Tìm tài liệu

Hoan thien ke toan tap hop chi phi va tinh gia thanh san pham de nghien cuu

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu

Upload bởi: thanhhuyenwork

Mã tài liệu: 50645

Số trang: 47

Định dạng: docx

Dung lượng file: 278 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế của thị trường, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Do vậy ở các doanh nghiệp sản xuất, giá thành và việc hạch toán giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nó thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng xuất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý chi phí sản xuất. Để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất và sản xuất có lãi, các doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ có ý nghĩa đốivới từng doanh nghiệp mà còn mang lại hiệu quả lớn đối với nền kinh tế.Và để thực hiện được điều này các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó,các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong doanh nghiệp.

Tổng quan tài liệu:

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài

Chương II: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty

Chương III: Kết luận và các giải pháp hoàn thiện kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty

Chương I: Tổng quan nghiên cứu đề tài

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • LỜI NểI ĐẦU

   

  Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền kinh tế của thị trường, mỗi sản phẩm làm ra ngoài giá trị thẩm mỹ, giá trị sử dụng đòi hỏi phải có giá thành hợp lý thì mới đảm bảo sự chấp nhận của thị trường. Do vậy ở các doanh nghiệp sản xuất, giá thành và việc hạch toán giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu. Nú thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng quản lý hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Có thể nói giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức quản lý, kỹ thuật mà doanh nghiệp đã sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp không chỉ tăng cường đổi mới công nghệ, nâng cao năng xuất lao động mà còn phải quan tâm tới công tác quản lý chi phí sản xuất. Để thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển và bù đắp được toàn bộ chi phí sản xuất và sản xuất có lãi, các doanh nghiệp phải có các biện pháp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ có ý nghĩa đốivới từng doanh nghiệp mà còn mang lại hiệu quả lớn đối với nền kinh tế. Và để thực hiện được điều này các nhà quản lý phải thường xuyên nắm bắt một lượng thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Vì vậy, một trong những công cụ quản lý kinh tế quan trọng nhất của doanh nghiệp là công tác kế toán. Công tác kế toán có nhiệm vụ cung cấp thông tin một cách kịp thời chính xác đầy đủ số liệu cho các nhà quản lý. Từ đó,các nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong doanh nghiệp.

  Trong thời gian thực tập tại: Công ty…………, em nhận thức rõ hơn về vai trò của và chức năng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nú liên quan hầu hết đến các yếu tố đầu vào và đầu ra trong qúa trình sản xuất kinh doanh. Ý thức được điều đó, em đã chọn đề tài: Hoàn thiệnkế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm đ nghiên cứu.

  Trong quá trình tìm hiểu về lý luận và thực tế để hoàn thành đề tài này, em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô giáo, các cô chú phòng kế toán cũng như các phòng ban khác trong doanh nghiệp. Đặc biệt là sự hướng dẫn nhiệt tình của

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu
 • Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán tập hợp ...

Upload: testtranquang

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 757
Lượt tải: 16

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: nguyenneduy

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 12

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: thanhphong6565

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 343
Lượt tải: 7

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kế toán ...

Upload: maugelius

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 247
Lượt tải: 13

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: thanhhk

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 522
Lượt tải: 20

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: vietcuong2806

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 249
Lượt tải: 4

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí ...

Upload: stock2305

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 164
Lượt tải: 12

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: ddkvu_mofi

📎 Số trang: 95
👁 Lượt xem: 263
Lượt tải: 3

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: viscd7

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 198
Lượt tải: 3

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: dt4everlove

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 18
Lượt tải: 7

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất ...

Upload: stock2305

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 166
Lượt tải: 6

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí ...

Upload: phaml16

📎 Số trang: 69
👁 Lượt xem: 299
Lượt tải: 6

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính ...

Upload: thanhhuyenwork

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 566
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu Trong công tác quản lý kinh tế của các doanh nghiệp thì chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những công tác quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm vì chúng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong nền docx Đăng bởi
5 stars - 50645 reviews
Thông tin tài liệu 47 trang Đăng bởi: thanhhuyenwork - 17/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm để nghiên cứu