Tìm tài liệu

 

Thực trạng quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Singapore giai ...

📎 Số trang: | Số trang: 110
👁 Xem: 590
Tải: 16

Đăng bởi: digital_boy4you

Vấn đề thu hút và quản lý vốn đầu tư nước ngoài qua thị trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 572
👁 Xem: 623
Tải: 16

Đăng bởi: toanalm

thực trạng thị trường dịch vụ ở thành phố hải phòng và những vấn ...

📎 Số trang: | Số trang: 255
👁 Xem: 644
Tải: 16

Đăng bởi: saleronline

Khả năng và những giải pháp tổng thể để kim ngạch xuất khẩu của ...

📎 Số trang: | Số trang: 238
👁 Xem: 558
Tải: 16

Đăng bởi: nguyenvan_trung85

Giáo trình Kinh tế ngoại thương

📎 Số trang: | Số trang: 229
👁 Xem: 668
Tải: 16

Đăng bởi: anhnguyenlan33

Phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam trong hội nhập kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 228
👁 Xem: 548
Tải: 16

Đăng bởi: sonkt

Ảnh hưởng của văn hóa trong hoạt động ngoại thương Việt Nam Nhật ...

📎 Số trang: | Số trang: 191
👁 Xem: 643
Tải: 16

Đăng bởi: anhtuandepzai82

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp ...

📎 Số trang: | Số trang: 188
👁 Xem: 523
Tải: 16

Đăng bởi: chishikitajo

Hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan để bảo hộ một số nông sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 182
👁 Xem: 524
Tải: 16

Đăng bởi: tclsaigon

Nghiên cứu hoàn thiện thể chế về môi trường kinh doanh thực thi ...

📎 Số trang: | Số trang: 181
👁 Xem: 493
Tải: 16

Đăng bởi: bongmalangthang27

Xây dựng chiến lược phát triển cho công cổ phần thủy sản số 1 ...

📎 Số trang: | Số trang: 170
👁 Xem: 731
Tải: 18

Đăng bởi: thacvinhdtbk

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của gốm mỹ nghệ Việt Nam nhằm đẩy ...

📎 Số trang: | Số trang: 167
👁 Xem: 542
Tải: 16

Đăng bởi: thachlvq

Tìm hiểu về các phương thức xuất khẩu của VN Đề ra giải pháp

📎 Số trang: | Số trang: 150
👁 Xem: 610
Tải: 16

Đăng bởi: alik3nguyen

Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong công ty Dệt vải công ...

📎 Số trang: | Số trang: 150
👁 Xem: 645
Tải: 16

Đăng bởi: trinh_anh_khoa

Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam ASEAN từ ...

📎 Số trang: | Số trang: 149
👁 Xem: 378
Tải: 16

Đăng bởi: vietbingo

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Hoan thien cong tac cham soc khach hang tai Ngan hang thuong mai co phan quoc te Viet Nam chi nhanh Hai Ba Trung

Hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng tại ...

Đăng bởi: Lucas86_kvn

📎 Số trang: 74
👁 Lượt xem: 1923
Lượt tải: 31

phuong huong va giai phap phat trien du lich sinh thai tai vuon quoc gia Ba vi

phưong hướng và giải pháp phát triển du lịch ...

Đăng bởi: Cuongf10

📎 Số trang: 40
👁 Lượt xem: 1212
Lượt tải: 29

De xuat mot so giai phap Marketing ngan hang ban le cho BIDV.Thanh Hoa

Đề xuất một số giải pháp Marketing ngân hàng ...

Đăng bởi: matsutung

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 2213
Lượt tải: 26