Tìm tài liệu

 

Quy trình thiết kế Website cho doanh nghiệp tại Công ty Đầu tư ...

📎 Số trang: | Số trang: 52
👁 Xem: 19
Tải: 8

Đăng bởi: cutichoicp

Thiết kế hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Tân Phát

📎 Số trang: | Số trang: 51
👁 Xem: 193
Tải: 9

Đăng bởi: cutichoicp

Quản lý thư viện trường T36

📎 Số trang: | Số trang: 49
👁 Xem: 200
Tải: 6

Đăng bởi: tnnganguyen

Hoàn thiện Quản lý nhà nước về đấu thầu các công trình xây dựng ...

📎 Số trang: | Số trang: 48
👁 Xem: 150
Tải: 9

Đăng bởi: cutichoicp

Phần mềm quản lý nhân sự và lương Công ty Cổ phần bán kẹo Hải ...

📎 Số trang: | Số trang: 47
👁 Xem: 220
Tải: 13

Đăng bởi: tnnganguyen

Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Xem: 175
Tải: 4

Đăng bởi: cutichoicp

Thực trạng và các giải pháp phát triển dịch vụ chất lượng cao ...

📎 Số trang: | Số trang: 46
👁 Xem: 210
Tải: 2

Đăng bởi: tnnganguyen

Thiết kế hệ thống quản lý thư viện

📎 Số trang: | Số trang: 40
👁 Xem: 233
Tải: 11

Đăng bởi: cutichoicp

Thiết kế và cài đặt hệ thống quản lý nhân sự

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Xem: 208
Tải: 5

Đăng bởi: tnnganguyen

Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý dự án bảo vệ môi trường

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Xem: 247
Tải: 10

Đăng bởi: tnnganguyen

Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Xem: 206
Tải: 1

Đăng bởi: cutichoicp

Báo cáo tổng hợp xây dựng phần mềm Quản lý thư viện tại Trung ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Xem: 256
Tải: 12

Đăng bởi: tnnganguyen

Kênh phân phối tại Công ty Thông tin di động VMS - Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Xem: 212
Tải: 14

Đăng bởi: cutichoicp

Thông tin kinh tế trong sự phát triển kinh tế thị trường nước ta ...

📎 Số trang: | Số trang: 212
👁 Xem: 599
Tải: 17

Đăng bởi: xcuong1982

Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp phân tích tài chính ...

📎 Số trang: | Số trang: 69
👁 Xem: 149
Tải: 13

Đăng bởi: cuongnguyencomcom

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Do an dinh muc

Đồ án định mức

Đăng bởi: sun_flower132

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 4701
Lượt tải: 27

Nghien cuu giao thuc SMPP va phat trien cac dich vu tin nhan SMS

Nghiên cứu giao thức SMPP và phát triển các ...

Đăng bởi: THANHPHANHA

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 3689
Lượt tải: 30

Phan tich thiet ke he thong thong tin – Quan ly nha sach

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản ...

Đăng bởi: cuongdq2004

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 6418
Lượt tải: 31