Tìm tài liệu

Hoan thien cong tac quan ly Nha nuoc ve dau tu tu nguon von Ngan sach Trung uong tai Bo Tai chinh

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính

Upload bởi: quan_daf

Mã tài liệu: 121075

Số trang: 88

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Năm 2009 khép lại với những thành tựu to lớn cả về Kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao và tài chính. 2009 được coi là năm thành công về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của nước ta, Việt Nam và Trung quốc hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất liền, cũng trong năm 2009 với vai trò và sự đóng góp của Việt Nam tại ASEAN được đánh giá là tích cực và nổi bật với nhiều sáng kiến, nhiều nước trên thế giới coi Việt Nam là cầu nối quan trọng để đến với ASEAN, nhất là vào năm 2010 khi Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Về tăng trưởng kinh tế,cả nước chặn được sự giảm sút về kinh tế, lấy lại đà phục hồi và phát triển kinh tế theo chiều hướng tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2009 ở mức 5,2%. Thu hút ODA cao kỷ lục trên 8 tỷ USD. Cũng trong giai đoạn này, các cam kết gia nhập của Việt Nam vào WTO đang có hiệu lực, cần nắm bắt những cam kết để tận dụng những cơ hội có thể phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước, cho mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Trong những năm đầu tiên của công cuộc hội nhập, vai trò của Nhà nước là vô cùng quan trọng. Để thực hiện vai trò của mình, ngoài hệ thống pháp luật, quản lý vốn đầu tư từ Nguồn vốn Ngân sách Trung ương đóng vai trò quan trọng.

Quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương được coi là vấn đề lớn, phức tạp và khá nhạy cảm. Nó liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều ngành, nhiều cấp và cơ quan quản lý Nhà nước đối với vốn đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương. Trong những năm qua, hệ thống chính sách cơ chế quản lý vốn đầu tư luôn được bổ sung, sửa đổi nhằm theo kịp những đòi hỏi của điều kiện mới, dần từng bước phù hợp với thông lệ Quốc tế trong quá trình hội nhập. Trong thời gian qua, Ngân sách Trung ương đã giảm thiểu dần tính chất bao cấp của nó, thay vào đó là nâng cao ý thức trách nhiệm, mở rộng quyền hạn cho các cấp các ngành và các thành phần kinh tế trong việc quản lý đầu tư. Tuy nhiên những chuyển biến đó còn diễn ra chậm chạp và tình trạng lãng phí kém hiệu quả trong đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Trung ương còn phổ biến. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên bắt nguồn từ công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính
 • Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng ...

Upload: phaml16

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 329
Lượt tải: 13

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: xn7ptic

📎 Số trang: 195
👁 Lượt xem: 1622
Lượt tải: 23

Hoàn thiện cơ chế quản lý vốn đầu tư xây ...

Upload: haduylam

📎 Số trang: 193
👁 Lượt xem: 27
Lượt tải: 10

Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với đầu tư ...

Upload: aotrang_xq

📎 Số trang: 258
👁 Lượt xem: 2693
Lượt tải: 20

Hoàn thiện quản lý chi đầu tư phát triển từ ...

Upload: tat686868

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 1040
Lượt tải: 17

Quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 28
Lượt tải: 8

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án công ...

Upload: vietcuong2806

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 260
Lượt tải: 8

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 12

Hoàn thiện công tác thẩm định các dự án đầu ...

Upload: dienlucvietnam

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 26
Lượt tải: 6

thực trạng đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà ...

Upload: hoanghoa_nhh

📎 Số trang: 83
👁 Lượt xem: 655
Lượt tải: 20

Quản lý sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ...

Upload: brandnguyen

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 22
Lượt tải: 10

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn ngân ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 110
👁 Lượt xem: 23
Lượt tải: 3

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu ...

Upload: quan_daf

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 935
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính Năm 2009 khép lại với những thành tựu to lớn cả về Kinh tế, chính trị, xã hội, ngoại giao và tài chính. 2009 được coi là năm thành công về đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của nước ta, Việt Nam và Trung quốc hoàn thành phân giới cắm mốc trên đất docx Đăng bởi
5 stars - 121075 reviews
Thông tin tài liệu 88 trang Đăng bởi: quan_daf - 06/01/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 06/01/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương tại Bộ Tài chính