Tìm tài liệu

Kiem toan tai san co dinh trong kiem toan bao cao tai chinh tai cong ty TNHH Kiem toan Doc lap Quoc gia Viet Nam

Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam

Upload bởi: thaihoangtugh

Mã tài liệu: 43054

Số trang: 108

Định dạng: docx

Dung lượng file: 4,971 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoài các nhà quản lý và Nhà nước, thì số liệu kế toán còn thu hút sự chú ý của bên thứ ba như các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng....Những thông tin này giúp bên thứ ba hiểu hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp; là căn cứ để các đối tác cân nhắc mối quan hệ với doanh nghiệp. Do đó, yêu cầu cần thiết đặt ra với các thông tin này là tính trung thực và đáng tin cậy. Không phải lúc nào, các đối tác này cũng trực tiếp kiểm tra tính trung thực của những thông tin do kế toán cung cấp. Bởi vậy, thông tin trên Báo cáo tài chính được kiểm tra tính trung thực hợp lý bởi các công ty kiểm toán độc lập trở thành nhu cầu khách quan.

Kiểm toán BCTC với chức năng đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của BCTC, mang đến niềm tin cho các nhà đầu tư, các nhà cung cấp, tổ chức tín dụng, ngân hàng về tình hình tài chính của doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác.

BCTC phản ánh kết quả hoạt động và mọi khía cạnh trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đưa ra cái nhìn tổng thể về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải tiến hành kiểm toán BCTC để đảm bảo chất lượng của các thông tin trên BCTC phát hành. TSCĐ là một khoản mục quan trọng đối với các doanh nghiệp. Kiểm toán TSCĐ có liên quan mật thiết đến kiểm toán các phần hành khác. Đồng thời TSCĐ là một khoản mục lớn trong tổng tài sản, những sai sót về nguyên giá TSCĐ, chi phí sửa chữa, chi phí khấu hao thường dẫn đến những sai sót trọng yếu BCTC.

Chính vì vậy, quy trình kiểm toán khoản mục TSCĐ được đánh giá là một trong những phần hành quan trọng trong kiểm toán BCTC. Việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán TSCĐ giúp công ty kiểm toán tiết kiệm được thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng của cuộc kiểm toán. Đồng thời, nó còn giúp cho doanh nghiệp được kiểm toán nhận thức được những yếu kém trong công tác kế toán và quản lý TSCĐ, từ đó có những thay đổi tích cực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kế toán TSCĐ của doanh nghiệp.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 03 “TSCĐ hữu hình”, VAS 04 “TSCĐ vô hình” và VAS 06 “ Thuê tài sản” ra đời đã tạo ra khung hành lang pháp lý quan trọng cho việc hạch toán TSCĐ. Tuy nhiên, trong quá trình vận dụng các chuẩn mực này, vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà các doanh nghiệp có thể vẫn chưa áp dụng một cách toàn diện hoặc áp dụng sai. Từ đó, dẫn đến những sai sót trên BCTC và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới những người sử dụng thông tin.

Thực tế, qua quá trình khảo sát tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam (VNFC) cho thấy: nhìn chung quy trình kiểm toán BCTC và quy trình kiểm toán TSCĐ của công ty đã tuân thủ theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, phù hợp với đặc điểm của mỗi cuộc kiểm toán. Nhưng đi sâu tìm hiểu vào từng khâu trong quá trình kiểm toán thì vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế do môi trường pháp lý không ổn định hay những trở ngại về phía khách hàng đồng thời còn có những tồn tại nhất định về cơ sở vật chất, chất lượng nguồn nhân lực, thủ tục phân tích chưa được áp dụng một cách triệt để…

Vì vậy, trong điều kiện hội nhập kinh tế hiện nay, hoàn thiện quy trình kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán BCTC là một yêu cầu cấp thiết, mang tính bắt buộc. Một quy trình kiểm toán khoa học, hiệu quả sẽ giúp phát hiện ra các sai phạm, những yếu kém để từ đó có một báo cáo kiểm toán trung thực và hợp lý, góp phần giúp cho đơn vị được kiểm toán đưa ra những quyết định kịp thời và chính xác. Đó cũng là một lợi thế đối với công ty, giúp công ty phát huy nội lực, nâng cao uy tín, giảm thiểu rủi ro kiểm toán và củng cố thêm niềm tin cho khách hàng.

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

  • Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam
  • Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán vào ...

Upload: minhtrinb

📎 Số trang: 81
👁 Lượt xem: 519
Lượt tải: 17

Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt ...

Upload: dangthituyetlan1984

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 513
Lượt tải: 17

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo ...

Upload: frozens111

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 215
Lượt tải: 17

Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong ...

Upload: ttv09

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 18
Lượt tải: 10

Hoàn thiện kiểm toán tài sản cố định trong ...

Upload: niwoainiai

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 205
Lượt tải: 6

Quy trình kiểm toán Tài sản cố định trong ...

Upload: thienvinh

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 402
Lượt tải: 16

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục tài sản cố ...

Upload: luckystorm69

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 604
Lượt tải: 16

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán ...

Upload: moreno17

📎 Số trang: 79
👁 Lượt xem: 440
Lượt tải: 16

Quy trình kiểm toán khoản mục Tài sản cố ...

Upload: wandervn

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 438
Lượt tải: 16

Vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán ...

Upload: codonminhanh7102000

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 318
Lượt tải: 16

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tài ...

Upload: dangkhoaddt

📎 Số trang: 70
👁 Lượt xem: 190
Lượt tải: 9

Hoàn thiện quy trình kiểm toán tài sản cố ...

Upload: dinhvan_2909

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 346
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán ...

Upload: thaihoangtugh

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 529
Lượt tải: 17

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam Trong điều kiện hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, ngoài các nhà quản lý và Nhà nước, thì số liệu kế toán còn thu hút sự chú ý của bên thứ ba như các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng....Những docx Đăng bởi
5 stars - 43054 reviews
Thông tin tài liệu 108 trang Đăng bởi: thaihoangtugh - 30/04/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kiểm toán tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH Kiểm toán Độc lập Quốc gia Việt Nam