Tìm tài liệu

 

QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 221
Tải: 13

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN

📎 Số trang: | Số trang: 161
👁 Xem: 205
Tải: 4

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Xem: 208
Tải: 11

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Xem: 210
Tải: 10

Đăng bởi: duckhoa01

QL chất lượng toàn diện

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 218
Tải: 3

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 174
Tải: 13

Đăng bởi: duckhoa01

QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 220
Tải: 9

Đăng bởi: duckhoa01

Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Xem: 225
Tải: 9

Đăng bởi: duckhoa01

GDP

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 202
Tải: 4

Đăng bởi: duckhoa01

XK chè ở cty AGREXPORT HN

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 249
Tải: 6

Đăng bởi: duckhoa01

Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 191
Tải: 5

Đăng bởi: duckhoa01

XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Xem: 248
Tải: 3

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN

📎 Số trang: | Số trang: 87
👁 Xem: 228
Tải: 14

Đăng bởi: duckhoa01

Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Xem: 244
Tải: 8

Đăng bởi: duckhoa01

Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN

📎 Số trang: | Số trang: 84
👁 Xem: 152
Tải: 2

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Quan tri doanh nghiep vua la mot khoa hoc, vua la mot nghe thuat

Quản trị doanh nghiệp vừa là một khoa học, ...

Đăng bởi: lambvsc

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 8098
Lượt tải: 39

Thuc trang cua nganh san xuat lua gao VIET NAM

Thực trạng của ngành sản xuất lúa gạo VIỆT ...

Đăng bởi: manbrokers

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 12816
Lượt tải: 29

Nghien cuu mo hinh nhuong quyen thuong mai ca phe Trung Nguyen va rut ra bai hoc cho cac doanh nghiep nhuong quyen Viet Nam

Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại ...

Đăng bởi: nguyentranhung6688

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 5571
Lượt tải: 32