem tra sau thong quan.

Kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa ...

Đăng bởi: qminh1981

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 1750
Lượt tải: 26

Thu tuc Hai quan dien tu tai Viet Nam

Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

Đăng bởi: moneymoney1687

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 1102
Lượt tải: 20