Tìm tài liệu

 

QL chất lượng tại cty bánh kẹo Hải Hà

📎 Số trang: | Số trang: 169
👁 Xem: 191
Tải: 13

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động KD ở các DN TM NN

📎 Số trang: | Số trang: 161
👁 Xem: 178
Tải: 4

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Mở rộng TT XK tại Tông cty Rau quả VN

📎 Số trang: | Số trang: 109
👁 Xem: 187
Tải: 11

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

XK gạo của VN theo quan điểm Mar - Mix

📎 Số trang: | Số trang: 101
👁 Xem: 193
Tải: 9

Đăng bởi: duckhoa01

QL chất lượng toàn diện

📎 Số trang: | Số trang: 96
👁 Xem: 196
Tải: 3

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Thúc đây hoạt động tại BH số 5 nam bộ

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 158
Tải: 13

Đăng bởi: duckhoa01

QL vốn SXKD tại cty 20 - Tổng cục hậu cần

📎 Số trang: | Số trang: 94
👁 Xem: 199
Tải: 9

Đăng bởi: duckhoa01

Phát triển TT tiêu thụ tại cty Giày Thượng Đình HN

📎 Số trang: | Số trang: 92
👁 Xem: 205
Tải: 9

Đăng bởi: duckhoa01

GDP

📎 Số trang: | Số trang: 90
👁 Xem: 183
Tải: 4

Đăng bởi: duckhoa01

XK chè ở cty AGREXPORT HN

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 221
Tải: 6

Đăng bởi: duckhoa01

Khả năng cạnh tranh của một DN trong nền KTTT

📎 Số trang: | Số trang: 89
👁 Xem: 168
Tải: 5

Đăng bởi: duckhoa01

XD thương hiệu cho cty CP Hương Sen

📎 Số trang: | Số trang: 88
👁 Xem: 222
Tải: 3

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

Gian lận thuế GTGT trong DN TM ở VN

📎 Số trang: | Số trang: 87
👁 Xem: 210
Tải: 13

Đăng bởi: duckhoa01

Mar tại cty XNK hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ HN

📎 Số trang: | Số trang: 86
👁 Xem: 221
Tải: 8

Đăng bởi: duckhoa01

Vận tải hàng không và sự phát triển của TM VN

📎 Số trang: | Số trang: 84
👁 Xem: 135
Tải: 2

Đăng bởi: nhoclun_choiboi_nd_9x

TÀI LIỆU NỔI BẬT

Tài liệu nổi bật thuộc
chuyên mục

Quan tri doanh nghiep vua la mot khoa hoc, vua la mot nghe thuat

Quản trị doanh nghiệp vừa là một khoa học, ...

Đăng bởi: lambvsc

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 7991
Lượt tải: 39

Thuc trang cua nganh san xuat lua gao VIET NAM

Thực trạng của ngành sản xuất lúa gạo VIỆT ...

Đăng bởi: manbrokers

📎 Số trang: 42
👁 Lượt xem: 12556
Lượt tải: 28

Nghien cuu mo hinh nhuong quyen thuong mai ca phe Trung Nguyen va rut ra bai hoc cho cac doanh nghiep nhuong quyen Viet Nam

Nghiên cứu mô hình nhượng quyền thương mại ...

Đăng bởi: nguyentranhung6688

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 5348
Lượt tải: 32