Tìm tài liệu

Nang cao chat luong dich vu ngan hang ban le tai ngan hang thuong mai co phan Ky thuong Viet Nam – chi nhanh Hoan Kiem

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm

Upload bởi: lancu89

Mã tài liệu: 50643

Số trang: 88

Định dạng: docx

Dung lượng file: 804 Kb

Chuyên mục: Kinh tế

Info

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là một xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Với tiềm năng phát triển thị trường này là rất lớn, nước ta hiện nay có hơn 86 triệu dân đa phần là giới trẻ và mức tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng song tỉ lệ người dân sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng vẫn còn hạn chế, theo thống kê thì bình quân cả nước mới chỉ có khoảng 50 - 60% dân số có tài khoản trong ngân hàng. Người dân Việt Nam hiện nay đã có thói quen mở tài khoản và chi tiêu cho mua sắm ngày càng nhiều hơn, trong khi đó mật độ phục vụ của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam còn rất thấp so với các nước trong khu vực. Hiện nay mật độ sử dụng hệ thống ngân hàng ở Việt Nam trung bình chỉ đạt 5-6%, ở một số đô thị mật độ này cao hơn, khoảng 22%. Trong khi đó, mật độ này ở Thái Lan hay Malaysia là 70-80%. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ tạo điều kiện phát triển của Chính phủ và Ngân hàng nhà nước cũng như sự phát triển đa dạng của các loại hình doanh nghiệp đã tạo ra thị trường đầy tiềm năng cho các ngân hàng thương mại, đặc biệt là dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Điều này cho thấy cơ hội của thị trường của ngân hàng bán lẻ ở Việt Nam là rất lớn.

Chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo gồm có:

Chương 1: Những ván đề cơ bản về dịch vụ ngân hàng bán lẻ

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại NHTMCP Kỹ thương Việt Nam- chi nhánh Hoàn Kiếm

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở chi nhánh Hoàn Kiếm

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 • CHUYấN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  Đề tài:

               

                Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm

   

   

   

   

  Giáo viên hướng dẫn : PGS. TS Nguyễn Thị Bất

  Sinh viên thực hiện: Tạ Ngọc Bích

  Lớp : Tài chính doanh nghiệp 49C

  MSSV: CQ490154

  Lời mở đầu

  “Xu hướng ngày nay, ngân hàng nào nắm bắt được cơ hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho một số lượng khổng lồ dân cư đang “đúi” các dịch vụ tài chính tại các nước có nền kinh tế mới nổi, sẽ trở thành những gó khổng lồ toàn cầu trong tương lai”. (Tạp chí Stephen Timewell)

   

 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Đang tải dữ liệu ...
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm

GỢI Ý

Những tài liệu gần giống với tài liệu bạn đang xem

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc ...

Upload: lumberjackvn

📎 Số trang: 100
👁 Lượt xem: 191
Lượt tải: 12

Nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân ...

Upload: luntieuthu

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 246
Lượt tải: 15

Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự ...

Upload: phamhung17vn

📎 Số trang: 27
👁 Lượt xem: 437
Lượt tải: 17

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ngân ...

Upload: stotomae

📎 Số trang: 101
👁 Lượt xem: 205
Lượt tải: 12

Nâng cao chất lượng phân tích tín dụng tại ...

Upload: hoainamvg

📎 Số trang: 91
👁 Lượt xem: 476
Lượt tải: 16

Nâng cao hiệu quả dịch vụ thẻ tại Ngân hàng ...

Upload: dothanhxd

📎 Số trang: 94
👁 Lượt xem: 235
Lượt tải: 5

Hoàn thiện chính sách sản phẩm, dịch vụ ngân ...

Upload: indicators

📎 Số trang: 105
👁 Lượt xem: 263
Lượt tải: 10

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương ...

Upload: bluewater_pham

📎 Số trang: 36
👁 Lượt xem: 161
Lượt tải: 13

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân ...

Upload: luntieuthu

📎 Số trang: 115
👁 Lượt xem: 334
Lượt tải: 14

Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân ...

Upload: ck002006

📎 Số trang: 109
👁 Lượt xem: 21
Lượt tải: 8

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh ...

Upload: remisier_vip

📎 Số trang: 114
👁 Lượt xem: 484
Lượt tải: 18

Nâng cao chất lượng phân tích tín dụng tại ...

Upload: vietcuong2806

📎 Số trang: 121
👁 Lượt xem: 250
Lượt tải: 13

QUAN TÂM

Những tài liệu bạn đã xem

Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ ...

Upload: lancu89

📎 Số trang: 88
👁 Lượt xem: 609
Lượt tải: 21

CHUYÊN MỤC

Kinh tế
Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là một xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay. Với tiềm năng phát triển thị trường này là rất lớn, nước ta hiện nay có hơn 86 triệu dân đa phần là giới trẻ và mức docx Đăng bởi
5 stars - 50643 reviews
Thông tin tài liệu 88 trang Đăng bởi: lancu89 - 10/02/2019 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/02/2019 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm