Tìm tài liệu

Hoan thien to chuc cong tac ke toan tien luong va cac khoan trich theo luong tai Cong ty TNHH Dien thoai Vinh Hung

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng

Upload bởi: duyca

Mã tài liệu: 50501

Số trang: 51

Định dạng: docx

Dung lượng file: 13,337 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm bảo doanh nghiệp mình hoạt động có lợi nhuận, và phát triển lợi nhuận đó, từ đó nâng cao lợi ích của doanh nghiệp, của người lao động. Đối với nhân viên, tiền lương là khoản thù lao của mình sẽ nhận được sau thời gian làm việc tại công ty. Còn đối với công ty đây là một phần chi phí bỏ ra để có thể tồn tại và phát triển được. Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi kết hợp hài hoà hai vấn đề này.

Do vậy, việc hạch toán tiền lương là một trong những công cụ quản lý quan trọng của doanh nghiệp. Hạch toán chính xác chi phí về lao động có ý nghĩa cơ sở, căn cứ để xác định nhu cầu về số lượng, thời gian lao động và xác định kết quả lao động. Qua đó nhà quản trị quản lý được chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm. Mặt khác công tác hạch toán chi phí về lao động cũng giúp việc xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước. Đồng thời nhà nước cũng ra nhiều quyết định liên quan đến việc trả lương và các chế độ tính lương cho người lao động. Trong thực tế, mỗi doanh nghiệp có đặc thù sản xuất và lao động riêng, cho nên cách thức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở mỗi doanh nghiệp cũng sẽ có sự khác nhau. Từ sự khác nhau này mà có sự khác biệt trong kết quả sản xuất kinh doanh của mình.

Nội dung chuyên đề được chia làm 3 chương:

Chương 1: Đặc điểm lao động tiền lương và công tác quản lý lao động tiền lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng.

Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng
 • Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản ...

Upload: h_dda

📎 Số trang: 64
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 2

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền ...

Upload: thaomeomeo

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 248
Lượt tải: 12

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và ...

Upload: glkv62009

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 567
Lượt tải: 16

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền ...

Upload: ductu8686

📎 Số trang: 77
👁 Lượt xem: 313
Lượt tải: 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và ...

Upload: rockii247

📎 Số trang: 47
👁 Lượt xem: 419
Lượt tải: 19

Kế toán tiền lương và các khỏan trích theo ...

Upload: tccong

📎 Số trang: 37
👁 Lượt xem: 1341
Lượt tải: 22

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản ...

Upload: h_dda

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 310
Lượt tải: 9

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản ...

Upload: h_dda

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 225
Lượt tải: 13

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản ...

Upload: ductu8686

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 19
Lượt tải: 2

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và ...

Upload: thiqlam20004

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 221
Lượt tải: 8

Công tác kế toán tổ chức tiền lương và các ...

Upload: manlysg2010

📎 Số trang: 58
👁 Lượt xem: 450
Lượt tải: 16

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và ...

Upload: h_dda

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 204
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền ...

Upload: duyca

📎 Số trang: 51
👁 Lượt xem: 2568
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và docx Đăng bởi
5 stars - 50501 reviews
Thông tin tài liệu 51 trang Đăng bởi: duyca - 21/03/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/03/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Điện thoại Vinh Hưng