Tìm tài liệu

 

Hoạt động quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 567
Tải: 16

Đăng bởi: Cuongf10

Hoạt động quản lý hải quan đối với hàng gia cụng cho thương nhõn ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 392
Tải: 16

Đăng bởi: phamtoan

Vai trò của Các điều ước quốc tế về hải quan hoặc liên quan đến ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 411
Tải: 16

Đăng bởi: the_dhxd

THựC TRạNG VIệC THựC HIệN THủ TụC HảI QUAN ĐIệN Tử TạI CHI CụC ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 544
Tải: 23

Đăng bởi: mrche2010

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục Hải quan điện ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 129
Tải: 7

Đăng bởi: famquy

Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 551
Tải: 21

Đăng bởi: anhphuong

Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục Hải quan điện ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 452
Tải: 18

Đăng bởi: depdep

Thực trạng việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại chi cục ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Xem: 172
Tải: 10

Đăng bởi: anhhuy1911

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tô tô tại công ty tnhh ...

📎 Số trang: | Số trang: 70
👁 Xem: 459
Tải: 16

Đăng bởi: ductam_82

Cải cách quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu máy móc, thiết bị ...

📎 Số trang: | Số trang: 68
👁 Xem: 563
Tải: 16

Đăng bởi: winwin2080

Thực trạng ứng dụng hải quan điện tử trong thông quan hàng hóa ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 511
Tải: 18

Đăng bởi: sttantai

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng hải quan điện tử trong thông quan ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 138
Tải: 8

Đăng bởi: nhatthanh

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 228
Tải: 10

Đăng bởi: lil_Segon

Thủ tục Hải quan điện tử đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu để ...

📎 Số trang: | Số trang: 67
👁 Xem: 584
Tải: 19

Đăng bởi: baby_ilv

Đại lý tàu biển và phát triển hoạt động đại lý tàu biển ở cảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 66
👁 Xem: 471
Tải: 18

Đăng bởi: htorancel

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Thuc trang va giai phap phat trien Hai quan dien tu tai Viet Nam

Thực trạng và giải pháp phát triển Hải quan ...

Đăng bởi: vikkeix

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 4002
Lượt tải: 33

Kiem tra sau thong quan ve xuat xu hang hoa tai Cuc Kiem tra sau thong quan.

Kiểm tra sau thông quan về xuất xứ hàng hóa ...

Đăng bởi: qminh1981

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 1651
Lượt tải: 25

Thu tuc Hai quan dien tu tai Viet Nam

Thủ tục Hải quan điện tử tại Việt Nam

Đăng bởi: moneymoney1687

📎 Số trang: 97
👁 Lượt xem: 1010
Lượt tải: 20