Tìm tài liệu

Hoan thien ke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh tai Cong ty TNHH GIOVANNI Viet Nam

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam

Upload bởi: hagsk2003

Mã tài liệu: 50388

Số trang: 70

Định dạng: docx

Dung lượng file: 980 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu bán hàng là điều kiện tiên quyết, quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp thương mại thì khâu bán hàng lại càng quan trọng, nó là hoạt động chính của doanh nghiệp, hiệu quả của nó quyết định tới hiệu quả kinh doanh. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

bài làm bao gồm:

Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanhncủa công ty TNHH Giovanni Việt Nam

Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam .

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

   

  LỜI MỞ ĐẦU

              Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và tỷ suất của nú. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là hai mặt của một vấn đề, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu bán hàng là điều kiện tiên quyết, quyết định đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  Đối với doanh nghiệp thương mại thì khâu bán hàng lại càng quan trọng, nú là hoạt động chính của doanh nghiệp, hiệu quả của nú quyết định tới hiệu quả kinh doanh. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

                Từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy PGS. TS Nguyễn Ngọc Quang, tôi xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: " Hoàn thiện kế toánbán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công tyTNHH GIOVANNI Việt Nam

  Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung gồm 2 phần:

  Chương 1: Đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hàng và xác định kết quả kinh doanhncủa công ty TNHH Giovanni Việt Nam

  Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam.

  Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty TNHH Giovanni Việt Nam .

                Tuy đã rất cố gắng song vì bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của mình.

                Tôi xin chân thành cảm ơn !

   

   

  Trần Thị Thanh Huyền                                                               Kế toán tổng hợp 49B

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam
 • Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác ...

Upload: dt4everlove

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 359
Lượt tải: 13

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác ...

Upload: vinhnguyenhn

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 19
Lượt tải: 4

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác ...

Upload: viscd7

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 21
Lượt tải: 4

Hoàn thiện kế toán doanh thu bán hàng và xác ...

Upload: dt4everlove

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 19
Lượt tải: 13

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 237
Lượt tải: 6

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác ...

Upload: viscd7

📎 Số trang: 55
👁 Lượt xem: 153
Lượt tải: 11

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: nhuan_vovan

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 285
Lượt tải: 10

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác ...

Upload: ngoluoc2010

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 188
Lượt tải: 13

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: thiendth2004

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 421
Lượt tải: 18

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 67
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 15

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác ...

Upload: anhnd

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 163
Lượt tải: 2

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: satthudatinh_004

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 456
Lượt tải: 17

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: hagsk2003

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 649
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam Trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của tổ chức WTO, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ docx Đăng bởi
5 stars - 50388 reviews
Thông tin tài liệu 70 trang Đăng bởi: hagsk2003 - 01/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH GIOVANNI Việt Nam