Tìm tài liệu

 

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 151
👁 Xem: 384
Tải: 17

Đăng bởi: hdhoavn

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hồ sơ cán bộ và lịch công ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 484
Tải: 16

Đăng bởi: langtuanhhung108

Phân tích hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua kênh giao ...

📎 Số trang: | Số trang: 147
👁 Xem: 478
Tải: 16

Đăng bởi: tungthaochi

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ ...

📎 Số trang: | Số trang: 146
👁 Xem: 504
Tải: 17

Đăng bởi: Tagenration

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty cổ ...

📎 Số trang: | Số trang: 146
👁 Xem: 520
Tải: 16

Đăng bởi: Nhatduongchi2010

Tin học hóa hệ thống thông tin quản lý tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Xem: 360
Tải: 16

Đăng bởi: cktrung2009

Tin học hóa hệ thống thông tin quản lý tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Xem: 438
Tải: 16

Đăng bởi: incomviet

Tin học hóa hệ thống thông tin quản lý tiêu thụ sản phẩm tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 139
👁 Xem: 31
Tải: 16

Đăng bởi: nguyen_kien0205

Thiết kế hệ thống phần mềm cho mC AT

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Xem: 357
Tải: 16

Đăng bởi: daocuc1412

Phân tích hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua kênh giao ...

📎 Số trang: | Số trang: 138
👁 Xem: 590
Tải: 16

Đăng bởi: locnguyen0320

Quản lý đề thi trắc nghiệm

📎 Số trang: | Số trang: 134
👁 Xem: 504
Tải: 16

Đăng bởi: phamminhtuana5b

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn, giấy tờ tại chi ...

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 515
Tải: 16

Đăng bởi: prostock179

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý công văn giấy tờ tại chi ...

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 450
Tải: 16

Đăng bởi: CaoVanKhungLong

Trang WEB giới thiệu sản phẩm

📎 Số trang: | Số trang: 133
👁 Xem: 446
Tải: 17

Đăng bởi: minhhoang

Phân tích, thiết kế Hệ thống thông tin Quản lý Tài Sản Cố Định ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 132
👁 Xem: 874
Tải: 24

Đăng bởi: superanh_danongdichthuc

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Do an dinh muc

Đồ án định mức

Đăng bởi: sun_flower132

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 4701
Lượt tải: 27

Nghien cuu giao thuc SMPP va phat trien cac dich vu tin nhan SMS

Nghiên cứu giao thức SMPP và phát triển các ...

Đăng bởi: THANHPHANHA

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 3689
Lượt tải: 30

Phan tich thiet ke he thong thong tin – Quan ly nha sach

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Quản ...

Đăng bởi: cuongdq2004

📎 Số trang: 18
👁 Lượt xem: 6418
Lượt tải: 31