Tìm tài liệu

Mo hinh to chuc KTNN o Viet Nam trong nen kinh te thi truong

Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

Upload bởi: chuvietha82

Mã tài liệu: 176367

Số trang: 41

Định dạng: docx

Dung lượng file:

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Phần 1: Lý luận chung về Kiểm toán Nhà nước

Phần 2: Tổ chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam

Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 •                                             

  LỜI MĐẦU

                Ngày nay, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường trên toàn thế giới thì Kiểm toán nhà nước(KTNN) đóng một vai trò quan trọng thực hiện chức năng kiểm tra các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ công khác. Đóng vai trò là cơ quan kiểm tra tài chính công cao nhất, KTNN là công cụ không thể thiếu của Quốc hội và Chính phủ trong điều hành nền kinh tế nói chung và quản lý nguồn tài sản quốc gia nói riêng. Tuỳ thuộc vào thể chế chính trị và sự phân chia quyền lực của mỗi nước mà KTNN có thể có các loại mô hình tổ chức khác nhau.

     Tại Việt Nam, KTNN được thành lập theo Nghị định số 70/CP, ngày 11/7/1994, nhằm giúp Thủ Tướng Chính Phủ thực hiện các chức năng được giao. Theo quy định này, KTNN được tổ chức theo nguyên tắc tập trung, thống nhất theo hai cấp là KTNN trung ương và KTNN địa phương. Mới đây trong Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2005 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Kiểm toán Nhà nước, KTNN Việt Nam trở thành một cơ quan thuộc Quốc hội, “là cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.

           Trong quá trình hoạt động, Kiểm toán nhà nước Việt Nam đã có những thành công và đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng đất nước nói chung việc kiểm soát, quản lý sử dụng Ngân sách Nhà nước(NSNN) nói riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong tổ chức và hoạt động của Kiểm toán nhà nước vẫn còn những hạn chế nhất định. Để ngày càng phát triển và thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình, cũng giống như bất cứ đơn vị nào khác, Kiểm toán nhà nước cần phải liên tục kiện toàn tổ chức, cải tiến hoạt động của mình để phù hợp với tình hình mới và đáp ứng được những yêu cầu mới.

           Nhận thấy đây là một vấn đề cần đi sâu tìm hiểu nên em đã chọn đề án:"Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" cùng

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường
 • Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Quản lý kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị ...

Upload: dung_yeuck

📎 Số trang: 50
👁 Lượt xem: 31
Lượt tải: 16

Vấn đề cơ bản về đổi mới quản lý kinh tế vĩ ...

Upload: damquangtien

📎 Số trang: 39
👁 Lượt xem: 580
Lượt tải: 16

Bàn về Mô hình tổ chức bộ máy KTNN tại Việt ...

Upload: vietnammergers

📎 Số trang: 35
👁 Lượt xem: 139
Lượt tải: 14

XHH du lịch trong nền kinh tế thị trường ...

Upload: anh2neta

📎 Số trang: 158
👁 Lượt xem: 736
Lượt tải: 2

Lạm phát trong nền kinh tế thị trường_ thực ...

Upload: thang_zero

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 984
Lượt tải: 16

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định ...

Upload: f_for_freee

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 581
Lượt tải: 16

Tín dụng trong nền kinh tế thị trường định ...

Upload: thanhthuycva88

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 527
Lượt tải: 16

Những mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế ...

Upload: choanhmotlan003x

📎 Số trang: 20
👁 Lượt xem: 437
Lượt tải: 16

Tác dụng của lợi nhuận đến nền kinh tế thị ...

Upload: phamhoanglinh137

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 763
Lượt tải: 16

Tính tất yếu của quá trình xây dựng nền kinh ...

Upload: dongphuonghn

📎 Số trang: 12
👁 Lượt xem: 460
Lượt tải: 16

Kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Upload: nguyenphongtfac

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 998
Lượt tải: 16

Khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ công ty ...

Upload: wzg1980

📎 Số trang: 21
👁 Lượt xem: 495
Lượt tải: 16

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền ...

Upload: chuvietha82

📎 Số trang: 41
👁 Lượt xem: 660
Lượt tải: 16

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường Phần 1: Lý luận chung về Kiểm toán Nhà nước Phần 2: Tổ chức bộ máy và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị docx Đăng bởi
5 stars - 176367 reviews
Thông tin tài liệu 41 trang Đăng bởi: chuvietha82 - 21/05/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mô hình tổ chức KTNN ở Việt Nam trong nền kinh tế thị trường