Tìm tài liệu

Nhung mat han che cua cac hang rao phi thue quan o Viet Nam

Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam

Upload bởi: su35mk2

Mã tài liệu: 34847

Số trang: 34

Định dạng: docx

Dung lượng file: 123 Kb

Chuyên mục: Kinh tế quốc tế

Info

Từ năm 1986 Đảng và nhà nước ta đã thực hiện quản lý quá trình chuyển đổi từ từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung tương đối đóng sang một nền kinh tế với thương mại mở cửa và các quy luật thị trường , định hướng sự vận động của các nguồn lực trong nền kinh tế. Tự do hoá thương mại là một đặc trưng chủ yếu của quá trình chuyển đổi này.

Từ đó đến nay, hoà vào quá trình toàn cầu hoá kinh tế, tự do hoá thương mại, Việt Nam ,theo phương châm đa dạng hoá và đa phương hoá các quan hệ kinh tế đối ngoại, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập ,chủ quyền ,các bên cùng có lợi, đã có quan hệ buôn bán với 165 nước trên thế giới, ký hiệp định thương mại song phương với 72 nước (trong đó có Hoa Kỳ), trở thành thành viên của các tổ chức khu vực và thế giới như IMF, WB, ADB ( 1992), ASEAN (1995) APEC (1998) , AFTA... và đang tiến hành đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Trong quá tình hội nhập đó, sự tồn tại dai dẳng các hàng rào phi thuế quan là một trở ngại lớn đối với Việt Nam bởi vì một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo cho Việt Nam hội nhập hoàn toàn vào xu hướng tự do hoá thương mại là cắt giảm tiến tới xoá bỏ các hàng rào phi thuế quan này. Vì vậy việc xem xét các hàng rào phi thuế quan đang được áp dụng taị Việt Nam, nghiên cứu những hạn chế của chúng cũng như đưa ra giải pháp nhằm dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan này là một yêu cấp cấp thiết đối với chúng ta hiện nay trong quá trình thực hiện các chương trình hội nhập kinh tế lớn như: Thực hiện CEPT/ AFTA, hiệp định thương mại Việt-Mỹ và gia nhập WTO. Đó cũng là những vấn đề mà em muốn đề cặp trong phạm vi tiểu luận này.

Tiểu luận gồm ba chương:

Chương I: Tổng quan về hàng rào phi thuế quan (NTB) ở Việt Nam.

Chương II: Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam

Chương III: Thuế quan hoá - một biện pháp tích cực nhằm dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan..

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •  

  MỤC LỤC

   

   

                Trang

  Lời mở đầu              2

  Chương I: Tổng quan về hàng rào phi thuế quan (NTBs) ở Việt Nam              4

  1. Những hàng rào phi thuế quan hiện đang được áp dụng ở Việt Nam4              4

  2. Những mục tiêu dự kiến của các hàng rào phi thuế quan16              16

  3. Mâu thuẫn giữa hàng rào phi thuế quan với các qui định khác20              20

  Chương II: Những hạn chế của hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam              23

  I. Biến động giá cả23              23

  2. Lãng phí trong nhập khẩu23              23

  3. Năng suất và chất lượng giảm sút24              24

  4. Tăng chi phí24              24

  5. Những doanh nghiệp tư nhân nhỏ chịu thiệt thòi25              25

  Chương III. Thuế quan hoá - Mét giải pháp tích cực nhằm dì bá NTBs              28

  1. Ưu điểm của thuế quan28              28

  2. Vì sao hệ thống thuế quan tốt hơn nhiều nhưng Việt Nam vẫn sử dụng NTBs30              30

  3. Làm thế nào để chuyển NTBs sang hệ thống thuế quan31              31

  Lời kết              38

  Danh mục Tài liệu tham khảo39              39

   

   

   

   

   

  LỜI NÓI ĐẦU

   

  34

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam
 • Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Hạn chế về số lượng nhập khẩu và các hàng ...

Upload: cemetary85

📎 Số trang: 82
👁 Lượt xem: 503
Lượt tải: 16

Việc loại bỏ hạn chế về số lượng nhập khẩu ...

Upload: tudd

📎 Số trang: 86
👁 Lượt xem: 401
Lượt tải: 16

Hàng rào phi thếu quan ở Việt Nam.

Upload: h0ang_tu_b0y_y3u

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 557
Lượt tải: 16

Các hàng rào phi thuế quan đối với đồ gỗ ...

Upload: giakhanhdeco

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 381
Lượt tải: 16

Các hàng rào phi thuế quan đối với đồ gỗ ...

Upload: tieu_ngo8x

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 300
Lượt tải: 16

Rào cản phi thuế quan trong thương mại của ...

Upload: thuoctinhyeuvn

📎 Số trang: 76
👁 Lượt xem: 159
Lượt tải: 5

Rào cản phi thuế quan trong thương mại của ...

Upload: codonminhanh7102000

📎 Số trang: 80
👁 Lượt xem: 537
Lượt tải: 17

Hàng rào phi thuế quan các rào cản đối với ...

Upload: thanghq_hoangson

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 426
Lượt tải: 16

Thuế quan hoá một biện pháp tích cực nhằm dỡ ...

Upload: chuyendapcho

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 337
Lượt tải: 16

các biện pháp phi thuế quan đối với hàng ...

Upload: stockpro001

📎 Số trang: 63
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 16

Hàng rào phi thuế quan và liên minh Châu Âu ...

Upload: damanhngoc_dan

📎 Số trang: 28
👁 Lượt xem: 320
Lượt tải: 16

Những giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy xuất ...

Upload: indulgencest

📎 Số trang: 73
👁 Lượt xem: 226
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế ...

Upload: su35mk2

📎 Số trang: 34
👁 Lượt xem: 3991
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Kinh tế Kinh tế quốc tế
Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam Từ năm 1986 Đảng và nhà nước ta đã thực hiện quản lý quá trình chuyển đổi từ từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung tương đối đóng sang một nền kinh tế với thương mại mở cửa và các quy luật thị trường , định hướng sự vận động của các nguồn lực trong docx Đăng bởi
5 stars - 34847 reviews
Thông tin tài liệu 34 trang Đăng bởi: su35mk2 - 05/04/2018 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 05/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những mặt hạn chế của các hàng rào phi thuế quan ở Việt Nam