Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac ke toan Nguyen vat lieu o Lam truong Lap Thach

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch

Upload bởi: pbtdanh

Mã tài liệu: 49633

Số trang: 80

Định dạng: docx

Dung lượng file: 533 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

nguyên vật liệu trong DN là tài sản lưu động, thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, nếu nguyên vật liệu để tồn kho quá nhiều, quá lâu sẽ gây tình trạng ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản…, Nếu bảo quản không tốt nguyên vật liệu còn bị mất hoặc kém phẩm chất. Như vậy sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Kế toán nói chung, đặc biệt là kế toán NVL có tác dụng to lớn trong quản lý kinh tế, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông qua kế toán NVL, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng NVL có hiệu quả, ngăn ngừa tình trạng lãng phí, mất mát NVL, tránh tình trạng ứ đọng vốn, giảm được chi phí và đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn.

báo cáo gồm 3 phần:

Phần I: cơ sở Lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán vật liệu ở Lâm trường lập thạch

Phần III: Một số ý kiến về công tác kế toán nVL ở Lâm trường Lập thạch

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, tái sản xuất mở rộng.

  Để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Mét trong các biện pháp để hạ giá thành sản phẩm đó là tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, sử dụng lao động – vật tư – tiền vốn…một cách có hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, có như vậy mới tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm.

  Mét trong các biện pháp cơ bản được nhiều doanh nghiệp quan tâm là tìm biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, tiết kiệm chi phí một cách hợp lý.

  Trong sản xuất kinh doanh, NVL là yếu tố chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó, mét trong những yếu tố nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm một cách hợp lý là sử dụng NVL tránh tình trạng NVL bị hao hụt, mất mát xảy ra, hoặc vật liệu bị kém hoặc mất phẩm chất từ khâu dự trữ - thu mua – bảo quản – sử dụng và quản lý NVL.

  nguyên vật liệu trong DN là tài sản lưu động, thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, nếu nguyên vật liệu để tồn kho quá nhiều, quá lâu sẽ gây tình trạng ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản…, Nếu bảo quản không tốt nguyên vật liệu còn bị mất hoặc kém phẩm chất. Nh­ vậy sẽ làm tăng chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

  Kế toán nói chung, đặc biệt là kế toán NVL có tác dụng to lớn trong quản lý kinh tế, nó phát huy tác dụng nh­ mét công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Thông qua kế toán NVL, giúp cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng NVL có

  SV: Nguyễn Tiến Lạc

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch
 • Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại Công ...

Upload: viscd7

📎 Số trang: 68
👁 Lượt xem: 213
Lượt tải: 11

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: bomongthaonguyen

📎 Số trang: 85
👁 Lượt xem: 465
Lượt tải: 17

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật Liệu ...

Upload: zhong_scic

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 143
Lượt tải: 8

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: stock2305

📎 Số trang: 71
👁 Lượt xem: 149
Lượt tải: 3

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: locgovap

📎 Số trang: 53
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 4

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: haivn1987

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 396
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: lethanh84_mdc

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 388
Lượt tải: 16

Hoàn thiện Kế toán Nguyên vật liệu

Upload: levicky

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 478
Lượt tải: 17

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở công ty ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 209
Lượt tải: 11

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: dothitampl

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 683
Lượt tải: 16

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ở Nhà máy ...

Upload: fidze_phi

📎 Số trang: 146
👁 Lượt xem: 493
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ...

Upload: ntdattiennguyen

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 732
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ...

Upload: pbtdanh

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 821
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch nguyên vật liệu trong DN là tài sản lưu động, thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, nếu nguyên vật liệu để tồn kho quá nhiều, quá lâu sẽ gây tình trạng ứ đọng vốn, tăng chi phí bảo quản…, Nếu bảo quản không tốt nguyên vật liệu còn bị mất hoặc docx Đăng bởi
5 stars - 49633 reviews
Thông tin tài liệu 80 trang Đăng bởi: pbtdanh - 29/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu ở Lâm trường Lập Thạch