Tìm tài liệu

Hoan thien quy trinh thuc hien hop dong xuat khau ca phe tai cong ty co phan Intimex Viet Nam

Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

Upload bởi: ducdt

Mã tài liệu: 20414

Số trang: 19

Định dạng: docx

Dung lượng file: 185 Kb

Chuyên mục: Kinh tế quốc tế

Info

Ngày nay,xuất khẩu đã trở thành một hoạt đồng thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia,cho dù đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển, đối với một quosc gia đang phát triển như Việt Nam,hoạt đồng xuất khẩu thực sự có chiến lược trong sự có chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế,tạo tiền đề vững chắc để thực hiện công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước,bởi vậy trong chính

sách kinh tế của mình Đảng cộng sản Viể Nam đã nhiều lần khẳng định:“coi xuất khẩu là hướng ưu tiên và là trọng điểm của kinh tế đối ngoại”và coi đó là một trong ba chương trình kinh tế lớn phải tập trung thực hịên.

Là một nước với hơn 80%dân số hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu quan trọng ,trong đó mặt hàng cà phê xuất khẩu trong thời gian qua đã tạo ra nguồn ngoại tệ và là nguồn thu đáng kể cho ngân sách để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá,hiện đại hoá đất nước.

Hiện nay một trong số những vấn đề quan trọng nhất của công ty cổ phần Intimex Việt Nam là làm thế nào để hoàn thiện hơn nữa quy trình thưic hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê.

Năm 2009 với nhiều khó khăn và thách thức của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng,công ty cổ phần Intimex Việt Nam cầ nỗ lực hơn nữa để nâng cao hiệu quả xuất khẩu xủa mình và để làm được điều đó cần phải có những giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

Nội dung gồm 3 phần:

chương 1: tổng quan nghiên cứu đề tài

chương 2: phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích thực trạng quản trị quá trình tổ chức thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

chương 3: kết luận và một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • Luận văn tt nghip                              khoa đào tạo quốc tế

   

  MC LC

  LI CM ƠN

  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN NGHIấN CƯU ĐỀ TÀI

  1. 1 Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài

  1. 2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài

  1. 3 Các mục tiêu nghiên cứu

  1. 4 Phạm vi nghiên cứu

  1. 5 Một số khái niệm và phân tích nội dung của vấn đề nghiên cứu

  1.5.1 Khái quát, bản chất của hợp đồng thương mại quốc tế

  1.5.2 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng

  1.5.3 nội dung của hợp đồng thương mại quốc tế

  1.5.3. 1Cấu trúc của một hợp đồng thương mại quốc tế

  1.5.3. 2Nội dung cơ bản các điều khoản hợp đồng thương mại quốc tế:

  1. 6Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

  1.6.1 Chuẩn bị hàng xuất khẩu

  1.6.2 Kiểm tra hàng xuất khẩu

  1.6.3Thuê phương tiện vận tải

  1.6.4 Làn thủ tục hải quan

  1.6.5Nhận hàng

  1.6.6 Mua bảo hiệm cho hàng xuất khẩu

  1.6.7 Lập chứng từ thanh toán

  1.6.8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại(nếu có)

  CHƯƠNG II : PHƯƠNG PHÁP NGHIấN CỨU VÀ KẾT QỦA PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUÁ TRốNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU CÀ PHấ CỦA CễNG TY CỔ PHẦN INTIMEX VIỆT NAM

  2. 1Phương pháp hệ nghiên cứu

  2.1.1Phương pháp thu thập dữ liếu sơ cấp và thứ cấp

  2. 2Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Intimex Việt Nam

  2. 3 Tình hình hoạt đng kinh doanh của công ty những năm gần đây

  2.3.1Các lĩnh vực kinh doanh vàmặt hàng kinh doanh chính của công ty

  2.3.1. 1Lĩnh vực kinh doanh

  2.3.1. 2Cỏc mặt hàng kinh doanh chính

  2.2.2 Kết quả kinh doanh của công ty trong thi gian qua

  2. 4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản trị quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu

  2.4.1 Những yếu tố ảnh hưởng bên ngoại doanh nghiệp

  2.4.2 Những yếu tố ảnh hưởng bên trong doanh nghiệp

  2. 5 Quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần IntimexViệt Nam

  2.5.1Chuẩn bị hàng xuất khẩu

  2.5.2 Tập trung hàng xuất khẩu

  2. 53Bao bị đóng gói hàng

  2.5.4Kí mã hiệu hàng hỳa

  Lý Hương Qunh SVTQ2+2 K2                                                                                                                                                                                                                  

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam
 • Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hoàn thiện việc thực hiện hợp đồng xuất khẩu ...

Upload: sunflowertd13

📎 Số trang: 56
👁 Lượt xem: 586
Lượt tải: 18

Những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ...

Upload: contraileloi0812

📎 Số trang: 44
👁 Lượt xem: 262
Lượt tải: 16

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất ...

Upload: luonghonglan

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 150
Lượt tải: 8

Hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất ...

Upload: hanh_rb83

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 255
Lượt tải: 16

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản ...

Upload: single0802

📎 Số trang: 72
👁 Lượt xem: 376
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động ...

Upload: haicu58

📎 Số trang: 75
👁 Lượt xem: 387
Lượt tải: 17

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ...

Upload: whatmatter1951984

📎 Số trang: 66
👁 Lượt xem: 183
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ...

Upload: laudaicat271

📎 Số trang: 65
👁 Lượt xem: 220
Lượt tải: 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình ...

Upload: trang_se7en_ftu

📎 Số trang: 62
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 16

Một số Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất ...

Upload: thachanhbk

📎 Số trang: 32
👁 Lượt xem: 216
Lượt tải: 16

Hoàn thiện quy trình hoạt động kinh doanh ...

Upload: trai_nghean

📎 Số trang: 108
👁 Lượt xem: 243
Lượt tải: 16

Quản trị quy trình thực hiện hợp đồng nhập ...

Upload: kun_k0n

📎 Số trang: 54
👁 Lượt xem: 86
Lượt tải: 11

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất ...

Upload: ducdt

📎 Số trang: 19
👁 Lượt xem: 3504
Lượt tải: 26

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam Ngày nay,xuất khẩu đã trở thành một hoạt đồng thương mại quan trọng đối với mọi quốc gia,cho dù đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển, đối với một quosc gia đang phát triển như Việt Nam,hoạt đồng xuất khẩu thực sự có chiến lược trong sự có docx Đăng bởi
5 stars - 20414 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: ducdt - 25/03/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Hoàn thiện quy trình thực hiẹn hợp đồng xuất khẩu cà phê tại công ty cổ phần Intimex Việt Nam