Tìm tài liệu

Hoan thien nghiep vu tu van xac dinh gia tri doanh nghiep tai cong ty chung khoan Ngan hang cong thuong Viet Nam

Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

Upload bởi: vietdinh101

Mã tài liệu: 49550

Số trang: 136

Định dạng: docx

Dung lượng file: 681 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để các doanh nghiệp có thể hoạt động có hiệu quả thì việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp là cần thiết. Thật vậy, chỉ có CPH các doanh nghiệp làm ăn hoạt động trên phần vốn của mình không còn bị động dựa vào phần vốn của nhà nước và không còn dựa vào sự viện trợ của nhà nước nữa. Nếu hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, không còn được bù đắp thâm hụt khi kinh doanh thua lỗ của nhà nước. Nhờ tính độc lập trong hoạt động của mình khi CPH mà doanh nghiệp ngày càng phát triển, thu hút lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập cho lao động từ đó phát triển kinh tế nước nhà.

Năm 2006 là một năm đánh dấu bước phát triển của Thị trường chứng khoán ( TTCK) Việt Nam, TTCK đã đi vào hoạt đời sống người dân từng ngày từng giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, internet...Sự phát triển của TTCK kéo theo sự phát triển của quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Để có thể hoàn thành quá trình CPH một cách thuận lợi thì việc xác định giá trị doanh nghiệp CPH là việc vô cùng quan trọng. Thật vậy, có định giá chính xác giá trị của doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện khâu tiếp theo của quá trình CPH

Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Chương II: Thực trạng hoạt động tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

Chương III: Giải pháp để phát triển nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Chuyên đề tốt nghiệp                                                 Trường ĐH KTQD

  Lời nói đầu

   

  Trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để các doanh nghiệp có thể hoạt động có hiệu quả thì việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp là cần thiết. Thật vậy, chỉ có CPH các doanh nghiệp làm ăn hoạt động trên phần vốn của mình không còn bị động dựa vào phần vốn của nhà nước và không còn dựa vào sự viện trợ của nhà nước nữa. Nếu hoạt động không hiệu quả thì doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, không còn được bù đắp thâm hụt khi kinh doanh thua lỗ của nhà nước. Nhờ tính độc lập trong hoạt động của mình khi CPH mà doanh nghiệp ngày càng phát triển, thu hút lao động giải quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập cho lao động từ đó phát triển kinh tế nước nhà.

  Năm 2006 là một năm đánh dấu bước phát triển của Thị trường chứng khoán ( TTCK) Việt Nam, TTCK đã đi vào hoạt đời sống người dân từng ngày từng giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, internet. . . Sù phát triển của TTCK kéo theo sù phát triển của quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam. Để có thể hoàn thành quá trình CPH một cách thuận lợi thì việc xác định giá trị doanh nghiệp CPH là việc vô cùng quan trọng. Thật vậy, có định giá chính xác giá trị của doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện khâu tiếp theo của quá trình CPH

  Tuy nhiên vấn đề xác định giá trị doanh nghiệp trước khi CPH là một vấn đề vô cùng khó khăn và phức tạp. Việc xác định các tài sản hữu hình như máy móc, thiết bị có thể không khó khăn lắm trong điều kiện nền kinh tế thị trường máy móc thiết bị cũ hoạt động mạnh, mặc dù nếu máy móc thiết bị đó thuộc loại đặc chủng thì việc xác định cũng có những nguyên tắc

  SV: Trần Thị Thuỳ Hương                136             Khoa Ngân hàng- Tài chính

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam
 • Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Thực trạng tư vấn xác định giá trị doanh ...

Upload: sangnb83

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 309
Lượt tải: 6

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: nhuan_vovan

📎 Số trang: 59
👁 Lượt xem: 267
Lượt tải: 10

Hoàn thiện công tác xếp hạng tín nhiệm doanh ...

Upload: nguyenneduy

📎 Số trang: 113
👁 Lượt xem: 291
Lượt tải: 11

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 93
👁 Lượt xem: 219
Lượt tải: 5

Hoàn thiện hoạt động định giá Bất động sản ...

Upload: nthanh1

📎 Số trang: 98
👁 Lượt xem: 461
Lượt tải: 17

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: satthudatinh_004

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 448
Lượt tải: 17

Giải pháp phát triển nghiệp vụ môi giới tại ...

Upload: nhg_79

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 13

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án vay vốn ...

Upload: nguyenneduy

📎 Số trang: 140
👁 Lượt xem: 266
Lượt tải: 10

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: hungthinhphatco

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 479
Lượt tải: 19

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn ...

Upload: bienhosa

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 312
Lượt tải: 10

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết ...

Upload: hagsk2003

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 630
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác thẩm định dự án tài ...

Upload: quangthao_2103

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 550
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị ...

Upload: vietdinh101

📎 Số trang: 136
👁 Lượt xem: 667
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam Trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để các doanh nghiệp có thể hoạt động có hiệu quả thì việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp là cần thiết. Thật vậy, chỉ có CPH các doanh nghiệp làm ăn hoạt động trên phần vốn của mình không còn docx Đăng bởi
5 stars - 49550 reviews
Thông tin tài liệu 136 trang Đăng bởi: vietdinh101 - 01/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 01/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Ngân hàng công thương Việt Nam